logo Asseco Solutions, a.s.

ERP systém jako stavebnice na Helios Store

Stále více firem uvažujících o svém budoucím rozvoji požaduje ERP systém se vším, co k němu patří, ovšem za co nejnižších nákladů na jeho pořízení a provoz. Tento požadavek řeší modulární - stavebnicové informační systémy.

Výrobci na poli ERP systémů dnes nabízejí stavebnicová řešení, jejichž jednotlivé součásti lze navzájem jednoduše kombinovat a propojovat. Každý zákazník si pak může sestavit takový systém, který bude přesně odpovídat jeho požadavkům na využívání konkrétních funkci.

Stavebnicové řešení samo o sobě však neřeší minimalizaci nákladů na jeho pořízení a odpovídající služby. Aby systém splňoval tuto podmínku, pro menší firmy tak důležitou, musí zahrnovat takový nástroj, který by napomáhal snižovat náklady na lidskou práci odborných konzultantů.

Tím je bezesporu Helios Store, vytvořený vývojovým týmem společnosti Asseco Solutions.

Helios Store je distribuční kanál, který jako integrální součást ERP produktu slouží k získání a zprovoznění upgradů, doplňků a rozšíření vlastního informačního systému. Organizacím je tak poskytnuta svoboda při implementaci systému a práci s ním. Tento princip znamená zásadní změnu v metodice práce producentů ERP.

Vlastnosti Helios Store

V aplikaci je k dispozici přehled doplňků, které už uživatel ve svém systému má nainstalované a může je tedy používat. Zde se například dozví, jakou verzi systému má nainstalovanou, zda není dostupná jeho aktuální inovace nebo jaké doplňky má k dispozici. Prostřednictvím Store může také stahovat doplňky, které původně nejsou součástí instalace, ale zákazníci je od producenta dostávají zdarma jako bonus.

Zákazník získá informace, co vše může obdržet zdarma, například zajímavé nástroje a různá rozšíření či vylepšení, jako jsou číselníky, uživatelská nastavení, plugginy, formuláře, komunikační skripty v oblasti EDI nebo pro komunikaci s bankami, funkce na propojení s aplikacemi ARES nebo Credit Check. V současnosti nabízí 33 typů dokumentů a souborů.

Helios Store rovněž napomáhá snižovat administrativu v oblasti přípravy podkladů, fakturace a následné kontroly o provedených úhradách. Eliminuje počet faktur na malé částky, resp. umožňuje prodej většího množství malých položek.

Cloud computing v praxi

Samozřejmě ne vše může producent systémů poskytovat jako standardní součást systému nebo jako bonus. V aplikaci se proto uživatel také dozví, co vše si může k systému přikoupit. Jde např. o elektronickou komunikaci s konkrétní bankou, která bude kompatibilní právě s jeho verzí systému.

Jiným příkladem může být podpora EDI s konkrétními firmami či řetězci, možnost skenování dokumentů přímo z aplikace a podobně. Pokud se o jednotlivých nabízených či používaných produktech chce uživatel dovědět podrobnosti, nalezne veškerou potřebnou dokumentaci přímo v aplikaci.

Helios Store je typický nástroj cloud computingu. Je dobrým příkladem využití těchto technologií k podpoře informačního systému nasazeného "in-house".

Nejde tedy o nich převratného, jako spíše o praktické využití cloud computingu, který se v posledních deseti letech již po třetí dostal do oblasti zájmu dodavatelů IS/ICT a doufejme, že i jejich zákazníků.

Další články k tématům - ARES - cloud - EDI - ERP - fakturace - IS - zdarma

Článek Asseco Solutions, a.s. ze dne 22. března 2013 - pátek

Další články od Asseco Solutions, a.s.