logo Axis Communications s.r.o.

Technologické trendy roku 2024 v oblasti bezpečnosti

Technologické inovace, jež se na nás řítí bez známek zpomalení, přinášejí jak obrovské příležitosti, tak i složitá úskalí - obojí větší, než jsme dosud zažili. Držet krok se změnami a jejich důsledky proto vyžaduje úsilí, nasazení a vytrvalost ze strany dodavatelů, zákazníků i regulačních orgánů.

"Tempo technologického vývoje, kterého jsme svědky za posledních 12 měsíců, je mimořádné. Dokonce i pro ty z nás, kteří se v odvětví technologií pohybují celé dekády. Co bude dál? Není pochyb, že rok 2024 se ponese ve znamení pokračujícího technologického pokroku, což před každého z nás postaví další výzvy a nezbytná rozhodnutí. V Axisu jsme jako vždy připravení spolupracovat s našimi partnery a zákazníky, aby nám všem přinesl příští rok jen ty nejlepší výsledky - ať už v rámci oboru, či mimo něj," říká Johan Paulsson, CTO největšího západního výrobce bezpečnostních kamer Axis Communications.

Hlavní trendy v roce 2024 budou podle Johana Paulssona následující.

Potenciál generativní umělé inteligence v zabezpečení

Rok 2023 se především stal rokem, kdy do povědomí veřejnosti významně zasáhly velké jazykové modely (LLM), které jsou základem generativní umělé inteligence. Každý podnik tak dnes přemýšlí nad možnostmi, jak generativní AI využít, a bezpečnostní sektor není výjimkou.

V roce 2024 proto očekávejme bezpečnostní aplikace založené na využití velkých jazykových modelů a generativní umělé inteligence. Pravděpodobně se bude jednat např. o AI asistenty, kteří pomůžou kamerovým operátorům s přesnější a efektivnější interpretací dění v záběru, nebo o interaktivní zákaznickou podporu, jež nabídne užitečnější a konkrétnější odpovědi na dotazy zákazníků.

Nelze navíc opominout přínos, který generativní AI prokázala při vývoji softwaru. I to se projeví napříč bezpečnostním sektorem.

Hybridní architektura pro efektivní správu systému

Hybridní systémová architektura - tedy architektura využívající výhody cloudu, on-premise a edge-computingu - je nyní novým standardem v mnoha řešeních zabezpečení. Funkce se totiž nasazují tam, kde je to nejefektivnější, což umožňuje využít to nejlepší z každého přístupu a zvýšit celkovou flexibilitu.

Koneckonců, systémová architektura by měly především odpovídat potřebám zákazníka, nikoliv preferované struktuře jeho dodavatele kamerového systému. Hybridní architektura navíc podporuje budoucí případy užití AI a automatizace při správě a provozu systému.

Regulace a compliance jako hnací síla technologií

Téma dodržování předpisů (compliance) a globální regulační prostředí budou mít na vývoj technologií, jejich aplikaci a využití stále větší vliv. Pravidla a regulace se týkají dodavatelů i koncových zákazníků, a obě strany by se proto měly snažit o spolupráci při jejich splnění.

Umělá inteligence, kybernetické zabezpečení, udržitelnost, správa a řízení společností - to vše jsou oblasti, které se čím dál víc dostávají pod regulační drobnohled. Dodavatelé tedy musí vyvíjet své vlastní technologie a provozovat své vlastní podniky tak, aby svým zákazníkům při dodržování předpisů pomohli.

Geopolitika a obchodní vztahy mezi státy vedou k regulacím, které vyžadují transparentnost až na úroveň komponent - zejména proto, aby si koncoví zákazníci mohli být jistí, že i ta nejmenší součást jejich systému plně odpovídá nastaveným bezpečnostním standardům podle zákonů a nařízení na lokálním trhu.

Security trvá, na řadu přichází safety

Bezpečnost, nebo zabezpečení? Tato dvě zdánlivá synonyma (v angličtině safety a security) se v minulosti často spojovala do jednoho společného tématu. Čím dál více se však rozdělují na dva samostatné případy užití. Zatímco zabezpečení (security) souvisí s prevencí úmyslných činů, jako jsou vloupání, vandalismus, agrese vůči lidem a jiné, bezpečnost (safety) se týká nebezpečí a incidentů, které můžou mít negativní dopad na lidi, majetek nebo životní prostředí, avšak nejsou úmyslné (přírodní katastrofy apod.).

Využití kamerového dohledu a analytiky v oblasti safety přitom rychle přibývá. Např. podniky budou kamerový dohled hojně využívat ke kontrole dodržování zásad BOZP a bezpečných pracovních postupů, jako je např. nošení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

Další oblastí jsou změny klimatu a extrémní počasí, které způsobují záplavy, požáry, sesuvy půdy, laviny a další neblahé jevy. Veřejné orgány proto budou stále častěji využívat videodohled, environmentální senzory a analytiku k včasnému varování před potenciálními katastrofami a zajištění co nejrychlejší a nejefektivnější reakce na klimatické a přírodní hrozby.

Komplexní pohled na systém

Pod zvýšenou kontrolou se ocitne čím dál více aspektů bezpečnostního systému a dodavatelé i zákazníci budou muset sledovat, měřit a kontrolovat širokou škálu faktorů. Celkové náklady na vlastnictví (TCO) jsou bezesporu důležitým měřítkem - to všichni uznávají.

Dodavatelé zabezpečení však budou muset čím dál více zohledňovat a transparentně komunikovat celkový dopad na vlastnictví bezpečnostního systému, a to včetně nefinančních aspektů, jako jsou environmentální a společenské faktory.

Článek Axis Communications s.r.o. ze dne pátek 12. ledna 2024

Další články od Axis Communications s.r.o.