logo VMware INC

Stav Kubernetes 2022

Kubernetes se stal součástí hlavního proudu - většina respondentů průzkumu VMware uvádí, že pro ně bylo nasazení této technologie přínosné. Vývojáři také využívají výhody multicloudových strategií, přičemž dvě třetiny z nich v současné době používají Kubernetes ve vícero cloudech.

Během posledních několika let se ustálila praxe užívání Kubernetes jako standardní vrstvy nad infrastrukturou, a to v privátních i veřejných cloudech a mnohdy obojích. Využití se posunulo od progresivních uživatelů směrem do mainstreamu. Tento posun zvyšuje potřebu nástrojů pro správu Kubernetes a distribuce, zejména pokud jde o zabezpečení a podporu vývojářů. Téměř 100% dotázaných v tomto průzkumu má zájem nalézt a zaplatit nástroje, které jim pomohou výhody Kubernetes plně využít.

Průzkum probíhal ve spolupráci se společností Dimensional Research, oslovil 776 kvalifikovaných odborníků na vývoj softwaru a IT. Zaměřil se na jednotlivce odpovědné za Kubernetes v podnicích s 1000 a více zaměstnanci a pokrýval široké spektrum rolí, odvětví, regionů a pracovních zařazení. Všechny oslovené podniky mají rozsáhlý vlastní vývoj softwaru.

Průzkum ukazuje, že bezpečnost zůstává téměř pro všechny respondenty hlavním problémem (99%) a více než polovina (51%) si uvědomuje, že pro nasazení a správu Kubernetes jim chybí interní zkušenosti a odborné znalosti.

Na základě průzkumu patří mezi hlavní uváděné výhody lepší využití zdrojů a nižší výdaje (59%), snazší aktualizace aplikací (49%) a hladší migrace do cloudu (42%).

Kubernetes na úspěšném tažení

Jedním z nejzřetelnějších příznaků toho, že Kubernetes je součástí hlavního proudu, je rychlý růst počtu nasazovaných klastrů - 29% subjektů má více než 50 klastrů a téměř polovina (48%) očekává, že počet klastrů Kubernetes, které provozují, vzroste o více než 50%.

Mezi faktory, které přispěly k rostoucí popularitě Kubernetes, patří:

Kubernetes na koleni je minulostí

Vzhledem k tomu, jakým tempem získává Kubernetes na oblibě a jak rychle se vyvíjí, potýká se mnoho podniků také s problémem, jak vyškolit stávající zaměstnance na potřebnou úroveň (a udržovat ji), a také s náborem pracovníků s potřebnými znalostmi.

Vzhledem k nedostatku odborných znalostí se mnoho týmů snaží zaplnit mezery jednoduššími řešeními Kubernetes v kombinaci s podporou a službami - 97% by bylo ochotných platit za služby a podporu důležitých nástrojů Kubernetes.

Posuny v otázkách bezpečnosti

Vzhledem ke stoupajícímu počtu klastrů Kubernetes a multicloudových implementací - a trvalému růstu množství kybernetických hrozeb - stojí otázky zabezpečení v centru pozornosti týmů odpovědných za zavádění a správu Kubernetes.

Multicloud dominuje

Jedním z hlavních důvodů, proč podniky zavádějí Kubernetes, jsou jednoznačné přínosy pro rychlý rozvoj cloudových operací. Existuje zrychlující trend odklonu od lokálních a jednocloudových implementací Kubernetes ve prospěch hybridních a multicloudových.

Další články k tématům - klastr - Kubernetes - multicloud - průzkum

Článek VMware INC ze dne středa 18. května 2022

Další články od VMware INC

Služba Partner Connect otevírá partnerům VMware neomezené možnosti v oblasti multicloudu

Multicloud hlavním tématem konference VMware Technology Forum 2023

Multicloud firmám pomáhá vytěžit z dat ekonomický užitek

Nová struktura programu VMware Partner Connect

Inovace VMware pro multicloud pomáhají urychlit digitální transformaci podniků

Aktuální výzvy, kterým čelí bezpečnostní týmy

Centralizovaná správa infrastruktury s podporou VMware vSphere+ a vSAN+

Laterální zabezpečení pro multicloud

Kyberzločinci stále častěji cílí na finanční sektor

Stav Kubernetes 2022

Vývoj a modernizace aplikací s podporou VMware Tanzu

Dostupnost služeb VMware Cross-Cloud na tržišti Azure

Nová řešení pro zjednodušení maloobchodní edge infrastruktury

Distribuovaný cloud aliance Deloitte a VMware

Digitální transformace s podporou služby Google Cloud VMware Engine

Nové možnosti zabezpečení běhového prostředí kontejnerů

Vize automatizace života podle VMware

Cryptojacking a ransomware útoky cílí na linuxové systémy

Vývoj kybernetické bezpečnosti v roce 2022

VMware Telco Cloud ve službách Vodafonu

Jak využít příležitosti na periferii sítě

Modernizace aplikací v libovolném cloudu

Inovace multicloudové infrastruktury VMware Cloud

Kybernetická bezpečnost potřebuje posun ve vnímání priorit

Kyberzločinci přetvářejí moderní bezpečnostní prostředí

Multicloudová síť pro poskytování distribuovaných systémů 5G a služeb v reálném čase

Kybernetická bezpečnost v roce 2021

Ochrana veřejného cloudu se zabezpečením kontejnerů a Kubernetes

Inovace portfolia softwarových produktů VMware vRealize Cloud Management

Rychlý rozvoj inovací s podporou rozšířené spolupráce Lumen a VMware

IT již není považováno za brzdu distribuované práce

Inovace virtuální cloudové sítě VMware

Modernizace firemní infrastruktury s VMware Cloud on Dell EMC

Virtuální desktopy pomáhají úřadům s rychlým přechodem na home office

VMware posiluje portfolia cloudových produktů a služeb akvizicí Pivotal Software

Jaké bude podnikové IT v roce 2020

Provoz pracovní zátěže VMware na platformě Google Cloud

Migrace a mobilita aplikací s podporou VMware HCX

Měřič uhlíkové stopy optimalizuje řízení spotřeby energie datacentra

Virtualizace infrastruktury a cloud computing na vForum 2019

Inovace a zjednodušení partnerského programu VMware Partner Connect

Telekomunikační cloudová infrastruktura VMware posiluje síť Vodafone

Integrovaná řešení pro hybridní cloud s podporou Kubernetes

Poskytovatelé služeb profitují z VMware Cloud inovací

Hyperkonvergovaná infrastruktura VMware poskytuje široké spektrum funkcí

Inovace virtualizační platformy Workstation a Fusion

Příčiny problémů s realizaci podnikových inovací v éře digitalizace

Okta Identity Cloud s integrací do platformy VMware Workspace ONE

Nová distribuce VMware Integrated OpenStack 5 pro operátory a datová centra

Virtuální cloudová síť pro digitální éru