logo

Genesys Social Engagement: řešení pro firemní sociální komunikaci

Software umožňuje firmám komunikovat se zákazníky přes sociální sítě při využití stávající IT infrastruktury. Novinka umí rozpoznat kontext a emoce komunikace a navrhnout další komunikační kroky. Poskytuje také cenné informace o chování spotřebitelů.

Společnost Alcatel-Lucent začala nabízet softwarové řešení Genesys Social Engagement, které dynamicky monitoruje, analyzuje a oslovuje zákazníky přes sociální média. Tuto komunikaci integruje mezi ostatní komunikační kanály - telefon, SMS, chat či osobní kontakt. Řešení uživatelům rovněž poskytuje cenné informace o míře angažovanosti zákazníka a o chování spotřebitelů. Technologické řešení Genesys Social Engagement je dostupné již dnes.

Technologická novinka vychází z produktové strategie zaměřené na sociální média, kterou společnost Alcatel-Lucent zveřejnila loni v srpnu. "Řešení automatizuje proces monitorování komunikace se zákazníky prostřednictvím sociálních kanálů, jakými jsou Facebook nebo Twitter," říká Marie Udal, marketingová manažerka produktové divize Genesys společnosti Alcatel-Lucent.

Sleduje pocity zákazníků

Řešení analyzuje obsah komunikace z hlediska emocí v ní obsažených a stanoví, zda je třeba na komunikaci nějak reagovat. Automaticky nastaví priority v závislosti na bonitě zákazníka a dalších kritériích péče o zákazníky. "Díky tomuto analytickému přístupu lze pro následnou komunikaci se zákazníkem vybrat nejvhodnějšího operátora či odborníka," dodává Marie Udal.

Součástí softwarového balíku Genesys Social Engagement jsou také aplikace pro reporting a analýzu komunikace. Ty firmám umožňují zaujmout proaktivní přístup potřebný pro lepší klientský servis.

"Firmy si musí vytvořit obchodní strategii pro sociální sítě, která bude splňovat jejich strategické cíle, bude v souladu s jejich organizační kulturou a poskytne jim kýženou úroveň technologické podpory," říká Ray Wang, hlavní analytik a generální ředitel společnosti Constellation Research Group. "Ne všechny organizace mohou anebo chtějí přijmout sociální sítě. Nicméně ty, které tak učiní, své konkurenty výrazně předeženou."

Další články k tématům - SMS - Social - Twitter - Marie Udal - Ray Wang

Článek ze dne 14. března 2011 - pondělí

Další články od Genesys Telecommunications Laboratories s.r.o.

Genesys Social Engagement: řešení pro firemní sociální komunikaci