logo

Studium na soukromé vysoké škole neznamená automaticky diplom

VŠMIE nyní eviduje 1139 studentů a za 7 let svého fungování se co do velikosti zařadila mezi prvních 10 soukromých vysokých škol v ČR.

Od roku 2002 nastoupilo na VŠMIE 2207 studentů, z nichž úspěšně dokončilo studium a získalo titul 193 absolventů. Úspěšnost dokončených studií oproti předčasně ukončeným je tedy 22 %.

Ze zmiňovaných 2207 studentů, kteří byli za uplynulých 7 let přijati na VŠMIE (Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky), jich 875 předčasně ukončilo studium, přičemž 425 studentů bylo vyloučeno a 450 ukončilo studium dobrovolně. „Tato čísla jasně dokazují, že na soukromých školách si studenti diplomy nekupují, ale musí si je zasloužit tvrdou prací a úsilím. I zde, stejně jako na školách státních, můžeme vypozorovat podobně vysoké procento těch, kteří školu nedokončí, nebo kteří jsou ze studia vyloučeni,“ říká Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE.

"Kdybychom jakýmkoli způsobem snižovali požadavky na studenta, tedy zjednodušovali studium, bylo by to z dlouhodobého hlediska neperspektivní. Chceme, aby naši absolventi odcházeli jako skvělí odborníci, kteří mohou jít rovnou do praxe. Jedině tak se značka naší školy stane certifikátem kvality pro jejich zaměstnavatele," dodává Radek Řechka. Podle jeho slov je právě rozdíl v přístupu tím podstatným mezi studiem na vysoké škole soukromé a státní, stejně jako kvalitnější a efektivnější organizace studia.

Největší důraz při vzdělávání studentů klade VŠMIE na osobní přístup a předměty pro praxi. Ročně osloví školu okolo 10 firem se zájmem o spolupráci na praktické výuce. Momentálně VŠMIE spolupracuje s osmi firmami převážně z IT prostředí. Výuku zajišťuje celkem 80 vyučujících. "Pro udržení vysokého standardu je také nutné sledovat kvalitu výuky a spokojenost studentů i vyučujících. Po ukončení každého semestru proto připravujeme pravidelné ankety, díky nimž získáváme tolik potřebnou zpětnou vazbu," shrnuje Radek Řechka.

Od roku 2009 nabízí VŠMIE též kurzy pro veřejnost, které organizuje v rámci spolupráce s Městskou částí Prahy 5, která na tuto činnost přispívá i svými finančními prostředky z grantů. V budoucnu se studenti VŠMIE mohou těšit na postupné zpracování předmětů do e-learningové podoby a samozřejmě na inovaci dosavadních předmětů dle současných trendů ICT.

Další články k tématům - předčasně - studium - ukončilo - VŠMIE - Radek Řechka

Článek ze dne 18. prosince 2009 - pátek

Další články od VŠMIE a.s.