logo VMware INC

Služba Partner Connect otevírá partnerům VMware neomezené možnosti v oblasti multicloudu

Nová podoba partnerského programu VMware Partner Connect je nyní flexibilnější a efektivnější, poskytuje rychlejší a jednodušší cesty k postupu. Současně přináší více pobídek a odměňuje partnery za výkon i schopnosti - ti tak mohou pomáhat svým zákazníkům úspěšně zvládnout éru multicloudu.

Vzhledem k tomu, že podniky přecházejí z prostředí cloudového chaosu na inteligentní přístup k využití cloudu, nabízí se partnerům významná a okamžitá příležitost pomoci svým zákazníkům urychlit migraci aplikací do správného cloudu, automatizovat a zabezpečit dodavatelský řetězec softwaru a získat kontrolu nad výdaji na privátní a veřejnou cloudovou infrastrukturu.

Společnost VMware společně se svými partnery bude řešit každý z těchto problémů tím, že podpoří dosažení klíčových cílů, jako je urychlení modernizace aplikací, transformace podnikového cloudu a zabezpečení hybridních pracovních sil.

Služba VMware Partner Connect, optimalizovaná pro maximální ziskovost partnerů, nyní lépe podporuje dnešní obchodní modely zaměřené na cloud, služby a řešení, přizpůsobuje podporu partnerů, rozvoj praxe a pobídky klíčovým obchodním cílům a otevírá více příležitostí k vytváření hodnoty v celém životním cyklu zákazníka - před prodejem, při prodeji i po něm.

Aktualizace služby VMware Partner Connect zahrnují:

Úspěch u zákazníků závisí na propojeném ekosystému. Žádná firma nedokáže sama vyřešit všechny potřeby zákazníka. Na základě čtyř různých obchodních modelů společnost VMware vybudovala vzájemně propojený a různorodý program Partner Connect, který umožňuje lepší spolupráci mezi partnery a pomáhá zákazníkům přejít na inteligentní přístup ke cloudu a rychleji dosahovat požadovaných výsledků.

Partneři mohou uplatňovat jeden nebo více obchodních modelů, přičemž každý model otevírá cestu k dalším pobídkám a ještě rychlejšímu postupu v programu.

Podporované obchodní modely nyní zahrnují:

Společnost VMware poskytuje více pobídek sladěných se službami VMware Cross-Cloud. Přechod na služby SaaS a model předplatného pomáhá partnerům VMware přejít od transakčních prodejů k opakovaným prodejům s vysokou marží.

Díky novému nástroji pro sledování historie pobídek si mohou partneři VMware prohlédnout vyplacené částky v předchozích čtvrtletích a zjistit, kde mohou maximalizovat ziskovost, případně kde se jim nabízí nevyužité příležitosti.

Nové a rozšířené pobídky zahrnují:

Nové body za ovlivňování zakázek pro partnery, kteří neprodávají software a služby VMware

Dříve mohli partneři postupovat v programu pouze s kredity za jednotlivé úrovně, které získávali za realizované objednávky. Partneři, kteří neprovádějí transakce a jsou registrováni jako poskytovatelé služeb k řešení, mají nyní možnost postupovat na vyšší úrovně v programu Partner Connect získáváním výkonnostních bodů za objednávky, které ovlivnili.

Poskytovatelé služeb k řešení nabízejí svým zákazníkům služby před transakcí i po ní, s důrazem na poradenství před prodejem a na služby životního cyklu po prodeji.

Školení, zvyšování odbornosti a specializace otevírají větší příležitosti

Společnost VMware nabízí partnerům 14 odborností v oblasti řešení, 8 hlavních odborností v oblasti služeb a dvě specializace, které partneři využívají k rychlejšímu uzavírání větších obchodů s vyšší marží.

Partneři nyní mohou získávat body za schopnosti pro postup v programu na základě svých investic do školení, odborností a certifikací.

Článek VMware INC ze dne středa 12. dubna 2023

Další články od VMware INC

Služba Partner Connect otevírá partnerům VMware neomezené možnosti v oblasti multicloudu

Multicloud hlavním tématem konference VMware Technology Forum 2023

Multicloud firmám pomáhá vytěžit z dat ekonomický užitek

Nová struktura programu VMware Partner Connect

Inovace VMware pro multicloud pomáhají urychlit digitální transformaci podniků

Aktuální výzvy, kterým čelí bezpečnostní týmy

Centralizovaná správa infrastruktury s podporou VMware vSphere+ a vSAN+

Laterální zabezpečení pro multicloud

Kyberzločinci stále častěji cílí na finanční sektor

Stav Kubernetes 2022

Vývoj a modernizace aplikací s podporou VMware Tanzu

Dostupnost služeb VMware Cross-Cloud na tržišti Azure

Nová řešení pro zjednodušení maloobchodní edge infrastruktury

Distribuovaný cloud aliance Deloitte a VMware

Digitální transformace s podporou služby Google Cloud VMware Engine

Nové možnosti zabezpečení běhového prostředí kontejnerů

Vize automatizace života podle VMware

Cryptojacking a ransomware útoky cílí na linuxové systémy

Vývoj kybernetické bezpečnosti v roce 2022

VMware Telco Cloud ve službách Vodafonu

Jak využít příležitosti na periferii sítě

Modernizace aplikací v libovolném cloudu

Inovace multicloudové infrastruktury VMware Cloud

Kybernetická bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit

Kyberzločinci přetvářejí moderní bezpečnostní prostředí

Multicloudová síť pro poskytování distribuovaných systémů 5G a služeb v reálném čase

Kybernetická bezpečnost v roce 2021

Ochrana veřejného cloudu se zabezpečením kontejnerů a Kubernetes

Inovace portfolia softwarových produktů VMware vRealize Cloud Management

Rychlý rozvoj inovací s podporou rozšířené spolupráce Lumen a VMware

IT již není považováno za brzdu distribuované práce

Inovace virtuální cloudové sítě VMware

Modernizace firemní infrastruktury s VMware Cloud on Dell EMC

Virtuální desktopy pomáhají úřadům s rychlým přechodem na home office

VMware posiluje portfolia cloudových produktů a služeb akvizicí Pivotal Software

Jaké bude podnikové IT v roce 2020

Provoz pracovní zátěže VMware na platformě Google Cloud

Migrace a mobilita aplikací s podporou VMware HCX

Měřič uhlíkové stopy optimalizuje řízení spotřeby energie datacentra

Virtualizace infrastruktury a cloud computing na vForum 2019

Inovace a zjednodušení partnerského programu VMware Partner Connect

Telekomunikační cloudová infrastruktura VMware posiluje síť Vodafone

Integrovaná řešení pro hybridní cloud s podporou Kubernetes

Poskytovatelé služeb profitují z VMware Cloud inovací

Hyperkonvergovaná infrastruktura VMware poskytuje široké spektrum funkcí

Inovace virtualizační platformy Workstation a Fusion

Příčiny problémů s realizaci podnikových inovací v éře digitalizace

Okta Identity Cloud s integrací do platformy VMware Workspace ONE

Nová distribuce VMware Integrated OpenStack 5 pro operátory a datová centra

Virtuální cloudová síť pro digitální éru