logo Axis Communications s.r.o.

Předpověď trendů v bezpečnostním sektoru pro rok 2023

Axis Communications uvádí předpověď klíčových trendů v bezpečnostním sektoru na nadcházející rok, které ovládnou bezpečnostní byznys v roce 2023. Autorem je Johan Paulsson, který nese celkovou odpovědnost za celé portfolio produktů společnosti a strategické úvahy o tom, co může přinést budoucnost.

Hybridní architektury navržené na míru

V současnosti se v bezpečnostních systémech všeobecně uznává jako nejvhodnější hybridní technologická architektura, která kombinuje lokální servery, cloud a výkonná koncová zařízení na okrajích sítí (edge computing). Neexistuje jen jedno univerzální řešení pro všechny situace. Proto je třeba vždy nejdříve zvážit potřeby konkrétní instalace a potom definovat hybridní řešení, které bude tyto potřeby splňovat.

Vznikají dílčí trendy v kyberbezpečnosti

Kybernetickou bezpečnost už nelze vnímat jen jako jedno téma, ale jako několik vzájemně propojených oblastí. Dodavatelé budou aktivnější ve snaze vyhovět předpisům a být transparentní napříč těmito oblastmi. Příkladem je i navrhovaná legislativa Evropské komise o kybernetické odolnosti NIS 2 a Cyber Resilience Act, které budou klást větší důraz na výrobce hardwaru i softwaru ve většině odvětví, aby zajistili bezpečnost svých výrobků při uvedení na trh i během celého jejich životního cyklu.

Udržitelnost v centru zájmu

Organizace budou pokračovat ve zlepšování svých environmentálních, společenských a obchodních praktik s ohledem na udržitelnost v nejširším smyslu toho slova. Očekáváme ale, že se pozornost v roce 2023 mnohem intenzivněji zaměří především na klimatické změny. I když organizace můžou vyvíjet velké úsilí ke snížení emisí z vlastních provozů, celkový dopad může být slabý, pokud jejich dodavatelské a odběratelské řetězce nevyznávají hodnoty vedoucí k témuž cíli. Od výrobců technologií se tedy bude očekávat, že prokážou, jak jejich produkty a služby přímo podporují cíle udržitelnosti i u jejich partnerů a vytvářejí efektivní postupy, které pomáhají snižovat emise také těmto organizacím.

Zvýšený důraz na regulaci

I v roce 2023 budou pokračovat snahy regulovat technologie za účelem ochrany soukromí a lidských práv. Firmy budou muset přijímat a dodržovat přísnější nařízení vedoucí k transparentnosti a etickému jednání. Příkladem může být AI Act o umělé inteligenci navrhovaný Evropskou unií, který má za cíl přiřadit používání umělé inteligence zvláštní kategorie rizik. Jedná se tak o první právní rámec v oblasti umělé inteligence.

Posun k akční inteligenci

Využívání umělé inteligence a strojového učení se v posledních letech soustředilo na analýzy, které pomáhaly přesněji klasifikovat různé objekty. Teď je čas posunout se na další úroveň, od samotné analýzy k aktivnímu využití dat v různých scénářích. Spíš, než aby nás inteligentní funkce jen upozorňovaly, že něco není v pořádku, nám přímo pomůžou zvolit správnou reakci na určité situace. Od analytiky k akci se tak stane mantrou roku 2023.

Nad rámec bezpečnosti

Jedním z nejvýznamnějších trendů v bezpečnostním sektoru a zároveň rovněž významnou příležitostí je posun mimo oblast bezpečnosti. Dohledové kamery se dnes stávají výkonnými senzory. Lze s nimi vytvořit pokročilou datovou a senzorickou síť s potenciálně neomezenými možnostmi při zajištění ochrany zdraví, provozní efektivity a při sběru dat pro libovolnou sféru ekonomiky.

Článek Axis Communications s.r.o. ze dne pondělí 16. ledna 2023

Další články od Axis Communications s.r.o.