logo Asseco Solutions, a.s.

ERP HELIOS Orange pro MATRIX

Podnikový informační systém HELIOS je již prověřeným pomocníkem managementu i pracovníků MATRIXu a nejlépe splňuje všechny požadavky, včetně blízkosti servisu, kvality značky, propojení s externími SW a vysoké variability nastavení.

Společnost MATRIX několik let pracovala s nepříliš uživatelsky modifikovatelným podnikovým softwarem, u něhož ovšem bylo čím dál jasnější, že již nevyhovuje potřebám moderní a rychle se rozvíjející společnosti, tak, aby vhodně postihl veškerou výrobní a obchodní činnost.

"Nedostatečné výstupy, provázanost, nepřehlednost, absence požadovaných funkcionalit, to byly hlavní problémy, které nám znesnadňovaly práci", říká Ing. Jakub Kaloč, finanční analytik společnosti MATRIX. "Potíže byly i s filtrací a vyhledáváním, technické problémy pak nastávaly s prací více uživatelů v síti či v souvislosti možností vlastních nastavení a propojení s externími SW. Proto jsme se rozhodli systém vyměnit za nový."

Proběhlo výběrové řízení, při němž byl kladen hlavní důraz na osobní jednání s potenciálními dodavateli systému, včetně představení jejich produktů. Součástí bylo i zkoumání slabých a silných stránek systémů. Konečným výstupem byly matice hodnocení jednotlivých částí a řešení zvoleného programu, kterým se stal systém HELIOS Orange.

Mezi klíčové požadavky patřilo především napojení na další SW - DMS a Profiplast, komplexnost systému při zachování individuálních požadavků jednotlivých divizí společnosti, detailní vnitropodnikové účtování, vysoká míra uživatelského přizpůsobení systému dle požadavků uživatelů, podpora maloprodeje a řada dalších dílčích oblastí.

Implementace

V říjnu 2008 podepsala společnost na systém HELIOS licenční a také implementační smlouvu. Oficiální ukončení implementace a předání systému do rutinního provozu se odehrálo 30.6. 2009. Systém však zde pracoval již od 1. ledna téhož roku, avšak bez některých specifických úprav, manažerských reportingů, apod. které byly postupně předávány v první polovině roku 2009.

Implementace probíhala po etapách, přičemž se řídila schválenou předimplementační analýzou, která byla realizována v období červen až září 2008. Samotná implementace byla rozdělena do etap: parametrizace, školení, dovývoje, zkušební provoz, ostrý provoz, rutinní provoz.

Klíčovým požadavkem zákazníka bylo zajistit ostrý provoz od 1.1. 2009 především v oblastech ekonomika, sklady, maloprodej a napojení na DMS. Do 30. června, kdy došlo k předání do rutinního provozu, došlo i k dokončení dílčích agend či zakázkových dovývojů, jako např. napojení na SW Profiplast, apod.

Ze strany dodavatele systému, byl projekt, vzhledem k rozsahu a nestandardním požadavkům, řešen s vysokou prioritou, avšak díky profesionálního přístupu klíčových osob u zákazníka probíhal nakonec standardně a řada kritických milníků se bez problémů vyřešila.

Spolehlivý pomocník

Jakub Kaloč hodnotí jeho přínos pro firmu slovy: "Rychlé výstupy ze systému, sledování vícero činností, on-line data pro vzdálená pracoviště, vyšší efektivita práce některých míst díky propojení s externími SW, vyšší kontrola a sofistikovanost pro management společnosti a v neposlední řadě vyšší bezpečnost dat - to vše jsou pro nás důležité benefity, které nám systém HELIOS přináší."

Ve společnosti MATRIX tedy nyní její rozmanité činnosti probíhají za podpory komplexního systému, včetně několika specifických řešení, vyplývající z různorodého charakteru společnosti. Systém využívá celkem téměř 40 uživatelů v oblastech Ekonomika, Sklady, Obchod, Maloprodej, Zakázky, CRM, Mzdy, Manažerské vyhodnocování, Doprava, Intrastat, včetně napojení na specializované SW, již ve společnosti využívané. Např. DMS od společnosti Škoda Auto, nebo SW Profiplast pro kalkulaci a zakázkovou výrobu oken.

MATRIX a.s.

Východočeská společnost MATRIX a.s. existuje na trhu již od roku 1991. Její činnost je rozmanitá - od výroby oken, výroby řeziva, přes prodej podlahové krytiny či truhlářského řeziva a jiných doplňků, prodeje a servisu vozidel značky ŠKODA a VW, až po obchodní činnosti v oblasti automotive.

MATRIX je ryze českou společností se sídlem v obci Třebešov u Rychnova nad Kněžnou. Skládá se ze čtyř základních divizí: Automotive, Autocentrum, Wood a Windows. Novinkou v jeho portfoliu je výstavba hotelového multifunkčního komplexu v "Letovisku Studánka" u Rychnova nad Kněžnou. Při této rozmanitosti činností se pochopitelně nemůže obejít bez kvalitního informačního systému.

Další články k tématům - analýza - CRM - ERP - HELIOS Orange

Článek Asseco Solutions, a.s. ze dne 13. května 2013 - pondělí

Další články od Asseco Solutions, a.s.