logo VMware INC

IT již není považováno za brzdu distribuované práce

Zaměstnanci již mohou běžně pracovat z kanceláře, na pobočkách, z domova, na cestách nebo místa libovolně střídat. Podle nové globální studie VMware se pouze třetina respondentů domnívá, že IT není dostatečně vybaveno pro podporu práce na dálku.

"Náročná situace v uplynulých šesti měsících donutila podniky se rychle adaptovat na nové způsoby výkonu práce, kde práce neznamená kancelář. Budoucnost práce nastala v podobě distribuované pracovní síly a přinesla hmatatelné výhody, od zvýšení produktivity a posílení morálky zaměstnanců přes kvalitnější spolupráci po lepší náborové možnosti. A po položení digitálních základů podniky potřebují zavést správnou kulturu a manažerský přístup odpovídající novému způsobu práce. Řešení pro digitální pracovní prostředí, která umožňují rozptýleným pracovníkům spolupráci a komunikaci, zajišťují viditelnost a podporují produktivitu, již pomohly tisícům podniků a milionům zaměstnanců - a společnost VMware dále pokračuje v inovacích," říká Kristine Dahl Steidel, viceprezidentka pro koncová řešení společnosti VMware v regionu EMEA.

Více než čtvrtina (28%) má dojem, že kultura vedení podniku práci na dálku nepodporuje, a více než polovina (59%) pociťuje zvýšený tlak na to, být online i mimo běžnou pracovní dobu.

Více než čtyři z deseti (41%) dotázaných manažerů se obává, že jejich podřízení se při práci na dálku nebudou soustředit na zadaný úkol.

Tato zjištění poukazují na potřebu opustit tradiční způsob manažerského myšlení a praxe na všech úrovních. A to navzdory jednoznačným přínosům flexibilní práce pro podnik i zaměstnance, včetně možnosti využít rozmanitější okruh schopností a dovedností z celého světa.

Více než tři čtvrtiny dotázaných zaměstnanců (76%) se domnívají, že se po přechodu na home office zlepšily jejich osobní vazby s kolegy, 66% má dojem, že může při videokonferencích otevřeněji hovořit a 69% uvádí snížení stresu. Zlepšila se morálka zaměstnanců (30%) a vzrostla produktivita (34%).

Více než dvě třetiny (67% ) uvádí, že je nyní snazší nábor špičkových pracovníků, zejména z řad pracujících rodičů (83%) a menšin (68%).

Co se týče nových nápadů, téměř tři čtvrtiny (72%) se shodují, že inovace přichází z více stran v podniku než dříve.

Do globální studie The New Remote Work Era bylo zapojeno (červen - červenec 2020) celkem 2850 respondentů - 950 manažerů HR, 950 manažerů IT a 950 obchodních manažerů z 12 zemí regionu EMEA.

Holistická vize budoucnosti práce

Rozptýlenost pracovníků způsobuje potíže v řadě oblastí, včetně nástupního procesu, dohledu a zajištění dodržování předpisů, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a podobně. Dnešní rozsah práce na dálku způsobený pandemií výrazně rozšířil využití digitálních technologií a platforem.

Ve snaze zachovat provozuschopnost přesouvají podniky více aplikací do cloudu, čímž vznikají nové izolované ostrovy informací. Se zmenšováním a zvětšováním pracovní síly a přechodem na práci z domova vzrůstá pestrost zařízení užívaných k práci v rámci programů BYOD, které nyní nabízí vyšší flexibilitu.

Každé nové zařízení připojené k síti však představuje potenciální vstupní bránu kybernetického útoku. To vše narušuje bezpečnostní perimetr podniku a zvýrazňuje potřebu zavádění bezpečnostních modelů založených na principu nulové důvěry.

VMware Future Ready Workforce

Soubor řešení VMware Future Ready Workforce spojuje služby zabezpečeného přístupu (SASE), digitální pracovní prostředí a zabezpečení koncových bodů s cílem umožnit přístup k libovolné aplikaci v libovolném cloudu z libovolného zařízení, aby zaměstnanci měli k dispozici potřebné prostředky bez ohledu na to, odkud pracují.

Nabízí mimořádný uživatelský komfort, kompletní zabezpečení na principu nulové důvěry a zjednodušenou správu.

Článek VMware INC ze dne středa 25. listopadu 2020

Další články od VMware INC

Služba Partner Connect otevírá partnerům VMware neomezené možnosti v oblasti multicloudu

Multicloud hlavním tématem konference VMware Technology Forum 2023

Multicloud firmám pomáhá vytěžit z dat ekonomický užitek

Nová struktura programu VMware Partner Connect

Inovace VMware pro multicloud pomáhají urychlit digitální transformaci podniků

Aktuální výzvy, kterým čelí bezpečnostní týmy

Centralizovaná správa infrastruktury s podporou VMware vSphere+ a vSAN+

Laterální zabezpečení pro multicloud

Kyberzločinci stále častěji cílí na finanční sektor

Stav Kubernetes 2022

Vývoj a modernizace aplikací s podporou VMware Tanzu

Dostupnost služeb VMware Cross-Cloud na tržišti Azure

Nová řešení pro zjednodušení maloobchodní edge infrastruktury

Distribuovaný cloud aliance Deloitte a VMware

Digitální transformace s podporou služby Google Cloud VMware Engine

Nové možnosti zabezpečení běhového prostředí kontejnerů

Vize automatizace života podle VMware

Cryptojacking a ransomware útoky cílí na linuxové systémy

Vývoj kybernetické bezpečnosti v roce 2022

VMware Telco Cloud ve službách Vodafonu

Jak využít příležitosti na periferii sítě

Modernizace aplikací v libovolném cloudu

Inovace multicloudové infrastruktury VMware Cloud

Kybernetická bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit

Kyberzločinci přetvářejí moderní bezpečnostní prostředí

Multicloudová síť pro poskytování distribuovaných systémů 5G a služeb v reálném čase

Kybernetická bezpečnost v roce 2021

Ochrana veřejného cloudu se zabezpečením kontejnerů a Kubernetes

Inovace portfolia softwarových produktů VMware vRealize Cloud Management

Rychlý rozvoj inovací s podporou rozšířené spolupráce Lumen a VMware

IT již není považováno za brzdu distribuované práce

Inovace virtuální cloudové sítě VMware

Modernizace firemní infrastruktury s VMware Cloud on Dell EMC

Virtuální desktopy pomáhají úřadům s rychlým přechodem na home office

VMware posiluje portfolia cloudových produktů a služeb akvizicí Pivotal Software

Jaké bude podnikové IT v roce 2020

Provoz pracovní zátěže VMware na platformě Google Cloud

Migrace a mobilita aplikací s podporou VMware HCX

Měřič uhlíkové stopy optimalizuje řízení spotřeby energie datacentra

Virtualizace infrastruktury a cloud computing na vForum 2019

Inovace a zjednodušení partnerského programu VMware Partner Connect

Telekomunikační cloudová infrastruktura VMware posiluje síť Vodafone

Integrovaná řešení pro hybridní cloud s podporou Kubernetes

Poskytovatelé služeb profitují z VMware Cloud inovací

Hyperkonvergovaná infrastruktura VMware poskytuje široké spektrum funkcí

Inovace virtualizační platformy Workstation a Fusion

Příčiny problémů s realizaci podnikových inovací v éře digitalizace

Okta Identity Cloud s integrací do platformy VMware Workspace ONE

Nová distribuce VMware Integrated OpenStack 5 pro operátory a datová centra

Virtuální cloudová síť pro digitální éru