logo

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

LBO řešení v určených intervalech sleduje polohu i trasu vozidla a na základě relevantních informací zprostředkovává v praxi jeho pasažérům personalizovanou nabídku - jak od ŠKODA AUTO, tak od poskytovatelů třetích stran - např. čerpacích stanic nebo služeb pro motoristy.

Řidiči vozů vybraných modelových řad značky ŠKODA AUTO v České republice tak mohou díky LBO (Location Based Offers) využívat palubní infotainment pro přístup k různým výhodným nabídkám na základě polohy jejich vozu.

LBO systém předává vhodnou nabídku cíleně konkrétnímu vozidlu a přes infotainment vozidla jsou do něj vraceny informace o tom, zda uživatel nabídku využil či nikoliv.

Do systému LBO lze současně zadávat nabídky spolu s určením, ve kterých zeměpisných polohách případně, pro které typy vozů jsou dané nabídky určeny.

Systém LBO zajišťuje data pro analytickou platformu, která nasbíraná data poloh vozidel páruje s vhodnými nabídkami pro doručení uživatelům vozu.

ŠKODA AUTO již LBO zařadila do produkčního prostředí a podařilo se jí tak rozšířit portfolio služeb na poli konektivity.

Za společnost GEM System jsme potěšeni, že jsme se na dodaném inovativním řešení mohli spolupodílet.

ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO a.s. je největší výrobce osobních automobilů v České republice. Sídlo automobilové společnosti je v Mladé Boleslavi, kde se nachází i největší výrobní závod. V rámci ČR má ŠKODA AUTO dva další výrobní závody v Kvasinách a ve Vrchlabí.

Od roku 1991 je součástí německého koncernu Volkswagen Group. Dlouhodobě je ŠKODA AUTO největší českou firmou podle tržeb, největším českým exportérem a jedním z největších českých zaměstnavatelů.

Článek ze dne 22. července 2021 - čtvrtek

Další články od GEM System a.s.

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch

Automatizujte klíčové firemní procesy s GEM Process Manager

Centralizace ERP systémů pro registr subjektů zdravotní péče VZP

Fraud Detection software pro detekci podvodného jednání

Spolehlivá správa a podpora databází

Jak zajistit nepřetržitou dostupnost dat pro informační systémy

Anonymizace dat v 7 krocích

GEM Winch - nástroj anonymizace a řezu dat v databázích