logo NAVISYS s.r.o.

Efektivní správa dokumentů v NAV prostředí s podporou NavSherpa 2018

Nová verze DMS řešení NavSherpa pro Dynamics NAV 2016, 2017 a 2018 je již k dispozici pro nasazení do vlastního prostředí, testování a následnou implementaci. Je doslova nabitá novými funkcemi, které ještě více usnadní práci s dokumenty v MS Dynamics NAV.

NavSherpa je po šesti měsících intenzivního vývoje k dispozici od 1. 3. 2018, současně byla k tomuto datu ukončena podpora pro verzi NAV 2015. Poté co si partner vytvoří prostředí NavSherpa k obrazu svému, nasadí díky technologii RapidStart k zákazníkovi demo prostředí v čase kratším než jedna hodina. K dispozici je mnoho scénářů na školení a vlastní nasazení - je opravdu z čeho vybírat.

NavSherpa 2018 posiluje vztah mezi NavSherpa - Office 365 a také prohlubuje integraci s SharePoint Online, především s nástrojem Microsoft Flow. Vedle technologických inovací má NavSherpa 2018 i řadu nových funkcionalit.

Nové funkcionality NavSherpa 2018:

Další články k tématům - automatizace - Excel - NAV - NavSherpa - Office 365 - PDF - Sharepoint - testování

Článek NAVISYS s.r.o. ze dne 8. března 2018 - čtvrtek

Další články od NAVISYS s.r.o.

OMNIPOL sjednocuje klíčové podnikové procesy do ERP MS Dynamics NAV 2017

B2B obchod a distribuce s podporou EDI v rámci implementace ERP řešení

Efektivní správa dokumentů v NAV prostředí s podporou NavSherpa 2018

Nová úroveň podnikání s podporou EDI a ERP

EDI řešení integrovaná s ERP zrychlují elektronickou výměnu informací v obchodním styku

Pokročilé zpracování dokumentů ve společnosti ÚJV

Elektronizace obchodních procesů KOVONA SYSTEM

Upgrade Dynamics NAV pomáhá technologickému rozvoji společnosti AV MEDIA

Kovo Praktik řídí výrobu v Dynamics NAV 2017

Přechod firemních procesů z vlastní IT infrastruktury do cloudu

Hromadný tisk štítků pomocí tiskového manažeru NiceLabel 2017

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporou Microsoft Dynamics NAV

Co je nového v české verzi Dynamics NAV 2017

Co je nového v Dynamics NAV 2017

Pokročilé plánování výroby a zdrojů s PlannerOne V6.0

Oerlikon Balzers používá Microsoft Dynamics NAV i v České republice

Jet Professional 2017 pro pokročilý reporting a týmovou spolupráci

Akvizice Ortems společností Dassault Systèmes

Optimalizace plánování výroby a zdrojů s Ortems PlannerOne

NAVISYS certifikuje proces pro implementaci Microsoft Dynamics CRM

Firemní intranet Cofely na platformě Microsoft SharePoint

ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 řídí firemní procesy Building Plastics

ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 řídí finance a výrobu TENZA cast

Tritón Pardubice upgraduje na ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Microsoft Dynamics NAV bude řídit klíčové procesy MORAVIA Consulting

Microsoft Dynamics NAV 2013 bude řídit dodávku technologických celků v AC TECHNOLOGIES

Microsoft Dynamics NAV 2013 řídí klíčové procesy v Bohemia Müller

NAVISYS implementuje ERP Microsoft Dynamics NAV pro Parfums.cz