logo

Nové aplikace Genesys zdokonalují možnosti řídit kvalitu a výkon systému péče o zákazníky

Softwarové řešení Genesys Advisor umožňuje sledování a měření výkonu celého systému péče o zákazníky. Z rozhraní jediné aplikace tak lze monitorovat, přizpůsobovat a optimalizovat veškeré procesy kontaktního centra.

Společnost Genesys Telecommunications Laboratories, přední výrobce softwarových řešení pro call centra, uvedla na trh sadu aplikací Genesys Advisor. Jde o integrovanou sadu softwaru pro správu provozního výkonu, která umožňuje sledovat, přizpůsobovat a optimalizovat veškeré operace kontaktního centra.

V dnešní době musí každé kontaktní centrum usilovat o zvýšení provozní kvality a flexibility, zároveň však nelze opomenout potřebu efektivnější správy zdrojů a úspory nákladů. Proto byla vyvinuta sada aplikací Genesys Advisor. Ta nabízí silnou, pružnou a na funkce bohatou platformu pro vizuální sledování a měření výkonnosti celého systému pro péči o zákazníky - to vše v reálném čase. Děje se tak prostřednictvím řídicího panelu (dashboardu) spustitelného prakticky odkudkoli - ze samotného kontaktního centra, ze zasedací místnosti i z terénu prostřednictvím mobilního zařízení s přístupem k internetu.

Všechny aplikace sady Genesys Advisor jsou založeny na tzv. konceptu Visual Real-Time Management (Visual RTM). Ten pomáhá pracovníkům péče o zákazníky lépe porozumět problémům, přistupovat k širší paletě interních zdrojů, okamžitě reagovat a lépe využívat stávajících poznatků.

Softwarová sada Genesys Advisor nabízí :

"Organizace dnes využívají také pracovníků péče o zákazníky, kteří pracují z domova. Díky tomu je sledování, správa a vyhodnocování operací kontaktního centra v reálném čase větší výzvou a důležitější aktivitou než kdykoli dříve," řekl Merijn to Booij, vicepresident divize Product Management ve společnosti Genesys, a dodal : "Těmto organizacím jsme právě poskytli nástroj pokrývající veškeré jejich aktivity, včetně obchodních a provozních. Prostřednictvím tohoto nástroje zjistí, jak na tom skutečně jsou s výkonností jejich centra péče o zákazníky, což jim pomůže sladit tyto operace s obchodními a podnikovými cíli."

Další články k tématům - Advisor - Genesys - Management - optimalizovat - sledování - Visual - Merijn to Booij

Článek ze dne 9. července 2009 - čtvrtek

Další články od Genesys Telecommunications Laboratories s.r.o.