logo Google Czech Republic, s.r.o.

Dobrý voják Švejk v Doodle Google

Google si dnes připomíná 130. výročí narození spisovatele a novináře Jaroslava Haška. Při této příležitosti na hlavní stránce uveřejňuje speciální Doodle - graficky upravené logo Google.

Jaroslav Hašek byl český spisovatel a novinář známý především díky románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Dnes slavíme 130. výročí jeho narození, které si na své hlavní stránce připomíná i Vyhledávač Google.

Jaroslav Hašek byl celý svůj život nonkonformní osobností. Vedl bohémský a tulácký život a po vystřídání krátkodobých zaměstnání se živil už výhradně novinařinou a literaturou. Povídky z jeho pěších cest po Slovensku, Haliči a Uhrách otiskoval tehdejší deník Národní listy. V roce 1907 byl krátce vězněn za svou anarchistickou činnost. Kromě toho, že přispíval do různých časopisů nějaký čas také vedl Kynologický ústav.

V roce 1911 založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona, která svojí politicko-mystifikační činností karikovala tehdejší volební poměry. V roce 1915 narukoval do armády a odjel na haličskou frontu v Rusku. Upadl do zajetí v táboru Totskoje a poté vstoupil do Československých legií. Poté byl odveden do československého pluku, kde působil jako písař, emisař náborové komise a střelec.

Ačkoliv byl autorem řady protibolševických článků, odjel později do Moskvy a začal spolupracovat s bolševiky, přestoupil do Rudé armády a stal se také ředitelem armádní tiskárny v Ufě a poté náčelníkem oddělení pro práci s cizinci. V Rusku se znovu oženil. V prosinci 1920 přijel zpět do Prahy a vrátil se k bohémskému způsobu života. V srpnu 1921 odešel do Lipnice nad Sázavou, kde 3.1. 1923 zemřel.

Osudy dobrého vojáka Švejka se staly nejpřekládanější knihou české literatury, kromě toho ale Jaroslav Hašek napsal řadu dalších textů, básní, povídek a kabaretních scén a her. Dobrého vojáka Švejka mohou uživatelé z celého světa vidět na doméně Google.cz v průběhu celého dnešního dne ( 30.4. 2013) až do půlnoci.

Kromě charakteristického grafického zpracování nabídne vyhledávač po kliknutí na Haškův Doodle ty nejdůležitější informace o samotném spisovateli. Technologie tak zábavnou a nenásilnou formou všem generacím připomíná a upozorňuje na významné osobnosti českých dějin.

Doodle tohoto významného spisovatele je další iniciativou v rámci celoročního programu Google pro vzdělávání v Česku a spadá do oblasti využívání nových technologií v rámci učení.

Další články k tématům - Doodle - tisk - vyhledání - Jaroslav Hašek

Článek Google Czech Republic, s.r.o. ze dne 30. dubna 2013 - úterý

Další články od Google Czech Republic, s.r.o.