logo

Kybernetická bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit

Firmy se stále více odlišují tempem inovací. K tomu je však zapotřebí, aby všechny technologické složky - bezpečnost, IT a vývoj, byly vzájemně sladěné. Podle studie VMware je kyberbezpečnost stále vnímána jako překážka - 61% IT týmů a 52% vývojářů se domnívá, že bezpečnostní politika je brzdí v inovacích.

"Náš výzkum ukazuje, že bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit. Bezpečnostní tým by neměl být vnímán jako někdo, kdo se zjevuje, jenom když je potřeba zalátat díry a napravit škody po napadení, nebo někdo, kdo překáží v cestě inovacím. Namísto toho by bezpečnost měla být nedílnou součástí procesů, technologií a práce uživatelů. Bezpečnost musí být týmová záležitost, která funguje společně s IT a vývojem a zajišťuje ochranu ve všech cloudech, všech aplikacích a veškeré digitální infrastruktuře. Musíme rozvíjet kulturu, kde mají všechny týmy společné zájmy a cíle nebo metriky a hovoří jedním jazykem. Pro podnik je nesmírně přínosné, podílí-li se IT, bezpečnost a vývoj na rozhodování, designu a realizaci," říká Rick McElroy, hlavní kyberbezpečnostní stratég společnosti VMware.

Studie s názvem Sbližování vývoje a bezpečnosti, kterou pro VMware zpracovala společnost Forrester Consulting na základě průzkumu mezi 1475 manažery IT a bezpečnosti, zjistila, že pouze pětina (22%) vývojářů rozhodně souhlasí s tvrzením, že chápou, kterými bezpečnostními politikami se mají řídit.

Znepokojující skutečností je, že více než čtvrtina (27%) dotázaných se nijak neúčastní rozhodování o bezpečnostních politikách, ačkoli v mnoha ohledech významně ovlivňují jejich práci.

V podnicích, kde mají bezpečnostní a vývojové týmy pozitivní vztahy, dokáží urychlit cyklus vývoje softwaru o pět pracovních dní oproti těm, kde takové vztahy nefungují. To ukazuje, že ve hře je skutečně rychlost uvádění novinek na trh a získávání konkurenčních výhod.

Podle zjištění nejsou vždy priority interních týmů sladěné s potřebami zákazníků. IT a bezpečnostní týmy označují za svoji nejvyšší prioritu provozní efektivitu (52%), zatímco pro vývojáře je na prvním místě zlepšování uživatelské zkušenosti (50%).

Uživatelská zkušenost je však až na čtvrtém místě pro IT (43%) a bezpečnostní týmy (40%).

Více než polovina (51%) bezpečnostních týmů uvádí jako svoji druhou nejvyšší prioritu prevenci narušení zabezpečení. Týmy, které nemají sjednocené cíle, zaznamenávají růst vzájemných bariér a zhoršení spolupráce (60%), zvýšení rizika narušení bezpečnosti (57%) a pomalejší vydávání nových aplikací (40%).

Důležité je, že existuje povědomí o tom, že společné priority a angažovanost týmů je cesta vpřed. Více než polovina (53%) respondentů očekává, že do dvou nebo tří let dojde ke sloučení bezpečnostních a vývojových týmů. 42% respondentů očekává, že se v horizontu dvou až tří let bezpečnost více začlení do procesu vývoje.

Panuje i širší shoda na tom, že sladění týmů pomáhá v podniku odstraňovat bariéry mezi jednotlivými funkcemi (71%) a tvořit bezpečnější aplikace (70%) a usnadňuje zavádění nových postupů a technologií (66%).

Další články k tématům - inovace - kyberbezpečnost - studie - vývoj - Rick McElroy

Článek ze dne 5. října 2021 - úterý

Další články od VMware INC

Vývoj kybernetické bezpečnosti v roce 2022

VMware Telco Cloud ve službách Vodafonu

Jak využít příležitosti na periferii sítě

Modernizace aplikací v libovolném cloudu

Inovace multicloudové infrastruktury VMware Cloud

Kybernetická bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit

Kyberzločinci přetvářejí moderní bezpečnostní prostředí

Multicloudová síť pro poskytování distribuovaných systémů 5G a služeb v reálném čase

Kybernetická bezpečnost v roce 2021

Ochrana veřejného cloudu se zabezpečením kontejnerů a Kubernetes

Inovace portfolia softwarových produktů VMware vRealize Cloud Management

Rychlý rozvoj inovací s podporou rozšířené spolupráce Lumen a VMware

IT již není považováno za brzdu distribuované práce

Inovace virtuální cloudové sítě VMware

Modernizace firemní infrastruktury s VMware Cloud on Dell EMC

Virtuální desktopy pomáhají úřadům s rychlým přechodem na home office

VMware posiluje portfolia cloudových produktů a služeb akvizicí Pivotal Software

Jaké bude podnikové IT v roce 2020

Provoz pracovní zátěže VMware na platformě Google Cloud

Migrace a mobilita aplikací s podporou VMware HCX

Měřič uhlíkové stopy optimalizuje řízení spotřeby energie datacentra

Virtualizace infrastruktury a cloud computing na vForum 2019

Inovace a zjednodušení partnerského programu VMware Partner Connect

Telekomunikační cloudová infrastruktura VMware posiluje síť Vodafone

Integrovaná řešení pro hybridní cloud s podporou Kubernetes

Poskytovatelé služeb profitují z VMware Cloud inovací

Hyperkonvergovaná infrastruktura VMware poskytuje široké spektrum funkcí

Inovace virtualizační platformy Workstation a Fusion

Příčiny problémů s realizaci podnikových inovací v éře digitalizace

Okta Identity Cloud s integrací do platformy VMware Workspace ONE

Nová distribuce VMware Integrated OpenStack 5 pro operátory a datová centra

Virtuální cloudová síť pro digitální éru

Lepší kontrola infrastruktury softwarově definovaných datacenter VMware

Nové funkce Workspace ONE

VMware a Amazon Web Services nabízí nové příležitosti partnerům

Konzistentní provoz celého IT od datového centra po cloud

Platformy pro síťovou virtualizaci a správu cloudu zrychlují inovace a uvádění nových služeb

Workspace ONE překonává tradiční EMM systémy

Integrovaná správa cloudů v platformě VMware Cloud Foundation

Technologie pro správu netradičních mobilních koncových bodů

Technologie pro digitální pracovní prostředí mají přímý vliv na výkonnost firmy

Podnikový cloud Swisscomu na infrastruktuře VMware

Integrované řešení pro realizaci IoT podnikových projektů vzniká ve spolupráci SAP a VMware

Virtualizace Windows na počítačích Apple

Zavádění cloudu v podnikovém prostředí s podporou partnerství IBM a VMware

Moderní informační technologie ovlivní vývoj bankovnictví

Inovace programu VMware Cloud Provider

Nová sada nástrojů VMware vRealize Suite 2017 rozšiřuje podporu multicloudového prostředí

Nová platforma vCloud NFV-OpenStack pro virtualizaci síťových funkcí

VMware Horizon v cloudu Microsoft Azure