logo GEM System a.s.

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

GEM System vyvinul BI dataminingový nástroj pro automatizovaný a pravidelný reporting, který propojuje a analyzuje všechna data. Na základě zvolených parametrů pak vytváří kompletní přehled o vývoji prodeje a detailně segmentuje klienty. Pro takto získané skupiny zákazníků pak dopočítává další kritéria - genderová, geografická a demografická.

BI dataminingový nástroj od GEM System dále umožňuje analyzovat a predikovat budoucí chování jednotlivých skupin zákazníků, tím marketingové kampaně správně zacílit a komunikaci se zákazníky snadno přizpůsobit jejich potřebám a preferencím.

Obchodní management tak získává možnost jednoduše využívat množství předpřipravených reportů a kontrolních sestav - např. pro sledování správného nastavení marží a tím i prodejních cen.

Bez dodatečné zátěže a nutnosti zapojovat interní IT má k dispozici vždy aktuální a kvalitní podklady pro rychlé a pružné rozhodování o obchodní a marketingové strategii. Součástí řešení je automatizovaný pravidelný reporting i jednoduchá uživatelská tvorba ad hoc reportů.

Pro správné vyhodnocení dat nelze zapomínat ani na externí zdroje dat jako jsou vyhledávače a srovnávače cen zboží. Díky těmto informacím získáte úplně nový pohled na data a lepší možnost vyhodnocení produktů a plánování marketingových kampaní.

Pro úspěšný a efektivní marketing je nutné znát dobře své klienty a jejich chování. Proto je parametrizovatelná segmentace klientů na základě dat dostupných o nich (věk, pohlaví, adresa) a jejich nákupní historii (objem za různé časové období, nakupované zboží, kanál nákupu) základem marketingu.

Naše řešení nejenom umožňuje již zmíněnou segmentaci, ale také dokáže některé chybějící informace odvodit s vysokou mírou přesnosti.

Většina BI (Business Intelligence) řešení zobrazuje pouze data a události, které se udály v minulosti. Nás však zajímá i výhled do budoucna a možnost s co největší pravděpodobností určovat budoucí chování a vývoj dat.

Právě na tyto otázky odpovídá náš dataminingový modul, který z dostupných dat získává predikci chování definovaných ukazatelů do budoucnosti a ty poskytuje pro další obchodní rozhodování společnosti.

Hlavní přínosy:

Článek GEM System a.s. ze dne čtvrtek 28. dubna 2022

Další články od GEM System a.s.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch