logo

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

GEM System implementuje billingové řešení pro Sodexo Pass Česká republika, které představuje novou centrální komponentu architektury společnosti, kritickou pro její provoz. Pro realizaci projektu byl vytvořen agilní tým, který má pomocí metodiky SCRUM zodpovědnost za celou realizaci dodávky.

Nové billingové řešení umožní získávat ze zdrojových systémů objednávky (nákup a prodej stravenek, prodejní a nákupní elektronické transakce) a na jejich základě připraví podklady pro účetní systém k jejich zaúčtování a vytvoření účetních dokladů.

Komponenta je zodpovědná za správné stanovení veškerých cen a poplatků a tyto výpočetní funkcionality zpřístupňuje integračním rozhraním do zdrojových aplikací, kde klient již při tvorbě objednávky vidí, kolik bude reálná cena objednávky.

Komponenta obsahuje komplexní funkcionalitu pro řízení tvorby dokladů včetně slučování a rozdělování objednávek do jednotlivých dokladů dle smluvního nastavení případně i vnějšího vstupu operátora. Řešení je připraveno na další rozšiřování billingových pravidel a postupů.

Realizace a dodávka řešení

Billingové řešení je však dodáváno v heterogenním režimu, kdy část řešení je dodáváno FTFP režimem a TM. Pro řízení je proto k týmu přidružen ještě projektový manažer, který pomocí metodického rámce Prince2 for Agile řídí tuto dodávku.

Projektový vedoucí navíc získal kompetenci řízení i částí řešení jiných dodavatelů (např. integrace okolních systémů) a jeho role v projektu se tím rozšířila bez dopadu na metodický rámec řízení.

Agilní tým společnosti GEM System byl sestaven tak, aby dohromady pokrýval veškeré potřebné kompetence pro dodávky tohoto řešení, a to od architektury a analýzy, přes vývoj až po návrh a exekuci testů a tvorbu dokumentace.

Veškeré požadavky (business zadání/funkční specifikace) na řešení jsou evidovány v systému JIRA a tím vytvořen a postupně doplňován produktový backlog. Agilní tým z něho vybírá dle stanovených priorit jednotlivé úlohy do týdenních sprintů, v rámci, kterých je připravena detailní systémová specifikace ukládaná do knowledge base zákazníka (Atlassian Confluence) a definovány automatizované testy pro následný TDD (Test driven development vývoj).

Výstupem každého vývoje je zaverzovaná sada zdrojových dokumentovaných kódů. Každá nová verze prochází automatickou víceúrovňovou kontrolou, a to na kvalitu kódu (s pomocí nástroje SonarQube), automatickým sestavením a provedením automatizovaných testů (s pomocí Bamboo) a následně nasazení na interní vývojové prostředí.

Agilní tým má v oblasti agilního vývoje pomocí metodiky SCRUM vysoký stupeň maturity a je v dalším rozvoji podporován zkušeným Scrum masterem.

Termín realizace:

Použité technologie:

Nástroje:

Projektová metodika:

Sodexo Pass ČR

Sodexo Pass ČR a.s. je českou pobočkou stejnojmenné obchodní skupiny s mateřským sídlem ve Francii. Na tuzemský trh společnost vstoupila v roce 1992. Sodexo jsou světovou jedničkou v motivačních řešeních. Spolupracují s více než 375000 společnostmi v 32 zemích světa a motivuje tak ke spokojenosti přes 25 milionů lidí.

Sodexo Pass ČR nabízí celou řadu motivačních řešení od zaměstnaneckých benefitů, stravenek, dárkových poukázek, systému Cafeteria až po řešení pro externí partnery, jejichž hlavním úkolem je podpořit a odměnit výkonnost.

Další články k tématům - automatizace - Bamboo - billing - JIRA - Microsoft - objednávky - PostgreSQL - Prince2 - SCRUM - Sodexo - SonarQube

Článek ze dne 21. srpna 2020 - pátek

Další články od GEM System a.s.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch