logo

IT již není považováno za brzdu distribuované práce

Zaměstnanci již mohou běžně pracovat z kanceláře, na pobočkách, z domova, na cestách nebo místa libovolně střídat. Podle nové globální studie VMware se pouze třetina respondentů domnívá, že IT není dostatečně vybaveno pro podporu práce na dálku.

"Náročná situace v uplynulých šesti měsících donutila podniky se rychle adaptovat na nové způsoby výkonu práce, kde práce neznamená kancelář. Budoucnost práce nastala v podobě distribuované pracovní síly a přinesla hmatatelné výhody, od zvýšení produktivity a posílení morálky zaměstnanců přes kvalitnější spolupráci po lepší náborové možnosti. A po položení digitálních základů podniky potřebují zavést správnou kulturu a manažerský přístup odpovídající novému způsobu práce. Řešení pro digitální pracovní prostředí, která umožňují rozptýleným pracovníkům spolupráci a komunikaci, zajišťují viditelnost a podporují produktivitu, již pomohly tisícům podniků a milionům zaměstnanců - a společnost VMware dále pokračuje v inovacích," říká Kristine Dahl Steidel, viceprezidentka pro koncová řešení společnosti VMware v regionu EMEA.

Více než čtvrtina (28%) má dojem, že kultura vedení podniku práci na dálku nepodporuje, a více než polovina (59%) pociťuje zvýšený tlak na to, být online i mimo běžnou pracovní dobu.

Více než čtyři z deseti (41%) dotázaných manažerů se obává, že jejich podřízení se při práci na dálku nebudou soustředit na zadaný úkol.

Tato zjištění poukazují na potřebu opustit tradiční způsob manažerského myšlení a praxe na všech úrovních. A to navzdory jednoznačným přínosům flexibilní práce pro podnik i zaměstnance, včetně možnosti využít rozmanitější okruh schopností a dovedností z celého světa.

Více než tři čtvrtiny dotázaných zaměstnanců (76%) se domnívají, že se po přechodu na home office zlepšily jejich osobní vazby s kolegy, 66% má dojem, že může při videokonferencích otevřeněji hovořit a 69% uvádí snížení stresu. Zlepšila se morálka zaměstnanců (30%) a vzrostla produktivita (34%).

Více než dvě třetiny (67% ) uvádí, že je nyní snazší nábor špičkových pracovníků, zejména z řad pracujících rodičů (83%) a menšin (68%).

Co se týče nových nápadů, téměř tři čtvrtiny (72%) se shodují, že inovace přichází z více stran v podniku než dříve.

Do globální studie The New Remote Work Era bylo zapojeno (červen - červenec 2020) celkem 2850 respondentů - 950 manažerů HR, 950 manažerů IT a 950 obchodních manažerů z 12 zemí regionu EMEA.

Holistická vize budoucnosti práce

Rozptýlenost pracovníků způsobuje potíže v řadě oblastí, včetně nástupního procesu, dohledu a zajištění dodržování předpisů, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a podobně. Dnešní rozsah práce na dálku způsobený pandemií výrazně rozšířil využití digitálních technologií a platforem.

Ve snaze zachovat provozuschopnost přesouvají podniky více aplikací do cloudu, čímž vznikají nové izolované ostrovy informací. Se zmenšováním a zvětšováním pracovní síly a přechodem na práci z domova vzrůstá pestrost zařízení užívaných k práci v rámci programů BYOD, které nyní nabízí vyšší flexibilitu.

Každé nové zařízení připojené k síti však představuje potenciální vstupní bránu kybernetického útoku. To vše narušuje bezpečnostní perimetr podniku a zvýrazňuje potřebu zavádění bezpečnostních modelů založených na principu nulové důvěry.

VMware Future Ready Workforce

Soubor řešení VMware Future Ready Workforce spojuje služby zabezpečeného přístupu (SASE), digitální pracovní prostředí a zabezpečení koncových bodů s cílem umožnit přístup k libovolné aplikaci v libovolném cloudu z libovolného zařízení, aby zaměstnanci měli k dispozici potřebné prostředky bez ohledu na to, odkud pracují.

Nabízí mimořádný uživatelský komfort, kompletní zabezpečení na principu nulové důvěry a zjednodušenou správu.

Článek ze dne 25. listopadu 2020 - středa

Další články od VMware INC

Vývoj kybernetické bezpečnosti v roce 2022

VMware Telco Cloud ve službách Vodafonu

Jak využít příležitosti na periferii sítě

Modernizace aplikací v libovolném cloudu

Inovace multicloudové infrastruktury VMware Cloud

Kybernetická bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit

Kyberzločinci přetvářejí moderní bezpečnostní prostředí

Multicloudová síť pro poskytování distribuovaných systémů 5G a služeb v reálném čase

Kybernetická bezpečnost v roce 2021

Ochrana veřejného cloudu se zabezpečením kontejnerů a Kubernetes

Inovace portfolia softwarových produktů VMware vRealize Cloud Management

Rychlý rozvoj inovací s podporou rozšířené spolupráce Lumen a VMware

IT již není považováno za brzdu distribuované práce

Inovace virtuální cloudové sítě VMware

Modernizace firemní infrastruktury s VMware Cloud on Dell EMC

Virtuální desktopy pomáhají úřadům s rychlým přechodem na home office

VMware posiluje portfolia cloudových produktů a služeb akvizicí Pivotal Software

Jaké bude podnikové IT v roce 2020

Provoz pracovní zátěže VMware na platformě Google Cloud

Migrace a mobilita aplikací s podporou VMware HCX

Měřič uhlíkové stopy optimalizuje řízení spotřeby energie datacentra

Virtualizace infrastruktury a cloud computing na vForum 2019

Inovace a zjednodušení partnerského programu VMware Partner Connect

Telekomunikační cloudová infrastruktura VMware posiluje síť Vodafone

Integrovaná řešení pro hybridní cloud s podporou Kubernetes

Poskytovatelé služeb profitují z VMware Cloud inovací

Hyperkonvergovaná infrastruktura VMware poskytuje široké spektrum funkcí

Inovace virtualizační platformy Workstation a Fusion

Příčiny problémů s realizaci podnikových inovací v éře digitalizace

Okta Identity Cloud s integrací do platformy VMware Workspace ONE

Nová distribuce VMware Integrated OpenStack 5 pro operátory a datová centra

Virtuální cloudová síť pro digitální éru

Lepší kontrola infrastruktury softwarově definovaných datacenter VMware

Nové funkce Workspace ONE

VMware a Amazon Web Services nabízí nové příležitosti partnerům

Konzistentní provoz celého IT od datového centra po cloud

Platformy pro síťovou virtualizaci a správu cloudu zrychlují inovace a uvádění nových služeb

Workspace ONE překonává tradiční EMM systémy

Integrovaná správa cloudů v platformě VMware Cloud Foundation

Technologie pro správu netradičních mobilních koncových bodů

Technologie pro digitální pracovní prostředí mají přímý vliv na výkonnost firmy

Podnikový cloud Swisscomu na infrastruktuře VMware

Integrované řešení pro realizaci IoT podnikových projektů vzniká ve spolupráci SAP a VMware

Virtualizace Windows na počítačích Apple

Zavádění cloudu v podnikovém prostředí s podporou partnerství IBM a VMware

Moderní informační technologie ovlivní vývoj bankovnictví

Inovace programu VMware Cloud Provider

Nová sada nástrojů VMware vRealize Suite 2017 rozšiřuje podporu multicloudového prostředí

Nová platforma vCloud NFV-OpenStack pro virtualizaci síťových funkcí

VMware Horizon v cloudu Microsoft Azure