logo NAVISYS s.r.o.

Oerlikon Balzers používá Microsoft Dynamics NAV i v České republice

Společnost NAVISYS zajišťuje pro Oerlikon Balzers implementaci a nastavení finančních části systému a poskytuje podporu uživatelům ekonomického oddělení při uvádění systému Microsoft Dynamics NAV do provozu v pobočce pro ČR v Jihlavě.

Na začátku roku 2016 byl NAVISYS vybrán jako nejvhodnější partner pro implementaci verze Microsoft Dynamics NAV 2015 pro českou pobočku společnosti Oerlikon Balzers. Lokální část systému pokrývá oblasti účetnictví, majetku, finančního controllingu a reportingu. Součástí korporátního řešení jsou pak oblasti logistiky a výroby.

V průběhu roku 2016 provedl NAVISYS implementaci systému a zaškolil uživatele. V období prázdnin pak došlo ke spuštění do ostrého provozu.

V rámci mezinárodního uskupení Oerlikon Balzers používaly jednotlivé pobočky ve skupině nesjednocené informační systémy. Tyto informační systémy mnohdy nebyly komplexní a existovalo tak mnohdy více specializovaných systémů, z nichž některé nebyly datově propojeny s ostatními. To zaměstnancům dlouhodobě komplikovalo práci a znesnadňovalo korporátní reporting.

Vzhledem k narůstající náročnosti a neustálému technologickému rozvoji výroby vznikla potřeba nasazení komplexního informačního systému, který propojí funkční oblasti do jednoho celku a bude jednotný napříč všemi mezinárodními pobočkami. Pobočky zároveň potřebují vzájemně sdílet a snadno získávat aktuální informace v požadované struktuře.

Vzhledem k uvedeným potřebám zvolila společnost Oerlikon Balzers podnikové řešení Microsoft Dynamics NAV, které díky mezinárodní platformě využijí všechny firmy ve skupině a současně vyhovuje legislativnímu prostředí jednotlivých zemí.

O společnosti Oerlikon Balzers

Společnost Oerlikon Balzers, s pobočkou pro ČR sídlící v Jihlavě, patří mezi světové lídry poskytující ochranné povlaky strojů a nástrojů pro zpracování kovů a plastů. Tyto povlaky vyvinuté firmou Oerlikon Balzers, s obchodní značkou BALINIT,jsou extrémně tenké, vyznačují se vysokou tvrdostí a redukují tření a díky tomu výrazně zlepšují výkonnost a životnost součástek a nástrojů.

Firma Oerlikon Balzers také vyvíjí inovativní postupy, vyrábí a prodává povlakovací zařízení a nabízí dynamicky se rozšiřující servis povlakování. V dnešní době vlastní přes 100 povlakovacích center ve více než 30-ti zemích světa.

Článek NAVISYS s.r.o. ze dne 1. září 2016 - čtvrtek

Další články od NAVISYS s.r.o.

OMNIPOL sjednocuje klíčové podnikové procesy do ERP MS Dynamics NAV 2017

B2B obchod a distribuce s podporou EDI v rámci implementace ERP řešení

Efektivní správa dokumentů v NAV prostředí s podporou NavSherpa 2018

Nová úroveň podnikání s podporou EDI a ERP

EDI řešení integrovaná s ERP zrychlují elektronickou výměnu informací v obchodním styku

Pokročilé zpracování dokumentů ve společnosti ÚJV

Elektronizace obchodních procesů KOVONA SYSTEM

Upgrade Dynamics NAV pomáhá technologickému rozvoji společnosti AV MEDIA

Kovo Praktik řídí výrobu v Dynamics NAV 2017

Přechod firemních procesů z vlastní IT infrastruktury do cloudu

Hromadný tisk štítků pomocí tiskového manažeru NiceLabel 2017

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporou Microsoft Dynamics NAV

Co je nového v české verzi Dynamics NAV 2017

Co je nového v Dynamics NAV 2017

Pokročilé plánování výroby a zdrojů s PlannerOne V6.0

Oerlikon Balzers používá Microsoft Dynamics NAV i v České republice

Jet Professional 2017 pro pokročilý reporting a týmovou spolupráci

Akvizice Ortems společností Dassault Systèmes

Optimalizace plánování výroby a zdrojů s Ortems PlannerOne

NAVISYS certifikuje proces pro implementaci Microsoft Dynamics CRM

Firemní intranet Cofely na platformě Microsoft SharePoint

ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 řídí firemní procesy Building Plastics

ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 řídí finance a výrobu TENZA cast

Tritón Pardubice upgraduje na ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Microsoft Dynamics NAV bude řídit klíčové procesy MORAVIA Consulting

Microsoft Dynamics NAV 2013 bude řídit dodávku technologických celků v AC TECHNOLOGIES

Microsoft Dynamics NAV 2013 řídí klíčové procesy v Bohemia Müller

NAVISYS implementuje ERP Microsoft Dynamics NAV pro Parfums.cz