logo VMware INC

Kybernetická bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit

Firmy se stále více odlišují tempem inovací. K tomu je však zapotřebí, aby všechny technologické složky - bezpečnost, IT a vývoj, byly vzájemně sladěné. Podle studie VMware je kyberbezpečnost stále vnímána jako překážka - 61% IT týmů a 52% vývojářů se domnívá, že bezpečnostní politika je brzdí v inovacích.

"Náš výzkum ukazuje, že bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit. Bezpečnostní tým by neměl být vnímán jako někdo, kdo se zjevuje, jenom když je potřeba zalátat díry a napravit škody po napadení, nebo někdo, kdo překáží v cestě inovacím. Namísto toho by bezpečnost měla být nedílnou součástí procesů, technologií a práce uživatelů. Bezpečnost musí být týmová záležitost, která funguje společně s IT a vývojem a zajišťuje ochranu ve všech cloudech, všech aplikacích a veškeré digitální infrastruktuře. Musíme rozvíjet kulturu, kde mají všechny týmy společné zájmy a cíle nebo metriky a hovoří jedním jazykem. Pro podnik je nesmírně přínosné, podílí-li se IT, bezpečnost a vývoj na rozhodování, designu a realizaci," říká Rick McElroy, hlavní kyberbezpečnostní stratég společnosti VMware.

Studie s názvem Sbližování vývoje a bezpečnosti, kterou pro VMware zpracovala společnost Forrester Consulting na základě průzkumu mezi 1475 manažery IT a bezpečnosti, zjistila, že pouze pětina (22%) vývojářů rozhodně souhlasí s tvrzením, že chápou, kterými bezpečnostními politikami se mají řídit.

Znepokojující skutečností je, že více než čtvrtina (27%) dotázaných se nijak neúčastní rozhodování o bezpečnostních politikách, ačkoli v mnoha ohledech významně ovlivňují jejich práci.

V podnicích, kde mají bezpečnostní a vývojové týmy pozitivní vztahy, dokáží urychlit cyklus vývoje softwaru o pět pracovních dní oproti těm, kde takové vztahy nefungují. To ukazuje, že ve hře je skutečně rychlost uvádění novinek na trh a získávání konkurenčních výhod.

Podle zjištění nejsou vždy priority interních týmů sladěné s potřebami zákazníků. IT a bezpečnostní týmy označují za svoji nejvyšší prioritu provozní efektivitu (52%), zatímco pro vývojáře je na prvním místě zlepšování uživatelské zkušenosti (50%).

Uživatelská zkušenost je však až na čtvrtém místě pro IT (43%) a bezpečnostní týmy (40%).

Více než polovina (51%) bezpečnostních týmů uvádí jako svoji druhou nejvyšší prioritu prevenci narušení zabezpečení. Týmy, které nemají sjednocené cíle, zaznamenávají růst vzájemných bariér a zhoršení spolupráce (60%), zvýšení rizika narušení bezpečnosti (57%) a pomalejší vydávání nových aplikací (40%).

Důležité je, že existuje povědomí o tom, že společné priority a angažovanost týmů je cesta vpřed. Více než polovina (53%) respondentů očekává, že do dvou nebo tří let dojde ke sloučení bezpečnostních a vývojových týmů. 42% respondentů očekává, že se v horizontu dvou až tří let bezpečnost více začlení do procesu vývoje.

Panuje i širší shoda na tom, že sladění týmů pomáhá v podniku odstraňovat bariéry mezi jednotlivými funkcemi (71%) a tvořit bezpečnější aplikace (70%) a usnadňuje zavádění nových postupů a technologií (66%).

Další články k tématům - inovace - kyberbezpečnost - studie - vývoj - Rick McElroy

Článek VMware INC ze dne úterý 5. října 2021

Další články od VMware INC

Služba Partner Connect otevírá partnerům VMware neomezené možnosti v oblasti multicloudu

Multicloud hlavním tématem konference VMware Technology Forum 2023

Multicloud firmám pomáhá vytěžit z dat ekonomický užitek

Nová struktura programu VMware Partner Connect

Inovace VMware pro multicloud pomáhají urychlit digitální transformaci podniků

Aktuální výzvy, kterým čelí bezpečnostní týmy

Centralizovaná správa infrastruktury s podporou VMware vSphere+ a vSAN+

Laterální zabezpečení pro multicloud

Kyberzločinci stále častěji cílí na finanční sektor

Stav Kubernetes 2022

Vývoj a modernizace aplikací s podporou VMware Tanzu

Dostupnost služeb VMware Cross-Cloud na tržišti Azure

Nová řešení pro zjednodušení maloobchodní edge infrastruktury

Distribuovaný cloud aliance Deloitte a VMware

Digitální transformace s podporou služby Google Cloud VMware Engine

Nové možnosti zabezpečení běhového prostředí kontejnerů

Vize automatizace života podle VMware

Cryptojacking a ransomware útoky cílí na linuxové systémy

Vývoj kybernetické bezpečnosti v roce 2022

VMware Telco Cloud ve službách Vodafonu

Jak využít příležitosti na periferii sítě

Modernizace aplikací v libovolném cloudu

Inovace multicloudové infrastruktury VMware Cloud

Kybernetická bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit

Kyberzločinci přetvářejí moderní bezpečnostní prostředí

Multicloudová síť pro poskytování distribuovaných systémů 5G a služeb v reálném čase

Kybernetická bezpečnost v roce 2021

Ochrana veřejného cloudu se zabezpečením kontejnerů a Kubernetes

Inovace portfolia softwarových produktů VMware vRealize Cloud Management

Rychlý rozvoj inovací s podporou rozšířené spolupráce Lumen a VMware

IT již není považováno za brzdu distribuované práce

Inovace virtuální cloudové sítě VMware

Modernizace firemní infrastruktury s VMware Cloud on Dell EMC

Virtuální desktopy pomáhají úřadům s rychlým přechodem na home office

VMware posiluje portfolia cloudových produktů a služeb akvizicí Pivotal Software

Jaké bude podnikové IT v roce 2020

Provoz pracovní zátěže VMware na platformě Google Cloud

Migrace a mobilita aplikací s podporou VMware HCX

Měřič uhlíkové stopy optimalizuje řízení spotřeby energie datacentra

Virtualizace infrastruktury a cloud computing na vForum 2019

Inovace a zjednodušení partnerského programu VMware Partner Connect

Telekomunikační cloudová infrastruktura VMware posiluje síť Vodafone

Integrovaná řešení pro hybridní cloud s podporou Kubernetes

Poskytovatelé služeb profitují z VMware Cloud inovací

Hyperkonvergovaná infrastruktura VMware poskytuje široké spektrum funkcí

Inovace virtualizační platformy Workstation a Fusion

Příčiny problémů s realizaci podnikových inovací v éře digitalizace

Okta Identity Cloud s integrací do platformy VMware Workspace ONE

Nová distribuce VMware Integrated OpenStack 5 pro operátory a datová centra

Virtuální cloudová síť pro digitální éru