logo Axis Communications s.r.o.

Autentický záznam z nositelných kamer s funkcí Podepsané video

Funkce Podepsané video je již k dispozici v řadě stacionárních IP kamer Axis. Nyní s verzí firmwaru 11.0 přichází tento unikátní prvek kybernetické bezpečnosti i do nositelných kamer AXIS W101 a pomáhá tak zajistit důvěru ve videodůkazy.

Funkce Podepsané video přidává do videostreamu kryptografický kontrolní součet, který umožňuje spolehlivě vysledovat video zpět k jedinečné kameře Axis, která záznam pořídila a ověřuje tak, že video nikdo nezmanipuloval.

Hlavní výhody funkce Podepsané video v kamerách Axis:

Ať už jde o vyšetřování trestných činů nebo o žaloby občanů a zaměstnanců na veřejné orgány a podniky, je nezbytné, aby bylo možné autenticitu videodohledu prezentovat bez jakýchkoli pochybností: sebemenší pochybnost lze totiž použít k napadení relevance videodůkazu.

Podepsání videa v nejranějším možném bodě a jeho propojení s konkrétním zařízením znamená, že se zachová v celém ukládacím řetězci, aniž by bylo nutné zapojit jakékoli další ověřování, ať už lidské, nebo digitální.

Řešení Axis k nošení na těle, jehož jádrem je kamera AXIS W101, umožňuje uživatelům sledovat video na jejich mobilním zařízení nebo ve zvoleném VMS/EMS poté, co kameru vloží do dokovací stanice a v souladu s nastavenými pravidly ji synchronizují. Z bezpečnostních důvodů však uživatelé nemohou reálná data přímo z kamery s nikým sdílet.

Podepsané video je k dispozici s novou verzí firmwaru 11.0 a poskytuje další vrstvu ochrany tohoto nositelného kamerového systému, takže si zákazníci mohou být jisti, že autenticita videodůkazů zůstane zachovaná - od okamžiku pořízení videa až po soudní síň.

Funkce Podepsané video pro Axis kamery vznikla v rámci open source projektu z prosince 2021, který poskytl referenční návrh metody ověřování videa celému odvětví. V řadě kamer Axis je nyní Podepsané video také k dispozici jako nová funkce využívající hardwarovou komponentu Axis Edge Vault - jeden z klíčových bezpečnostních prvků produktů Axis.

Axis Edge Vault je zabezpečený kryptografický výpočetní modul chránící jedinečné ID zařízení Axis, které se skládá ze souboru certifikátů, včetně digitálně podepsané verze globálně jedinečného sériového čísla zařízení Axis.

Edge Vault dále bezpečně ukládá citlivá data, zajišťuje bezpečné spouštění aplikací a nabízí bezpečné ověřování zařízení pomocí standardizované metody IEEE 802.1AR.

Společnost Axis Communications se kyberbezpečnosti a autenticitě videa z bezpečnostních kamer věnuje dlouhodobě. V České republice např. iniciovala soutěž Nejlepší důkaz - přehlídku nejzajímavějších videí roku 2022 pořízených policejními kamerami a oficiálně publikovaných odděleními Policie ČR, městských policií a Celní správy ČR.

První soutěž tohoto typu v Česku má ve svém aktuálním kole uzávěrku 31. 12. 2022 a jedním z hlavních hodnotících kritérií je právě význam videa jako důkazního materiálu.

Další články k tématům - kamera - kyberbezpečnost - ověřování - Podepsané video - videodůkazy

Článek Axis Communications s.r.o. ze dne pondělí 7. listopadu 2022

Další články od Axis Communications s.r.o.