logo

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

Když GDPR, tak pořádně - reference nasazení komplexního řešení ochrany osobních údajů pro správu dat klientů v počtu 500000+. GEM GDPR Suite je modulární systém, který zajistí evidenci a přehledný reporting a pokročilé řízení všech potřebných procesů včetně anonymizace a pseudonymizace dat.

Splnit očekávání při zavádění GDPR řešení je náš cíl

Klient se vyhnul případným sankcím v rámci zavedení ochrany dat klientů fyzických osob. Kupříkladu v prostředí bank a pojišťoven se opakovaně potvrdilo, na straně klienta, jak důležité je mít IT dodavatele, který nabízí ověřené řešení a současně rozumí problematice GDPR.

Vždy víme, že u jednoho klienta se eviduje např. 100+ různých údajů podle typu společnosti např. dle předmětu podnikání a se všemi i nestandardními údaji o fyzických osobách jsme naložili dle nařízení GDPR.

Údaje, které umíme klasifikovat jsou i stovky. Z méně známých a relevantních ke zpracování a ochraně uživatelů to jsou např. IP adresa počítače uživatele, cookies nebo NDA, fotky, videa nebo např. záznamy hovorů.

Klient získal a používá řešení jednotné pro různé země v rámci jeho poboček v EU a díky tomu mohl řešení celkově efektivně nasadit v řadě zemí.

Integrace řešení od GEM System do IT infrastruktury klienta spolu se začleněním desítek dalších řešení. Vycházíme z mnohaletých zkušeností s integracemi systémů do technologických struktur velkých společností.

Klient může vznést požadavek na údaje, které firma o něm eviduje, včetně stanovení lhůt a podoby výsledných dat. GDPR zavádí nové procesy s dopadem na interní procesy firmy, které je třeba zavést v souvislosti se zavedením GDPR.

Přenositelnost dat klientů je povinnou možností, ale po jejím vyhodnocení lze posoudit, zda jde v konkrétním případě o povinnou věc pro danou firmu nebo nikoliv.

Zavedena role DPO pověřence (Data Protection Officer) pro pravidelný dohled nad plněním GDPR povinností. Pověřenec je stanoven podle zákona jako odpovědná osoba za oblast GDPR včetně řešení stížností a reklamací, až po zajištění realizace nápravných řešení.

V rámci zavádění GDPR je zajištění pověřence DPO podstatnou záležitostí s ohledem na svěřenou odpovědnost této osoby.

Celkový přínos řešení pro klienta

Zajistili jsme schvalování a revizi všech dokumentů od smluv, až po složité procesy tam, kde je potřeba pracovat i s výročím smluv a jejich včasným připomenutím.

Zavedeny byly e-mailové notifikace na uživatele pro podporu fungování a aktivity s nástrojem worklfow.

Vytěžení obecné použitelnosti GPM nejen v souvislosti GDPR ve prospěch firmy.

Hodnocení realizace GDPR řešení z pohledu klientů

Klienti hodnotí kladně zkušenosti a know-how GEM System - řešení bylo např. objednáno pro českou pobočku společnosti a zvolena byla následně i realizace pro další pobočky v zemích EU.

Dodavatel řešení GEM System vždy přizpůsobuje řešení požadavkům zákazníka - konfigurace workflow, reporty, interface s dalšími systémy apod.

Očekávání od provozu, údržby a potenciálu rozvoje řešení

Článek ze dne 5. srpna 2021 - čtvrtek

Další články od GEM System a.s.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch