logo VMware INC

Jaké bude podnikové IT v roce 2020

IT manažeři mají zájem o flexibilitu k tvorbě aplikací, které spojují nejlepší nativně cloudové služby i opensource technologie a firmy budou hledat partnery, kteří jim pomohou vyřešit problémy a urychlí investice do okrajů sítě. Zabezpečení podnikových dat musí být dynamičtější než nejdynamičtější hrozby, se kterými se firmy setkávají.

Specializovaný HW jako sdílený prostředek

Vyžadují-li aplikace specializovaný hardware, např. FPGA nebo GPU, podniky pro ně často mají vyhrazené servery. V roce 2020 se začne objevovat vzdálené připojení ke specializovanému hardwaru jako základní princip při návrhu nových aplikací.

Propojíme-li hyperkonvergovanou infrastrukturu s řešeními, jako je Bitfusion, která umožňují připojovat aplikace ke vzdáleným GPU nebo FPGA přes Ethernet, můžete k IT infrastruktuře přistupovat modulárně.

Můžete se také vyhnout nutnosti spravovat stovky různých typů serverů kvůli uspokojení všemožných požadavků bezpočtu různých aplikací. Do budoucna aplikace získají schopnost vzdáleně se připojit ke specializovanému hardwaru ve chvíli, kdy to budou potřebovat.

Velké nápady pro malá zařízení

Domnívám se, že menší zařízení, jako je například Raspberry Pi 4, budou v podnikovém prostředí nacházet širší uplatnění. Stojí méně než 100 dolarů, ale jedná se o výkonné a značně flexibilní zařízení.

Díky virtualizaci a dalším podnikovým technologiím, které zlepší zabezpečení a izolaci těchto zařízení na okraji sítě, by mohly vzniknout nové příležitosti pro inovace, o jakých zatím ani neuvažujeme.

Sdílené platformy pro služby

V některých odvětvích závisí spolupráce s obchodním partnerem na tom, že si přinese vlastní hardwarové a softwarové vybavení. V maloobchodě si musí obchodní partner do provozovny přinést vlastní počítače s vlastním softwarovým řešením, které IT tým musí připojit skrze firewall.

Problémem obchodního modelu, kde si partneři musí donést vlastní vybavení, je omezenost spolupráce na takové partnery, kteří mají kapitál k pořízení vlastního řešení.

Začnou vznikat platformy, které budou nasazené na jednom místě a poběží na nich služby různých obchodních partnerů, přičemž jejich izolaci zajistí virtualizační software.

Multitenantní sdílené platformy pro služby na okraji sítě mohou nabýt velkého významu, protože mají potenciál demokratizovat inovace. Podnik by tak mohl rozšířit okruh potenciálních partnerů na kohokoli, kdo má dobrý nápad, bez ohledu na to, zda má kapitál k jeho realizaci.

Platformy, které podnikům umožní nejen navázat spolupráci s novými obchodními partnery, ale také získávat nové zdroje výnosů z pronájmu výpočetní kapacity a přístupu k datům na okraji sítě, se stanou důležitým faktorem úspěchu v odvětvích jako maloobchod nebo průmyslová výroba.

Ožívají řešení na okraji sítě

Firmy hledají technologické partnery, kteří jim pomohou vyřešit problémy a urychlit investice do okrajů sítě.

Začnou se objevovat ucelená okrajová řešení, která:

Příkladem může být jediné hardwarové zařízení, které poskytuje softwarově definovanou WAN a zároveň umožňuje izolovaný provoz několika aplikací. To sníží náklady díky konsolidaci infrastruktury a zvýšení výkonu sítě.

Úsvit hybridních aplikací

Hybridní aplikace je aplikace do menší či větší míry složená z různých mikroslužeb. Představují jeden z možných způsobů, jak budovat nejkvalitnější aplikace a diferencované služby, které firmě umožní odlišit se od konkurence.

Představte si schopnost využívat datové služby od jednoho cloudového poskytovatele a strojové učení nebo analytiku od jiného. Nebo možná máte obchodního partnera, který vytvořil služby běžící nad vašimi daty.

Pro firmy již nejsou inovace limitované nabídkou jediného cloudového poskytovatele. Např. platforma VMware dokáže všechny takové různorodé služby sloučit na jednom místě a provozovat je způsobem, jaký jinde není možný.

Inherentní bezpečnost

Škodlivý software je velmi důmyslný a neustále se vyvíjí. Aby jim podniky dokázaly účinně čelit, musí být jejich zabezpečení dynamičtější než nejdynamičtější hrozby, se kterými se setkávají.

Zabezpečení by mělo být součástí podstaty IT infrastruktury. Problém je, že bezpečnostní systémy a procesy jsou natolik zásadní, že je nelze vypnout a nahradit všechny najednou. Lidé kolem sítí a bezpečnosti jsou navíc velmi citliví na rizika, což je jedině v pořádku.

Podniky proto budou jen postupně zavádět modely inherentní bezpečnosti, počínaje jedinou aplikací nebo novým projektem. Blížíme se do bodu, kdy síťové a bezpečnostní politiky spolu s firewallovými pravidly budou jednoduše atributy samotné aplikace. To znamená, že pravidla a politiky budou vznikat dynamicky v okamžiku inicializace aplikace a bude je možné opět zrušit po jejím vypnutí.

Způsoby, jakými chráníme aplikace a data, se vyvíjí a je těžké nalézt odborníky s příslušnými znalostmi a dovednostmi. Nejlepší je začít v malém rozsahu. Vybrat si například projekt Kubernetes a zavést při něm novou, moderní softwarově definovanou síť a bezpečnostní řešení. Váš tým při tom může získávat zkušenosti a postupně aplikovat tyto metodiky v celém podniku.

Desagregace cloudu

V některých případech je nepraktické přesunout data do veřejného cloudu. Proč tedy nepřesunout cloudovou službu tam, kde jsou data?

Již dnes se setkáváme s cloudovými službami provozovanými nezávisle na datových centrech, například lokálně běžící službou relační databáze Amazon (RDS) / v roce 2020 a v dalších letech se takových řešení vyskytne mnohem více.

Fyzické umístění služby se stává detailem implementace, který se řídí obchodními požadavky a danými politikami.

Strojové učení

Strojové učení (ML) dosud vyžadovala značné datově vědecké kapacity, které jsou mimo možnosti běžných podniků. Malý nebo střední podnik si nemůže dovolit najmout vlastní tým datových vědců.

Brzy se však začneme setkávat s rostoucím počtem ML služeb na klíč, které budou nabízet cloudoví poskytovatelé nebo open-source komunity. Budou také podstatně dostupnější, takže podniky budou moci využívat ML modely i bez vysoce kvalifikovaných odborníků.

Poskytovatelé, kterým se podaří zpřístupnit ML podnikům bez vlastních datových vědců (kterých je 99 %) získají na trhu dominantní postavení.

Článek VMware INC ze dne středa 15. ledna 2020

Další články od VMware INC

Služba Partner Connect otevírá partnerům VMware neomezené možnosti v oblasti multicloudu

Multicloud hlavním tématem konference VMware Technology Forum 2023

Multicloud firmám pomáhá vytěžit z dat ekonomický užitek

Nová struktura programu VMware Partner Connect

Inovace VMware pro multicloud pomáhají urychlit digitální transformaci podniků

Aktuální výzvy, kterým čelí bezpečnostní týmy

Centralizovaná správa infrastruktury s podporou VMware vSphere+ a vSAN+

Laterální zabezpečení pro multicloud

Kyberzločinci stále častěji cílí na finanční sektor

Stav Kubernetes 2022

Vývoj a modernizace aplikací s podporou VMware Tanzu

Dostupnost služeb VMware Cross-Cloud na tržišti Azure

Nová řešení pro zjednodušení maloobchodní edge infrastruktury

Distribuovaný cloud aliance Deloitte a VMware

Digitální transformace s podporou služby Google Cloud VMware Engine

Nové možnosti zabezpečení běhového prostředí kontejnerů

Vize automatizace života podle VMware

Cryptojacking a ransomware útoky cílí na linuxové systémy

Vývoj kybernetické bezpečnosti v roce 2022

VMware Telco Cloud ve službách Vodafonu

Jak využít příležitosti na periferii sítě

Modernizace aplikací v libovolném cloudu

Inovace multicloudové infrastruktury VMware Cloud

Kybernetická bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit

Kyberzločinci přetvářejí moderní bezpečnostní prostředí

Multicloudová síť pro poskytování distribuovaných systémů 5G a služeb v reálném čase

Kybernetická bezpečnost v roce 2021

Ochrana veřejného cloudu se zabezpečením kontejnerů a Kubernetes

Inovace portfolia softwarových produktů VMware vRealize Cloud Management

Rychlý rozvoj inovací s podporou rozšířené spolupráce Lumen a VMware

IT již není považováno za brzdu distribuované práce

Inovace virtuální cloudové sítě VMware

Modernizace firemní infrastruktury s VMware Cloud on Dell EMC

Virtuální desktopy pomáhají úřadům s rychlým přechodem na home office

VMware posiluje portfolia cloudových produktů a služeb akvizicí Pivotal Software

Jaké bude podnikové IT v roce 2020

Provoz pracovní zátěže VMware na platformě Google Cloud

Migrace a mobilita aplikací s podporou VMware HCX

Měřič uhlíkové stopy optimalizuje řízení spotřeby energie datacentra

Virtualizace infrastruktury a cloud computing na vForum 2019

Inovace a zjednodušení partnerského programu VMware Partner Connect

Telekomunikační cloudová infrastruktura VMware posiluje síť Vodafone

Integrovaná řešení pro hybridní cloud s podporou Kubernetes

Poskytovatelé služeb profitují z VMware Cloud inovací

Hyperkonvergovaná infrastruktura VMware poskytuje široké spektrum funkcí

Inovace virtualizační platformy Workstation a Fusion

Příčiny problémů s realizaci podnikových inovací v éře digitalizace

Okta Identity Cloud s integrací do platformy VMware Workspace ONE

Nová distribuce VMware Integrated OpenStack 5 pro operátory a datová centra

Virtuální cloudová síť pro digitální éru