logo Asseco Solutions, a.s.

Cloud a mobilita určují trendy vývoje ERP

Pro nejbližší desítky let lze předpokládat, že se podnikové informační systémy budou postupně přesunovat na internet a cloudové služby zajistí, aby se ke klientům dostaly konkrétní aplikace, které jim umožní přístup k datům kdykoli a odkudkoli.

To však nelze naráz. Již nyní se začíná v oblasti obchodu, neboť obchodník potřebuje pracovat s informacemi, týkajícími se zákazníka v terénu (moduly CRM) a v oblasti řízení, protože manažer potřebuje činit rozhodnutí kdykoli a odkudkoli (Business Intelligence).

Další oblastí, kde je dnes již mobilita velmi žádána, jsou lidské zdroje. Pokud chce vedení firmy efektivně komunikovat se zaměstnanci. Musí jim umět "poslat systém domů". Jeho prostřednictvím se nyní řeší například doručení výplatní pásky, žádanky ve mzdách, vyúčtovávání výdajů (účtenek) souvisejících s pracovní činností, zadávání dovolených apod.

Veškerá tato agenda může probíhat vzdáleně, což pro zaměstnance představuje úsporu času a pro firmu úsporu financí.

Výroba či logistika

Možnost vzdáleného přístupu k ERP je velmi důležitá především u službově orientovaných firem, jejichž pracovníci vykonávají velkou část své práce na cestách, případně musí někam docestovat, kde pak vykonávají svoji práci. Svoji práci pak díky vzdálenému přístupu vykazují přímo do systému a stejně tak jim ji jejich nadřízený plánuje.

Může jít například o konzultanty z různých oblastí, jimž se na mobilu objevují nařízené cesty i s veškerými podrobnostmi, takže zaměstnanec téměř nikdy nemusí osobně na centrálu.

Naopak poměrně konzervativní a cloud příliš nevyužívající, jsou především firmy výrobní. Také oblast skladů se doposud "drží stranou pokroku". Důvodem je i to, že výrobní a obchodní firmy jsou doslova závislé na sekundách, přičemž nestabilní prostředí internetu nedokáže zaručit rychlost a pohotovost předávání informací.

Dnes již existují cloudová řešení i pro tyto oblasti, ale ta budou ještě nějaký čas doménou velkých a nadnárodních společností, využívajících především tzv. privátní cloud.

Další články k tématům - cloud - CRM - ERP - zaměstnanci

Článek Asseco Solutions, a.s. ze dne 11. února 2013 - pondělí

Další články od Asseco Solutions, a.s.