logo GAPP System, spol. s r.o.

Modernizace datacentra s využitím virtualizace VMware a HW Dell EMC

Z hlediska VMware jde o SW pro zajištění kompletní virtualizace provozovaných serverů, z pohledu HW se jedná o virtualizační servery, disková pole se synchronním zrcadlením, síťové prvky pro SAN i LAN a řešení zálohování. Kompletní modernizaci a přestěhování datového centra pro METROPROJEKT Praha úspěšně realizovala společnost GAPP System.

Stávající infrastruktura datového centra METROPROJEKTu Praha byla postavena na kombinaci fyzických serverů a několika virtualizačních serverů - většinou bez sdílené diskové kapacity, což způsobovalo vyšší nároky na správu a mělo negativní dopad i na dostupnost provozovaných aplikací a také na komplexitu podpůrných systémů, jako je například zálohování.

Současně bylo potřeba provést kompletní modernizaci zastaralé síťové vrstvy, která již neodpovídala moderním standardům a požadavkům v nových prostorách společnosti.

Hlavní požadavky na nové řešení datacentra:

Cílem společnosti GAPP System - držitele certifikace pro oblast virtualizace podnikových sítí (VMware Master Services Competency), bylo navržení infrastruktury s kompletní virtualizací na VMware platformě, která výrazné zjednodušení správu celého řešení, výrazně navyšuje dostupnost provozovaných systémů a zkracuje dobu nutnou pro přestěhování datacentra do nových prostor.

Současně s tím bylo díky optimalizací využití zdrojů a výslednému zjednodušení infrastruktury včetně zálohování možné udržet TCO celého řešení na úrovni srovnatelné s tím původním.

Zpracovány byly také podklady pro projektanty technického zajištění nové budovy a pro instalaci potřebné IT kabeláže.

Postup implementace a migrace

Z hlediska optimalizace potřebného času pro následné stěhování datacentra začala vlastní implementace technologií ještě ve starých prostorách. Jednalo se o virtualizační vrstvu VMware vSphere, současně byly kompletně virtualizovány provozované servery.

Došlo k migraci stávajících diskových kapacit na nová disková pole Dell EMC a také bylo nakonfigurováno nové zálohování dodané virtuální infrastruktury postavené na technologiích Dell EMC DPS for VMware a Dell EMC Data Domain. Dále byla provedena i konfigurace části síťové infrastruktury.

Ve stávajících prostorách byla nová infrastruktura provozována jen několik měsíců, než došlo ke kompletnímu dokončení nových prostor a všech příprav v nové budově, a to včetně instalace nových LAN síťových prvků a osazení jednotlivých serveroven, potřebným technologickým zajištěním, pro umožnění přestěhování IT infrastruktury.

Během stěhování specialisté GAPP System zajistili vypnutí a náběh VMware infrastruktury a souvisejícího HW - vše se zvládlo během během jednoho víkendu a bez větších problémů.

Vyhodnocení projektu

V rámci následujícího produkčního provozu měl zákazník možnost ověřit deklarované parametry řešení a přínosy oproti původní infrastruktuře.

Hlavní přínosy nového řešení:

Společnost GAPP System současně na dodané řešení uzavřela servisní smlouvu, což lidem z IT oddělení METROPROJEKTu Praha poskytuje větší prostor pro podporu uživatelů a vlastního businessu.

O společnosti METROPROJEKT

METROPROJEKT Praha a.s. je česká projektová, inženýrská a konzultační firma e širokým spektrem činností. Mezi hlavní aktivity patří komplexní řešení projektů staveb dopravní infrastruktury, zejména metra, tramvajových tratí, železničních koridorů a podzemních úseků dálniční sítě.

V oblasti městské infrastruktury se METROPROJEKT zabývá projekty obchodně administrativních budov, rezidenčních objektů, parkovišť a hromadných garáží.

Společnost nabízí předprojektovou a projektovou přípravu staveb od technicko-ekonomických studií až po realizační projektovou dokumentaci.

Článek GAPP System, spol. s r.o. ze dne čtvrtek 1. října 2020

Další články od GAPP System, spol. s r.o.

Nabídka zaměstnání