logo HEWLETT-PACKARD s.r.o.

HP nabízí nové možnosti v oblasti IT inovací

HP představuje produkty, řešení a služby, které pomohou firmám přesměrovat výdaje na IT z provozu na inovace. Firmy nyní mohou ušetřit výdaje za IT provoz a investovat je do technologických inovací.

Podle nového průzkumu vypracovaného na objednávku HP(1) má každý druhý manažer pocit, že se ve firmě pozastavily inovace, protože IT oddělení vynakládá drtivou většinu finančních prostředků na provoz stávajícího prostředí a nezbývají mu už prostředky na rozvoj inovací. Každý druhý provozní a technologický manažer cítí, že nedostatek inovací brání jeho firmě držet krok s konkurencí.

Blokování nasazování nových technologií s sebou ovšem také nese náklady. Celých 95 % respondentů výše zmíněného průzkumu uvedlo, že je zablokované inovace stojí promarněné příležitosti, 93 % uvedlo, že znamenají zmařené úsilí pracovníků, a z pohledu plných 99 % odpovídajících generují zbytečně ztracený čas.

Nové produkty HP umožní firmám rozpohybovat zablokované inovace :

"V době neustálých změn může uvolnění inovačního potenciálu znamenat rozdíl mezi tím, kdo určuje směr vývoje trhu, a tím, kdo jej pouze následuje," řekl Thomas E. Hogan, výkonný viceprezident prodeje, marketingu a strategie v obchodní divizi HP Enterprise Business. "Se společností HP mohou šéfové IT oddělení uvolnit provozní prostředky a získat tak finance na nové inovační projekty."

Samofinancování změn

HP nabízí kvalifikovaným klientům bezplatný praktický seminář HP Applications Modernization Transformation Experience, který umožňuje firmám udělat si praktickou představu o modernizaci a jejích výhodách. Nahrazením zastaralých aplikací a odstraněním zbytečných složitostí z technologického prostředí mohou firmy samofinancovat modernizační změny.

Nové možnosti financování modernizace HP Modernization Funding poskytují klientům rovněž přístup ke kapitálu odpovídajícímu hodnotě stávajících systémů, díky čemuž mohou lépe financovat investice do nových technologií a inovací.

Mezi vylepšení sady softwaru pro správu serverů HP Insight Control patří funkce HP Integrated Lights-Out Advanced (iLO 3), která výrazně zvyšuje efektivitu provozu v průběhu celého životního cyklu serveru. Jako řešení jedné z nejvýznamnějších oblastí nákladů ve většině podniků může iLO 3 výrazně snížit náklady na správu prostřednictvím zjednodušeného nastavení serverů, energetické a tepelné optimalizace a zabudovaného monitorování provozního stavu systémů.

Společnost HP také představila další servery HP ProLiant - DL360 G7 a DL380 G7. Tyto servery nabízejí kromě vyššího výkonu také exponenciálně výhodnější finanční efektivitu. Servery HP ProLiant G7 poskytují poměr konsolidace 20:1 nebo větší, 27× vyšší výkon na watt a naprosto ojedinělou dvouměsíční návratnost investice. Jakmile se zaplatí počáteční investice, dá se úspora generovaná těmito servery využít k investicím do nových IT projektů.

Návrh nových řešení s ohledem na budoucí změny

Řešení HP Cloud Service Automation (CSA) umožňuje klientům navrhnout IT prostředí s ohledem na budoucí změny, neboť urychluje zavádění a automatickou správu soukromých a veřejných cloudů.

Pomocí nového řešení HP CSA mohou klienti zvýšit efektivitu, uvolnit zdroje a snížit rizika spojená se zaváděním a správou služeb cloudu. Mohou tak nové služby cloudu využít k rychlejšímu uvádění produktů na trh. HP CSA je součástí iniciativy HP zaměřené na spojení softwarového portfolia s poradenskými službami, jež má klientům pomáhat úspěšně zavádět a spravovat celý životní cyklus služeb cloudu.

Uvolnění finančních prostředků blokovaných provozem

Nové služby HP pomohou firmám vytvářet ekonomicky efektivní technologické infrastruktury s konzistentní spolehlivostí, pohotovou škálovatelností a vysokým stupněm zabezpečení. Vylepšení zavedená konzultanty HP na úrovni procesů a technologií pomohou identifikovat příčiny neplánovaných výpadků ve složitých prostředích.

Další články k tématům - cloudu - iLO - inovace - investice - IT - náklady - ProLiant - řešení - servery - výdaje - Thomas Hogan

Článek HEWLETT-PACKARD s.r.o. ze dne 13. května 2010 - čtvrtek

Další články od HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Nový ethernetový standard HP IEEE Energy Efficient Ethernet

HP Visual Collaboration: nové řešení pro HD videokonference

HP rozšiřuje portfolio konvergované infrastruktury

HP CSE for DMaaS: řešení podpory služby správy mobilních zařízení v cloudu

Paul McCartney: HP zpřístupní jeho digitální knihovnu prostřednictvím privátního cloudu

HP dodá aplikační služby sledování spotřeby energie v domácnostech pro ČEZ

Memristor, nový paměťový prvek pro rychlejší a energeticky úspornější počítačová zařízení

Spolupráce VMware a HP podporuje služby privátního cloudu

Spolupráce HP a Microsoft na platformě Windows Azure

Spolupráce HP Enterprise Services a General Motors

Společné řešení HP a Alcatel-Lucent pro jednotnou spolupráci a komunikaci

HP posiluje zabezpečení fyzických i virtuálních prostředí

HP a Avaya společně zdokonalují jednotnou firemní komunikaci

HP zahajuje výrobu serverů a datových úložišť v ČR

HP Converged Infrastructure sníží náklady na údržbu firemní IT infrastruktury

Nová HP řešení pro malé a střední firmy

Triky pro filmový hit Avatar s podporou HP technologií

Datové centrum poháněné kravským hnojem v podání výzkumníků HP Labs

HP a Shell vyvinou řešení pro snímání seizmické aktivity

Iniciativa HP ten.to.one usnadňuje růst a provoz středně velkých firem

HP nabízí nové možnosti v oblasti IT inovací

Jan Jiskra a Tomáš Kubát, nové posily v týmu divize HP ESSN

Nová HP řešení zahajují transformaci trhu síťových prvků

Nové pojetí HP přístupu koncových uživatelů k IT

HP dokončilo akvizici 3Com a urychluje strategii v oblasti konvergované infrastruktury

Jan Zadák, nový senior viceprezident a výkonný ředitel divize HP Enterprise Business v regionu EMEA

ProLiant, nová generace serverů HP

HP software urychluje transformaci podnikových IT procesů

HP UCC zajistí transformaci podnikové komunikace

HP Agile Accelerator pomůže firmám lépe vést projekty

Pavel Uttendorfský, majitel vítězného nejstaršího serveru HP

Služby HP zvyšují provozní efektivitu a řeší omezené zdroje v datových centrech

HP rozšiřuje nabídku služeb zaměřených na cloud

HP TRIM 7 zdokonaluje možnosti transparentní správy záznamů

HP představuje řešení konvergované infrastruktury pro prostředí společnosti Microsoft

HP rozšiřuje portfolio produktů o flexibilitu datových center

VoIP HP řešení rozvíjí prosperitu internetové telefonie i navzdory recesi

PricewaterhouseCoopers, novým členem sdružení HP Agility Alliance

HP rozšiřuje program HP ProCurve ONE

Nové produkty HP pomohou firmám lépe chránit data a spolehlivěji čelit hrozbám

Global Crossing vybrala řešení HP pro zdokonalení platformy jednotné komunikace

Ahold podepsal se společností HP novou dohodu o infrastrukturních a aplikačních službách

HP a Microsoft zjednoduší technologická prostředí firem

Nadace HP věnovala finanční pomoc obětem zemětřesení na Haiti

HP získalo ocenění STAR za inovativní služby podpory

HP představuje nové produkty a řešení pro zlepšení IT zázemí v malých a středních firmách

HP Data Protector Notebook Extension, nové řešení obnovy dat