logo Genesys Telecommunications Laboratories s.r.o.

Digitalizace zákaznické péče s podporou kontaktního centra v cloudu

Migrace do cloudu se stává trendem péče o zákazníky posledních let - je to dáno zejména rostoucími nároky technologicky vyspělých spotřebitelů, kteří se naučili používat všechny dostupné komunikační kanály podle toho, co je pro ně zrovna výhodnější.

Zákazníci jsou již dnes zvyklí používat více kanálů najednou - chat, SMS, e-mail, sociální sítě či telefonní hovor. Tuto multikanálovou komunikaci - tzv. multichannel nebo omnichannel - perfektně zvládají právě cloudová kontaktní centra. Proto řada firem péči o zákazníky stěhuje do cloudu.

Volba technologie pro kontaktní centrum v cloudu

V užším výběru by neměla chybět platforma PureCloud od společnosti Genesys, která byla v roce 2018 označena za lídra celého segmentu kontaktních center v cloudu.

PureCloud nabízí mnoho funkcí pro spolupráci, komunikaci a péči o zákazníka. Řešení je vysoce škálovatelné, spolehlivé a bezpečné; je vybudováno na dlouhodobě osvědčené a vysoce spolehlivé cloudové platformě AWS (Amazon Web Services). Přináší elastickou architekturu postavenou na dobře navržených mikroslužbách.

"Moderní nástroje pro zajištění péče o zákazníky výrazně usnadňují nastavení, využití i financování provozu. Podporuje tzv. omnichannel komunikaci, tedy interakci se zákazníky prostřednictvím webu, chatu, e-mailu, hlasových služeb i sociálních sítí. Dále umožňuje sběr zákaznických dat napříč kanály a personalizaci interakce pro každý kontakt. Zajistí, že každá interakce klienta s vaší firmou bude smysluplná, konzistentní a bude zasazena do patřičného kontextu, a to bez ohledu na zvolený kanál," říká Jiří Zeman, odborník na cloudová kontaktní centra ve společnosti Genesys.

Důkladné personalizace a kontextové interakce je dosaženo prostřednictvím automatizovaného inteligentního routingu, který pomáhá optimalizovat pracovní zátěž pro operátory. Zákazníka vždy dovede k tomu nejlepšímu odborníkovi, který dokáže problém nejrychleji vyřídit.

Migrace do cloudového kontaktního centra je snadná a rychlá

PureCloud je ideální pro organizace, které hledají jednoduché a okamžitě použitelné řešení pro kontaktní centra ve škále od pěti po více než pět set operátorů.

Platformu PureCloud je možné uvést do provozu během několika dní a škáluje se automaticky v závislosti na aktuálních potřebách a úkolech.

Hlavní výhody výhody migrace do cloudu:

Článek Genesys Telecommunications Laboratories s.r.o. ze dne pátek 15. listopadu 2019

Další články od Genesys Telecommunications Laboratories s.r.o.

Digitalizace zákaznické péče s podporou kontaktního centra v cloudu

Manažeři velkých firem vnímají sociální sítě jako riziko

Genesys Social Engagement: řešení pro firemní sociální komunikaci

Genesys Compact Edition je nové řešení pro péči o zákazníky

Genesys patří mezi lídry trhu v oblasti systémů pro řízení call center

Nekvalitní péče o zákazníky vede k miliardovým ztrátám

Češi jsou frustrováni samoobslužnými centry péče o zákazníky

Nejvíce jsou zákazníci spokojeni s péčí firem z oblasti spotřebního zboží, finančních služeb a telekomunikací

Naštvaní zákazníci ročně připraví firmy o 19,3 miliardy korun

Genesys je lídrem v oblasti samoobslužných IVR call center

Iniciativa Genesys zabraňuje chaosu v komunikaci se zákazníky

Datamonitor zařadil Genesys mezi doporučované dodavatele IP řešení pro kontaktní centra

LivePerson a Genesys představují nové řešení pro vytipování a oslovení perspektivních on-line zákazníků

Genesys a IBM nabízejí společné řešení pro kontaktní centra

Nové aplikace Genesys zdokonalují možnosti řídit kvalitu a výkon systému péče o zákazníky

Software od Genesys a InQuira pozná úmysly zákazníků

Genesys posiluje prostřednictvím dvou akvizicí

Gartner zařadil Genesys do kvadrantu lídrů v oblasti infrastruktury kontaktních center

Genesys rozšířuje partnerský program Gvalidated

Řešení GETS sníží telekomunikační poplatky až o 25 procent

Genesys představuje Genesys Voice Platform 8

Genesys je lídrem v oblasti samoobslužných systémů call center

Většina firem neumí komunikovat se zákazníky

Čechy frustrují zastaralé mluvící automaty

Genesys koupila analytickou firmu Informiam

Společnost Genesys se umístila v kvadrantu lídrů v oblasti poskytování infrastruktury pro kontaktní centra

Loajalita zákazníků závisí na úrovni služeb call center