logo ALGOTECH, s.r.o.
Petr Loužecký

Petr Loužecký

Ředitel Centra sdílených služeb společnosti Algotech

LinkedIn

Nastavení a definice podmínek pro vstup veřejného sektoru do cloudu považuji za důležitý krok pro úspěšný rozvoj digitalizace státu. Jsem rád, že jsme splnili nové podmínky pro zápis našeho cloudu do katalogu služeb eGovernment cloudu. Jedná se o jeden z důležitých milníků pro AlgoCloud, který odráží naši snahu o maximální profesionalitu a odpovědnost ve vztahu k ochraně dat a jejich dostupnosti.

Jsme dlouhodobě přesvědčení, že cloud je vhodný pro většinu firem, organizací a institucí bez ohledu na jejich sektor či financování. Orgány a instituce veřejné správy si tak budou moci např. svá data i aplikace přesunout na úložiště poskytovatele a uživatelé k nim budou pak přistupovat vzdáleně. Cloudové služby umožní současně efektivní využívání veřejných finančních prostředků.

O data nemusíte přijít jen útokem, mohou být například zasažena i chybou IT vybavení či osobní chybou jednotlivce v rámci firmy. Proto je ochranu dat důležité vnímat napříč společností a zajistit jejich co nejlepší správu od zálohování přes zmíněné kybernetické hrozby až po kontrolu, kdo interně má k datům přístup.

Cenu dat si firmy často uvědomí až po prvním problému s jejich (ne)dostupností, a to nemusí jít ani o ztrátu kritických dat z podnikových systémů. Často stačí ztráta e-mailové komunikace s partnery či nedostupnost objednávek.

Využívání cloudových analytických a prediktivních nástrojů tak může podnikům i jejich zaměstnancům nejen zefektivnit vnitřní procesy a výkonnost zaměstnanců, ale také uspořit finanční náklady v oblasti servisu strojů, skladového managementu. A v neposlední řadě přímo zvýšit zisk díky precizně zpracovaným reportům.

Výhodou je i to, že drtivá většina management cloudových aplikací pro tyto své BI funkce využívá analytických platforem Google, Microsoftu či Amazonu, takže práce s daty probíhá pomocí globálního sdílení těch nejlépe vytvořených algoritmů.

Typicky jde o ERP či CRM systémy jako třeba CRM Sugar. Zákazník má ve firmě pět uživatelů, kteří se systémem pracují, tak si koupí pět uživatelských přístupů a více neřeší. Používá pak aplikaci, která je provozovaná poskytovatelem a za ním jdou veškeré licenční politiky i aktualizace a zabezpečení. Poskytovatel má v takovém případě na starosti i sledování výkonu a kapacity úložiště a automaticky je optimalizuje.

Cloud v podobě SaaS je vhodný hlavně pro obchodní organizace, protože ty vždy pracují s nějakými podnikovými systémy, ať už jde o skladové, účetní, personální či marketingové aplikace a běžně využívají i kancelářské nástroje jako Office 365, nebo Google Apps, což jsou zcela typičtí zástupci SaaS v cloudu.

Uživatelé se do cloudových aplikací přihlašují ve většině případů přes webové rozhraní.

Auditora zajímá, jak se poskytovatel chová k uživatelům, k sítím, ke kryptografii, jak vyhodnocuje rizika, jak určuje primární a podpůrná aktiva, jak všechno toto navíc ještě kontroluje. Je to hodně o vnitřních procesech daného poskytovatele. Certifikace tedy slouží nejen jako interní potvrzení o tom, že firma má svůj management bezpečnosti informací dobře nastavený, ale samozřejmě i jako vodítko pro její potenciální klienty.

A samozřejmě stejný postup probíhá i v případě certifikace dle normy ISO/IEC 27002, která mimo jiné míří přímo na používaný hardware i software. Firma, která nabízí cloudové služby, by měla garantovat, že pracuje pouze s aktuálními systémy a nemá zastaralou infrastrukturu.

Stránka 1/2 Další >