logo VŠMIE a.s.

VŠMIE překonala hranici 1000 studentů

V posluchárnách Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky letos zasedlo 1083 studentů. Dosavadní maximum z minulého roku je tímto překonáno téměř o 43 procent.

VŠMIE se tak dostává v počtu studentů mezi první desítku soukromých vysokých škol. "V tomto roce jsme zrealizovali několik významných akcí, které přispěly k takovémuto nárůstu. Rozšířili jsme výuku o tři nové studijní obory (Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě a Management ochrany životního prostředí), otevřeli jsme pobočku v Sokolově a zmodernizovali hlavní budovu VŠMIE v Praze. To vše pravděpodobně pomáhá zvyšovat zájem studentů o naší školu," shrnuje události tohoto roku Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE.

VŠMIE se zapojuje také do různých vzdělávacích programů. V tomto roce pracovala na získání dvou grantů financovaných z fondů Evropské unie. Oba granty v celkové hodnotě 9 miliónů úspěšně získala. Začátkem příštího roku bude předkládat výsledky programu přípravy odborníků pro oblast inovačního podnikání, na kterém spolupracovala s kolegy z Ruska.

Radek Řechka považuje současný rekord v počtu nových studentů především za velký závazek i motivaci pro další rozvoj. "V nejbližší budoucnosti proto budeme klást velký důraz na přípravu nových oborů studia, chtěli bychom otevřít magisterské studium a rádi bychom také dále pracovali na vývoji školního e-learningového systému včetně obsahu financovaného z grantu EU."

Další články k tématům - student - VŠMIE - Radek Řechka

Článek VŠMIE a.s. ze dne úterý 16. prosince 2008

Další články od VŠMIE a.s.