logo VŠMIE a.s.

VŠMIE získává pro studenty další špičky v oboru

Vedoucím Katedry ekonomiky Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky byl jmenován Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. Zkušený pedagog s téměř čtyřicetiletou tvůrčí pedagogickou praxí zde vyučuje management ve studijním oboru Manažerská ekonomika.

"VŠMIE si je vědoma, že k rozvoji a zkvalitňování výuky je zapotřebí hlavně zkušených pedagogů. Proto také aktivně tyto osobnosti vyhledává a snaží se je oslovit. Jsme proto velmi rádi, že náš tým rozšířil tak zkušený odborník, jakým je Prof. Častorál," říká Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE.

"Na VŠMIE mne zaujalo především integrální propojení ekonomiky a informatiky, dále to, že tato vysoká škola kráčí v perspektivních směrech oboru, a v neposlední řadě také tvůrčí a sympatický kolektiv," shrnuje důvody svého rozhodnutí připojit se k pedagogickému týmu Prof. Častorál, který kromě toho v současnosti rozvíjí i další, nepedagogické aktivity.

Zdeněk Častorál byl Rozhodnutím ministerstva spravedlnosti ČR jmenován soudním znalcem v oboru ekonomika se zvláštní specializací na výpočetní techniku a elektrotechniku a soudním znalcem v oboru kybernetika a kriminalistika. Je expertem Českého institutu pro akreditaci pro celostátní prověřování ISO a členem jeho technického výboru, prezidentem České komory správců majetku, jednatelem společnosti UNIONINFORM, s.r.o. a likvidátorem a správcem konkursní podstaty jmenovaný soudem. Jako soudní znalec v letech 1991 - 2008 zpracoval 370 znaleckých posudků, z nichž cca 152 má charakter zásadních znaleckých expertíz. "Věříme, že všechny tyto zkušenosti Prof. Častorál zúročí ve své pedagogické praxi a poskytne tak studentům VŠMIE mnoho nových poznatků," dodává Radek Řechka.

Po absolvování vysoké školy v roce 1967 byl Zdeněk Častorál ve vědecké aspirantuře, v průběhu let 1969 -1975 působil jako vědecko-pedagogický pracovník ČVUT. Od roku 1975 se věnuje pedagogické činnosti na různých vysokých školách. K úspěchům Prof. Častorála v oblasti ekonomiky a managementu patří 5 monografií, přes 120 odborných publikací, je autorem 36 patentů a autorských osvědčení.

Zdeněk Častorál se ve volném čase rád věnuje literatuře, historii a chalupaření.

Další články k tématům - ekonomiky - informatiky - VŠMIE - Radek Řechka - Zdeněk Častorál

Článek VŠMIE a.s. ze dne čtvrtek 7. května 2009

Další články od VŠMIE a.s.