logo Konica Minolta Business Solutions Czech

Nebojte se GDPR a buďte v souladu s evropskou legislativou

Konica Minolta nabízí služby související s nastavením všech interních procesních činností a nástrojů pro ověření nebo zavedení změn vedoucích k souladu s nařízením GDPR, které začne platit od 25. 5. 2018.

Silnější pravidla ochrany osobních údajů od května 2018 znamenají pro občany EU účinnější obranu proti zneužití údajů, zároveň však pro firmy novou hrozbu nárůstu nákladů v oblasti bezpečnosti, pokud se tato oblast neřeší koncepčně. Pomoc zákazníkům v oblasti poskytování služeb vedoucích ke splnění požadavků GDPR je dalším logickým krokem společnosti Konica Minolta.

Podnikatelé v České republice budou muset od příštího roku zpracovávat osobní údaje podle nového nařízení EU. Pokuta až 550 milionů korun nově hrozí všem, kteří vedou jakékoli databázi fyzických osob, ať už zákazníků, nebo zaměstnanců.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU (tzv. GDPR - General Data Protection Regullation) začne v celé unii platit jednotně od 25. 5. 2018. Konica Minolta v této souvislosti představuje novou službu, která odhalí nedostatky a nabídne vhodná řešení.

Za porušení nových pravidel EU při zpracování osobních údajů hrozí firmám pokuta až půl miliardy korun. Konica Minolta nabízí bezpečnostní audit interních postupů, který odhalí nedostatky a nabídne vhodná řešení.

"Reagujeme na žádosti zákazníků, kteří už nyní hledají řešení v souladu s novým nařízením EU. Díky spolupráci se specialisty na IT právo a ochranu osobních údajů nabízíme komplexní posouzení ze všech úhlů pohledu. Audit zahrnuje nejen analýzu firemních technologií a procesů z hlediska bezpečnosti, ale také právních náležitostí smluv, směrnic a jiných dokumentů. Zejména u větších společností může být zavedení nových postupů zpracování osobních údajů časově náročné. Sankce za případné porušení nařízení mohou být přitom pro většinu firem likvidační. Doporučujeme proto svým zákazníkům připravit se na nové nařízení co nejdříve," říká Pavel Štěpán, obchodní ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech.

Nová služba Konica Minolta konkrétně prověří bezpečnost všech hardwarových i softwarových nástrojů využívaných k přenosu či uchování dat, zabezpečení sítě proti kybernetickým útokům nebo například kontrolu zálohování. Z hlediska náležitostí rovněž posoudí smlouvy se zaměstnanci, klienty i dodavateli, stejně jako interní procesy, směrnice, či šablony dokumentů.

Před zahájením samotného auditu uzavíráme se zákazníkem vždy nejprve dohodu o mlčenlivosti. Výstupem je pak písemné memorandum, které jasně definuje případné rozpory s GDPR a návrh doporučení ke změně. Pak následuje implementace systémů pro prevenci úniků dat, zavedení šifrování informací či nových procesů a dokumentových řešení, která Konica Minolta přizpůsobila požadavkům EU.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU v Česku nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES. Nová pravidla budou platit pro všechny společnosti bez ohledu na jejich velikost či obchodní zaměření a také na většinu orgánů veřejné správy.

Přizpůsobit se budou muset všechny subjekty, které jakkoli shromažďují či manipulují s údaji o zákaznících, zaměstnancích, ale například také o pacientech, návštěvnících a podobně.

Při nedodržení nařízení hrozí sankce až 20 milionů eur nebo čtyř procent ročního obratu, vždy podle toho, která částka je vyšší.

Osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace, které samy o sobě nebo v kombinaci s jinými informacemi vedou nebo mohou vést k jednoznačné identifikaci fyzické osoby. Tedy jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.

Příkladem osobního údaje může být:

Článek Konica Minolta Business Solutions Czech ze dne pátek 19. května 2017

Další články od Konica Minolta Business Solutions Czech