logo GEM System a.s.

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Nástroje pro podporu eMobility jsou nasazeny do produkčního prostředí a jsou úspěšně spuštěny na více než desítce trhů. Jejich další rozšíření představuje potenciál dostupnosti ve většině zemí, kde je automobilka ŠKODA AUTO zastoupena s nabídkou vozidel řady ŠKODA iV.

Téma udržitelných zdrojů rezonuje celým světem již několik let. Výjimkou není oblast automobilového průmyslu, kde je v poslední době velký tlak na přechod motorů využívajících fosilní paliva na motory s alternativním pohonem a s nižší produkcí CO2.

V poslední době tak došlo v automobilkách k velkému pokroku na straně vývoje hybridních vozů a vozů na čistě elektrický pohon. Světem spotřebitelů však stále kolují různé mýty a nepřesná fakta o eMobilitě nebo o očekáváních spojených s přechodem na používání elektromobilů.

ŠKODA AUTO se rozhodla vyvrátit tyto mýty a rozšířit portfolio svých webových nástrojů o nové e-learningové nástroje. Hlavním cílem je zvýšení edukace trhu a zákazníků přímo na webové prezentaci automobilky.

Projekt K2NG&Tools, na kterém se společnost GEM System již několik let podílí, tak čelil výzvě na vytvoření nových nástrojů pro webové stránky ŠKODA AUTO na podporu eMobility a k předání relevantních dat zákazníkům.

Charge map pro síť dobíjecích stanic Powerpass

Mezi jeden z mýtů o eMobilitě patří uživatelský předpoklad, že zákazník nemá svůj vůz kde nabít, a že síť veřejných dobíjecích stanic v podstatě neexistuje nebo je příliš malá a její realizace je v nedohlednu. Proto byl vytvořen nástroj Charge map. Nový nástroj umožňuje zákazníkovi objevit síť dobíjecích stanic pomocí služby Powerpass.

Nástroj Charge map poskytuje uživateli podrobné informace o nabíjecích stanicích v celé Evropě. Uživatel se zde dozví podrobné informace, ať už o hustotě dobíjecí sítě, počtu a typech konektorů na dané lokaci, či zda jsou konkrétní konektory aktuálně v provozu. Charge map také přispívá k propagaci nástroje Powerpass, přes který uživatel např. provádí samotné platby za dobíjení.

Charge map pracuje s komponentami Google a umožňuje dohledání dobíjecích stanic doma i v zahraničí. Po dohledání konkrétní stanice je umožněno zahájení navigace ke konkrétní nabíjecí stanici, kam může být uživatel ihned navigován.

S ohledem na velký objem datových podkladů je při zobrazení nabíjecích stanic použito clusterování stanic na několika úrovních zoomu mapy. Celé řešení je tak uživatelsky nejen vstřícné, ale rychlost reakcí na podněty uživatele zůstává na vysoké úrovni.

Charging calculator

Aplikace odpovídá zákazníkovi interaktivní formou na základní otázky ohledně metod nabíjení a poskytuje informace o dobíjecích časech pro jednotlivé elektrické modely.

Na detailu každé dobíjecí metody je umožněno nasměrovaní zákazníka dle specifické customer journey na konkrétní navazující část ecosystému, díky čemuž lze zákazníka směřovat přímo např. k objednávce domácí dobíjecí stanice.

Pro lepší propagaci nabíjecích stanic v rámci služby Powerpass je v aplikaci integrovaný widget Charge map.

Změna uvažování a konkrétní informace o eMobilitě

Dalším tématem, se kterým se výrobci elektromobilů potýkají je doba nabíjení elektromobilu. Mezi veřejností se často objevuje názor, že elektromobil se nabíjí několik desítek hodin a že ho v podstatě není možné snadno dobít. K lepšímu pochopení nabíjení elektromobilů vznikla právě aplikace Charging calculator.

Zde se uživatel dozví interaktivní formou odpovědi na základní otázky ohledně metod nabíjení a dobíjecích časech pro jednotlivé elektrické modely. Jednotlivé dobíjecí časy jsou uváděny pro čtyři typy dobíjení, z nichž dva jsou veřejné a dva domácí. Domácí typy dobíjení jsou řešeny pomocí tzv. Wallboxu a klasické zásuvky.

Zákazníka možná překvapí, že na veřejné dobíjecí stanici je možné jeho elektromobil plně nabít již kolem půl hodiny nebo, že přes domácí nabíječku se mu auto nabije během noci.

Na detailu každé dobíjecí metody je umožněno nasměrovaní zákazníka dle specifické customer journey na konkrétní navazující část ekosystému a dostat zákazníka přímo např. k objednávce domácí dobíjecí stanice.

Článek GEM System a.s. ze dne čtvrtek 26. května 2022

Další články od GEM System a.s.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch