logo GEM System a.s.

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Stávající mapová aplikace, kterou používali dispečeři při asistenčních službách, ve funkčnosti již zaostávala za moderními GIS a její používání bránilo zvýšení efektivity dispečinku. Hlavní rolí týmu GEM System v projektu modernizace bylo kompletní projektové řízení a technický dohled nad realizací integrace ERP s GIS.

V průběhu analýzy GEM System zmapoval dosavadní pracovní postupy a navrhl jejich podporu v novém IT řešení. Díky analytickým zkušenostem expertního týmu předložil GEM System zákazníkovi návrh úpravy klíčových pracovních procesů, které zjednodušily a zefektivnily práci dispečerů.

Během analýzy byla rovněž provedena revize připraveného návrhu architektury, čímž se významně snížil počet integračních vazeb mezi ERP a GIS, a tím se celkové řešení zjednodušilo a navíc se podařilo výrazně snížit náklady.

Analytický dokument obsahuje podrobnou funkční a technickou specifikaci, včetně detailního popisu rozhraní mezi dílčími částmi řešení od jednotlivých dodavatelů.

Asistenční služba motoristům má specifické požadavky na IT řešení - především dokonalou geografickou orientaci v reálném čase pro lokalizaci klientů a výběr nejvhodnějších obchodních partnerů pro servisní služby.

V rámci projektu provedl GEM System průzkum trhu pro dodávku GIS, SMS brány a integraci telekomunikačních nástrojů dispečinku.

Následně tým GEM System identifikoval vhodné dodavatele, s kterými projednal parametry poptávky a ověřil jejich reference. Zákazník pak podle nastavených parametrů poptávky vybral nejvhodnější dodavatele požadovaných služeb.

Cílem projektu bylo zvýšení efektivity dispečinku UAMK a kvality asistenčních služeb motoristům.

"Spolupráci se společností GEM System jsme zahájili po delším období neefektivity našeho dispečinku asistenčních služeb, která se projevovala zejména absencí integrace ERP a GIS systémů. Již analýza problematiky nás pozitivně překvapila, protože analytici dodavatele pojali celou problematiku výrazně hlouběji, než jsme předpokládali. V analýze byl zohledněn kompletní workflow dispečera, který naše společnost považuje za klíčový. Po úspěšném odsouhlasení analýzy jsme stáli před zásadním rozhodnutím - je možné stihnout implementaci projektu před zahájením motoristické sezóny a čerpat z nového řešení? Kvalitní projektové řízení společnosti GEM System nakonec přineslo i v napjatých termínech úspěšné zvládnutí celé integrace. Nyní, s odstupem času, vyhodnocujeme zvýšení efektivity dispečerské práce o cca 60% a nemůžeme také opomenout snížení požadavků na znalosti operátora díky integraci pokročilých rozhodovacích funkcí," říká David Vorlíček, ředitel odboru informačních technologií UAMK.

Řízení realizace

Po smluvním zajištění dodavatelů byla zahájena implementační fáze projektu. GEM System zajistil projektové řízení a dohled nad plněním dílčích dodávek v plánovaných termínech.

Podle obchodních priorit UAMK byl projekt rozdělen na realizaci klíčových požadavků před začátkem hlavní motoristické sezóny a funkcí s menší prioritou následně.

Důležitým bodem integrace bylo zajistit, aby dílčí dodávky splňovaly předepsané rozhraní. Tým analytiků GEM System specifikoval scénáře pro integrační testy, řídil samotný průběh testů a příslušné opravy dílčích komponent.

Na závěr realizační fáze byla zákazníkovi poskytnuta konzultační podpora pro specifikaci akceptačních kritérií a řízení akceptačního procesu.

Doba realizace projektu byla 9 měsíců.

Další články k tématům - analýza - dispečink - ERP - GIS - integrace - projektové řízení - SMS - UAMK - workflow - David Vorlíček

Článek GEM System a.s. ze dne čtvrtek 12. května 2022

Další články od GEM System a.s.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch