logo Asseco Solutions, a.s.

HELIOS Orange je spolehlivý pomocník managementu i pracovníků společnosti MATRIX

V MATRIXu několik let pracovali s podnikovým softwarem, který již nevyhovoval potřebám moderní a rychle se rozvíjející společnosti orientované na výrobní a obchodní činnost. V současné době MATRIX využívá IS HELIOS, který usnadňuje řízení firemních procesů a snižuje provozní náklady.

Nedostatečné výstupy, provázanost, nepřehlednost, absence požadovaných funkcionalit - to byly hlavní problémy starého informačního systému. Potíže byly i s filtrací a vyhledáváním, technické problémy pak nastávaly s prací více uživatelů v síti či v souvislosti možností vlastních nastavení a propojení s externími SW.

Proto se v MATRIXu rozhodli vyměnit stávající IS za nový. Proběhlo výběrové řízení, při němž byl kladen hlavní důraz na osobní jednání s potenciálními dodavateli systému, včetně představení jejich produktů. Součástí bylo i zkoumání slabých a silných stránek systémů. Konečným výstupem byly matice hodnocení jednotlivých částí a řešení zvoleného programu, kterým se stal systém HELIOS Orange.

Mezi klíčové požadavky patřilo především napojení na další SW - DMS a Profiplast, komplexnost systému při zachování individuálních požadavků jednotlivých divizí společnosti, detailní vnitropodnikové účtování, vysoká míra uživatelského přizpůsobení systému dle požadavků uživatelů, podpora maloprodeje a řada dalších dílčích oblastí.

"HELIOS Orange nejlépe splňoval naše požadavky, včetně blízkosti servisu, kvality značky, propojení s externími SW a vysoké variability nastavení", konstatuje Ing. Jakub Kaloč, finanční analytik společnosti MATRIX.

Hlavní výhody HELIOS Orange

HELIOS Orange přináší zefektivnění provozu a tím snižování nákladů. Se zpracováním množství dat v přehledné výstupy vám pomůže HELIOS Intelligence. V obchodě oceníte HELIOS CRM či HELIOS e-Commerce.

Aktuálnost a možnost operativního dokupu funkcionalit vám zajití HELIOS Store.

Implementace HELIOS Orange

V říjnu 2008 podepsala společnost na systém HELIOS licenční a také implementační smlouvu. Oficiální ukončení implementace a předání systému do rutinního provozu se odehrálo 30.6. 2009. Systém však zde pracoval již od 1.1. 2009, avšak bez některých specifických úprav, manažerských reportingů, apod. které byly postupně předávány v první polovině roku 2009.

Implementace probíhala po etapách, přičemž se řídila schválenou předimplementační analýzou, která byla realizována v období červen až září 2008. Samotná implementace byla rozdělena do několika etap.

Etapy implementace:

Klíčovým požadavkem zákazníka bylo zajistit ostrý provoz od 1.1. 2009 především v oblastech ekonomika, sklady, maloprodej a napojení na DMS. Do 30.6. 2009, kdy došlo k předání do rutinního provozu, došlo i k dokončení dílčích agend či zakázkových dovývojů, jako např. napojení na SW Profiplast, apod.

Ze strany dodavatele systému, byl projekt, vzhledem k rozsahu a nestandardním požadavkům, řešen s vysokou prioritou, avšak díky profesionálního přístupu klíčových osob u zákazníka probíhal nakonec standardně a řada kritických milníků se bez problémů vyřešila.

HELIOS Orange je spolehlivý pomocník

Jakub Kaloč hodnotí jeho přínos pro firmu slovy: "Rychlé výstupy ze systému, sledování vícero činností, on-line data pro vzdálená pracoviště, vyšší efektivita práce některých míst díky propojení s externími SW, vyšší kontrola a sofistikovanost pro management společnosti a v neposlední řadě vyšší bezpečnost dat - to vše jsou pro nás důležité benefity, které nám systém HELIOS přináší."

Ve společnosti MATRIX tedy nyní její rozmanité činnosti probíhají za podpory komplexního systému, včetně několika specifických řešení, vyplývající z různorodého charakteru společnosti.

Systém využívá celkem téměř 40 uživatelů v oblastech Ekonomika, Sklady, Obchod, Maloprodej, Zakázky, CRM, Mzdy, Manažerské vyhodnocování, Doprava, Intrastat, včetně napojení na specializované SW, již ve společnosti využívané - např. DMS od společnosti Škoda Auto, nebo SW Profiplast pro kalkulaci a zakázkovou výrobu oken.

Další články k tématům - analýza - CRM - HELIOS Orange - implementace - IS

Článek Asseco Solutions, a.s. ze dne 3. ledna 2013 - čtvrtek

Další články od Asseco Solutions, a.s.