logo Axis Communications s.r.o.

Evropská směrnice NIS2 bude regulovat úroveň kybernetické bezpečnosti

NIS2 je aktualizací celoevropského právního předpisu o kybernetické bezpečnosti schválená Evropským parlamentem v listopadu 2022. Jejím cílem je dosáhnout vysoké společenské úrovně kyberbezpečnosti ve všech členských státech. V Česku se dotkne asi 6000 firem a institucí.

Rada Evropské unie směrnici NIS2 (Network and Information Security Directive) formálně schválila 28. 11. 2022 a jakmile ji zveřejní Úřední věstník, vstoupí v platnost 20 dnů po zveřejnění. Členské státy pak budou muset implementovat nové prvky směrnice do vnitrostátního práva - budou na to mít lhůtu 21 měsíců.

"Jako zodpovědný evropský výrobce IT produktů - hlavně síťových zařízení pro kamerové systémy - bereme téma kyberbezpečnosti velmi vážně, a tak pro nás nástup NIS2 nebude znamenat žádnou výraznou změnu v nastaveném kurzu. Kamery a další síťové technologie se pravidelně stávají terčem nebo přímo nástrojem útoků - ať už jde o únik citlivých firemních či osobních dat, nebo třeba botnetové útoky, které v minulosti využívaly i nechráněné síťové kamery. Proto máme bezpečnostní závazky NIS2 u našich produktů už delší dobu zavedené. Jde např. o správu a detekci zranitelností, testování a audit, dlouhodobě konzistentní podporu firmware, šifrování v koncových zařízeních, vícefaktorové ověřování, bezpečnost jako hlavní kritérium při vývoji produktů a mnoho dalších funkcionalit. Kroky Evropské unie k posílení ochrany klíčových subjektů tedy velice vítáme, koncoví uživatelé tak budou mít zákonné vodítko pro výběr spolehlivých výrobců. Navíc ve světle posledního geopolitického vývoje jsou tyto kroky zcela opodstatněné," říká Dalibor Smažinka, Business Development Manager společnosti Axis Communications.

NIS2 se dotkne také dodavatelů hardwaru a síťových či bezpečnostních technologií, kteří budou muset splňovat požadavky na zabezpečení určené certifikačním procesem NÚKIB.

Digitální infrastruktura bude pod přísnějším režimem tzv. zásadních odvětví, tedy těch, na něž se budou klást nejpřísnější nároky ochrany.

Článek Axis Communications s.r.o. ze dne středa 7. prosince 2022

Další články od Axis Communications s.r.o.