logo HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Trendy v oblasti komerčního tisku pro rok 2023

Pro rok 2023 společnost HP očekává, že hlavní pozornost v oblasti komečního tisku bude upřena na personalizaci a flexibilitu. I nadále bude důležitá udržitelnost a čím dál více se budou prosazovat řešení v rámci Průmyslu 4.0.

Odolnost a agilita dodavatelského řetězce

V roce 2023 se začne měnit myšlení značek. Budou se více zajímat o vyprazdňování regálů než o jejich zaplňování, což zvýrazní potřebu generovat poptávku a tvrdě bojovat o pozornost spotřebitelů - to si vynutí větší snahu zaujmout spotřebitele personalizací, novým designem, kampaněmi a nabídkou okamžitého doručení.

Naskytnou se nové příležitosti pro tiskařský průmysl, jenž bude muset na tento posun v poptávce reagovat vyšší efektivitou. Zároveň se bude muset vypořádat s problémy spojenými s nedostatkem pracovních sil, materiálu a se zvýšenými náklady na energie a suroviny.

Trendem opět bude posun k agilním dodavatelským řetězcům fungujícím s menšími zásobami, schopným rychleji reagovat. To povede k nárůstu investic do technologií digitálního tisku.

Např. v oblasti potisku etiket a obalů, a dokonce i komerčního tisku, budeme svědky větší personalizace produkce jako formy marketingu pro podporu prodeje.

Podle průzkumu společnosti HP je 70% zákazníků ochotno zaplatit za personalizované produkty přinejmenším o 10% více. Zájem o produkty pro výrobu personalizovaných knih a marketingových materiálů nebo příležitosti, kdy se spotřebitelé mohou podílet na vytváření personalizovaných obalů, zvýší význam technologií digitálního tisku.

Digitální technologie HP Indigo a PageWide získají silnou pozici, protože pomáhají v přechodu k „tiskárnám budoucnosti“ a poskytnou jak zpracovatelům etiket a obalů, tak komerčním poskytovatelům tiskových služeb jistotu, že zůstanou flexibilní a posílí svůj ziskový potenciál.

Průmysl 4.0 a automatizace

Nové technologie a přístupy, jako jsou cloud computing, umělá inteligence, internet věcí (IoT), rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR), si pomalu razí cestu do tiskařského průmyslu a mění způsob, jakým tiskárny etiket a obalů, komerční poskytovatelé tiskových služeb a podniky zabývající se potiskem obalů z vlnité lepenky provozují svou každodenní činnost.

V roce 2023 bude tiskařský průmysl pokračovat v zavádění automatizace celých pracovních postupů počínaje investicemi do chytrých zařízení, jako jsou digitální tiskové stroje HP Indigo a PageWide, přes integraci softwaru do stávajících produkčních prostředí, zvýšení digitální efektivity prostřednictvím pokročilých digitálních nástrojů, využití příležitostí k růstu nabízených elektronickým obchodem až po kompletní automatizaci celého výrobního procesu.

Budeme svědky nástupu digifyzického světa, zejména v sektoru komerčního tisku, kde propojení toho nejlepšího z fyzického a digitálního světa poskytne spotřebitelům komplexní zážitek.

Mezi výhody, které tento nový přístup nabídne, patří propojení fyzických aplikací s rozšířenou realitou, kdy spotřebitelé mohou skenovat QR kódy v knihách nebo na obalech, a objevovat tak nový svět digitálního obsahu.

Do popředí se dostanou i další aplikace, jako je Near Field Communication (NFC), kdy lze s využitím programovatelných NFC čipů umístěných do blahopřání nebo vizitek zobrazovat různé typy údajů, jako jsou kontaktní informace, odkazy na firemní webové stránky nebo osobní videozprávy.

Automatizace bude pronikat také do oblasti zákaznické podpory a služeb, jejichž budoucnost nejlépe definuje strategie Shift Left. Zákazníci budou stále více požadovat nástroje a zařízení, která jim pomohou řídit jejich provozy od začátku do konce, ale zároveň se sníží závislost na dodavatelích zařízení při zajišťování údržby a řešení problémů.

V případě vzniku složitých situací proto budou muset být technici, poskytující podporu na dálku, dostatečně kompetentní, aby dokázali neprodleně řešit problémy a zároveň využívat pokročilé nástroje pro spolupráci postavené na technologiích, jako je smíšená realita.

To povede k častějšímu využívání rozšířené reality v průmyslových aplikacích, kde velké složité stroje obsluhují a udržují vyškolení odborníci. V rámci této změny se uplatní řešení, jako je HP xRServices, jež tiskárnám nové generace nabízí podporu na vyžádání, okamžité řešení problémů a spolupráci v reálném čase.

Služba HP xRServices, poprvé spuštěná v roce 2021 v průběhu pandemie covidu-19 a s ní souvisejícími lockdowny, které technikům znemožnily osobní návštěvu u zákazníka, je ve sféře tiskového průmyslu první službou založenou na smíšené realitě.

Tuto službu, vyvinutou ve spolupráci se společností Microsoft, dnes k podpoře na dálku využívá více než 200 zákazníků. Služby HP xRServices umožňují zákazníkům měnit všechny fáze životního cyklu služeb od přípravy tiskových prostor a instalace potřebných technologií až po údržbu a školení.

Diverzifikace

Vstupujeme do roku poznamenaného recesí, rostoucími životními náklady a cenami energií. Poskytovatelé tiskových služeb i zpracovatelé obalů z vlnité lepenky si tedy budou muset uvědomit, že rozvoj podnikání pouze na základě tisku specifických produktů je nadále neudržitelný. Bude nutné rozvíjet a diverzifikovat nabídku, oslovit zákazníky hledající inovace a nové aplikace.

Pokračující pokles v segmentech, jako je transakční tisk, tisk masově rozesílaných reklamních materiálů (spray and pray) či tisk reklamních letáků, poukáže na nutnost mít k dispozici univerzální tiskový stroj, jako je HP PageWide, jenž dokáže provádět nejen konkrétní typy tiskových úloh, ale nabízí také univerzálnost v době menšího vytížení, kdy je tradičních zakázek méně.

Trendem se stane diverzifikace. V blízké budoucnosti lze očekávat, že stále více poskytovatelů tiskových služeb - ať už jde o potisk etiket a obalů, zpracovatele vlnité lepenky nebo komerční poskytovatele tiskových služeb - dokáže díky digitalizaci zvýšit pestrost nabídky, poskytovat nová řešení a pronikat na nové trhy.

K diverzifikaci bude docházet např. u tiskáren, zabývajících se potiskem etiket a obalů, které budou nabízet také tisk na obalové sáčky a smršťovací obaly, protože využijí možností kotoučových tiskových strojů s úzkou stopou a s řadou tiskových aplikací.

Tiskové stroje Series 3 umožňují zpracovatelům etiket vyrábět vysoce kvalitní samolepicí (pressure sensitive), IML, za mokra lepené (wet glue) etikety a etikety s lepicím proužkem (wrap around).

Výrobci samolepicích etiket, kteří používají tiskový stroj HP Indigo 6x00 s úzkou stopou, mohou zahájit svůj přechod k 100% digitálnímu potisku smršťovacích obalů využitím PWFS, a pokrýt tak poptávku malých firem či poptávku po potisku malých sérií, menších kampaní apod.

Tento proces je vhodný pro výrobu smršťovacích obalů, neboť pro vytváření hladkých povrchů nevyžaduje investici do zařízení pro nanášení povlaku.

Diverzifikace bude pokračovat i v komerčním sektoru, kde začnou využívat digitální tisk i PSP. 90% objemu komerčního tisku je i nadále analogových, ale stále více komerčních poskytovatelů tiskových služeb začne uplatňovat hybridní přístup a investovat do digitální technologie, která doplní jejich výrobní prostory a umožní jim nabízet nová řešení a aplikace.

V segmentu komerčního tisku se např. mezi nejrychleji rostoucí řadí tisk knih, fotografií a materiálů pro direct mailing, a právě v této oblasti se plně projevují výhody tiskových strojů HP Indigo.

Tiskový stroj Series 3 poskytovatelům tiskových služeb umožňuje do nabídky zařadit nejen knihy a brožury, ale také etikety nebo flexibilní obaly.

Pokud tedy investují do digitálního tiskového stroje HP Indigo 25K s řešením HP Indigo Digital Pouch Factory, rozšiřují své stávající podnikání do nových oblastí.

Udržitelnost

I v nacházejícím roce budou poskytovatelé tiskových služeb i jejich zákazníci přikládat maximální důležitost udržitelnosti, z pouhého trendu se stane zásadní požadavek.

Spotřebitelé začínají zakládat svoji loajalitu ke značce na sociálním aktivismu - 80 % z nich je přesvědčeno, že by firmy měly pomáhat zlepšovat životy lidí. 75 % mileniálů a příslušníků generace Z je rozhodnuto nakupovat pouze značky, jež se zasazují o ochranu Země.

Firmy, zabývající se potiskem etiket a obalů, zpracováním obalů z vlnité lepenky a poskytováním komerčních tiskových služeb, se proto musí zabývat svými obchodními a technologickými procesy komplexně, aby zajistily, že budou schopny nabídnout ucelené řešení s nižším dopadem na životní prostředí.

To zahrnuje vše počínaje nabídkou materiálů a zdroji, ze kterých jsou získávány, až po používané tiskové technologie (včetně inkoustů a tiskových desek) a způsobu nakládání s odpadem.

Bude nutné uplatňovat přístup cíleného tisku, což znamená, že poskytovatelé tiskových služeb by měli tisknout méně, ale tisk by měl být cílenější, což zajistí menší plýtvání materiálem a paletami.

Zvyšující se náklady na materiál a prostředky, jako jsou hliníkové tiskové desky, se také stanou podnětem k častějšímu používání vodou omyvatelných desek.

Produkty HP Indigo a HP PageWide dokáží v tomto ohledu poskytnout značkám, jejichž cílem je vyniknout v oblasti udržitelnosti, komplexní podporu.

Digitální tiskové stroje HP Indigo a HP PageWide včetně používaných inkoustů jsou vyvinuty takovým způsobem, aby umožnily poskytovatelům tiskových služeb a firmám, zajišťujícím potisk etiket a obalů, dodržovat předpisy a plnit průmyslové normy a ekologické požadavky.

Článek HEWLETT-PACKARD s.r.o. ze dne úterý 17. ledna 2023

Další články od HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Inovace inkoustových multifunkčních tiskáren HP OfficeJet

Umělá inteligence má potenciál zlepšit náš vztah k práci

Nová řada velkoformátových tiskáren HP Latex 630

HP Indigo 200K otevírá dveře dalším zpracovatelům tisku flexibilních obalů

Nová tisková řešení HP Color LaserJet 4000

Předplatný tisk HP Instant Ink přináší výhody českým domácnostem

Nová HP řešení pro hybridní práci

Inkoustové a laserové tiskárny HP v cashback akci

Trendy v oblasti komerčního tisku pro rok 2023

Získejte předplatné služby HP Instant Ink na tři měsíce zdarma

Lepší ochrana koncových zařízení s HP Wolf Security

Nové HP LaserJet multifunkce pro kvalitní a levný tisk

HP PageWide Advantage 2200 podporuje rozvoj podnikání v oblasti komerčního tisku

Moderní pokladní systém pro malé a střední obchody a pohostinství

Pracovní stanice pro profesionály za výhodnou cenu

Pavel Klimuškin - nový obchodní ředitel HP pro segment SMB v regionu CEE

Jan Zadák: nový president pro podnikové služby HP v regionu EMEA

ProLiant Gen8: nová generace serverů HP

Alza.cz: Partner roku 2011 a absolutní vítěz prodeje produktů a služeb HP

Software HP ALM 11 urychluje práci s aplikacemi

PaulMcCartney.com: pohodlný přístup k obsahu i funkcím digitální knihovny

Kateřina Braithwaite: nová alianční manažerka HP

Microsoft a HP společně ve vývoji i nabídce řešení privátního a veřejného cloudu

Spolupráce SAP a HP přináší zrychlení přechodu do cloudu

HP Peer Motion: software pro sdružené ukládání

Výzkum HP odhaluje nárůst nákladů v souvislosti s počítačovou kriminalitou

HP Always On Support: nový model spolupráce s partnery

Servery HP ProLiant zlepšují podmínky výzkumu v oblastech energetiky a astrofyziky

HP POD 240a: energeticky nejúspornější modulární datové centrum na světě

IT služby pro NASA zajistí HP

HP Get Thin Guarantee: služba s garancí snížení požadavků na kapacitu úložných systémů

Digitální knihovna bezpečně uchová duševní majetek Paula McCartneyho

Always On Support: nový portál zákaznické podpory HP

HP Prepaid Card Services: bezpečné a finančně efektivní řešení předplacených karet

HP A-series 10500: výkonný přepínač pro video a mobilní aplikace

HP FlexNetwork: jednotná architektura připravuje firmy na budoucnost

Petr Skořepa: nový ředitel divize HP Networking pro ČR

Jan Zadák: nový výkonný viceprezident HP v divizi Enterprise Business

ISO 20000 pro HP Enterprise Services

Senta Čermáková: vítěz ankety Manažer roku 2010

Coca-Cola využije technologické služby HP

HPstorage.cz: zaměřeno na úložné systémy HP

HP ESM: řešení pro správu zdrojů energie

Spolupráce HP a VMware při vývoji bezpečnostních technologií pro cloud

HP je celosvětovou i českou jedničkou prodeje serverů v roce 2010

HP Mobile Access Solution: řešení pro vysokorychlostní mobilní přístup nové generace

HP TippingPoint: řešení pro dokonalejší zabezpečení sítí

HP Critical Facilities Implementation: nová služba pro návrh a budování datových center

Síťové technologie HP pro výzkumné centrum CERN

HP Hybrid Delivery: nová éra cloud computingu