logo Algotech, a.s.

Petr Loužecký

Ředitel Centra sdílených služeb společnosti Algotech

Petr Loužecký - Algotech, a.s.logo Algotech, a.s.LinkedIn

Auditora zajímá, jak se poskytovatel chová k uživatelům, k sítím, ke kryptografii, jak vyhodnocuje rizika, jak určuje primární a podpůrná aktiva, jak všechno toto navíc ještě kontroluje. Je to hodně o vnitřních procesech daného poskytovatele. Certifikace tedy slouží nejen jako interní potvrzení o tom, že firma má svůj management bezpečnosti informací dobře nastavený, ale samozřejmě i jako vodítko pro její potenciální klienty.

A samozřejmě stejný postup probíhá i v případě certifikace dle normy ISO/IEC 27002, která mimo jiné míří přímo na používaný hardware i software. Firma, která nabízí cloudové služby, by měla garantovat, že pracuje pouze s aktuálními systémy a nemá zastaralou infrastrukturu.

Matyáš Franěk

Obchodní specialista na cloudové služby společnosti Algotech

Matyáš Franěk - Algotech, a.s.logo Algotech, a.s.LinkedIn

Častý je také problém s řešením bezpečnostních incidentů i technických potíží, protože zákaznická podpora sídlí tisíce kilometrů daleko. A dokonce i člověk, vybavený velmi dobrou byznysovou angličtinou, může mít potíže při snaze vysvětlit operátorovi, co konkrétně přestalo fungovat, protože technická angličtina je velmi specifická.

Zároveň tím, že podpory sídlí běžně v asijských zemích, typicky třeba v Indii, bývá problém s porozuměním pracovníkům na telefonických linkách. A mnohdy ani oni nevládnou tak dobrou angličtinou, aby zase porozuměli vám.

Navíc událost se v takové lokalitě v drtivé většině nevyřeší jedním telefonem, ale požadavek se řeší postupně třeba s deseti, někdy i dvaceti lidmi, kteří nemívají k dispozici všechny informace z předchozích hovorů.

Jiří Sommer

Sales Executive společnosti Algotech

Jiří Sommer - Algotech, a.s.logo Algotech, a.s.LinkedIn

I když může být integrace CRM s ERP jednosměrná, nebo obousměrná, je ve většině případů výsledkem spolupráce těchto dvou entit výstup v CRM systému. V praxi to potom vypadá tak, že v CRM obchodník vytvoří nabídku na službu či produkt, kterou zašle klientovi.

Ten ji odsouhlasí, v systému se buď ručně či automaticky změní stav nabídky a obchodník zadá podklady k fakturaci. Po zaplacení částky klientem se platba promítne na bankovním účtu a následně v účetní části ERP systému, z nějž se data propíšou do CRM.

Obchodník, potažmo jeho nadřízení až po vedení společnosti, mají díky takové integraci k dispozici důležitá data, která by jinak zůstala uložená pouze v účetním systému a musela by se do souhrnných reportů importovat jinou cestou.

Jiří Sommer

Sales Executive společnosti Algotech

Jiří Sommer - Algotech, a.s.logo Algotech, a.s.LinkedIn

V SugarCRM je možné ke každému zákazníkovi přiřadit veškeré potřebné osobní údaje, jeho smlouvy i historii komunikace. Pokud pak agendu klienta převezme jiný zaměstnanec, vidí okamžitě celou historii obchodního vztahu.

Tento systém navíc dokáže zdánlivě jednoduchým ověřením klienta poznat, takže nemůže dojít k záměně např. při shodě jmen a zároveň má automatickou kontrolu duplicity klientů. Nemůže se tedy stát, že zaměstnanci z různých oddělení založí klienta do systému opakovaně.

Při takovém pokusu dostane pracovník informaci o existenci kontaktu. Tato funkce není u jiných CRM systémů úplnou samozřejmostí a zpravidla s sebou nese dodatečné náklady.

František Zeman

Generální ředitel společnosti Algotech

František Zeman - Algotech, a.s.logo Algotech, a.s.LinkedIn

Osobní údaje obyvatel, které jsou na některých obecních úřadech založené v šanonech, případně v nezabezpečených někdy i soukromých počítačích či e-mailech, jsou pak jednoduše zneužitelné.

Pokud by měl někdo přístup k osobním údajům, může je zneužít mnoha způsoby, ať už se například jedná o sjednání půjček na internetu, nákupů v e-shopech, či zneužití informací například o exekucích či nemocech.

Petr Loužecký

Ředitel Centra sdílených služeb společnosti Algotech

Petr Loužecký - Algotech, a.s.logo Algotech, a.s.LinkedIn

Kontejnerizace je virtualizace na úrovni operačního systému, nikoliv rozdělení fyzického hardware. Samotný kontejner obsahuje jen aplikaci a podpůrné soubory. To umožňuje rychlé spouštění aplikací, například v závislosti na zatížení. Nejznámějším prostředím pro provozování kontejnerů je Docker.

Hlavní výhodou postupu je jeho výrazné zrychlení - pokud se navíc používá skutečně efektivně, může využívání cloudových služeb zlevnit.

František Zeman

Generální ředitel společnosti Algotech

František Zeman - Algotech, a.s.logo Algotech, a.s.LinkedIn

Ochrana dat v cloudu je specifická v tom, že profesionální poskytovatelé mají dostatek prostředků a zkušeností pro dodržování certifikovaných bezpečnostních procesů. Cílem poskytovatelů cloudových služeb je soustředit se na citlivé firemní údaje jak během ukládání, tak při jejich přenosu. Nutností je zabránit jejich zneužití, krádeži či jen přístupu někoho, kdo k nim nemá patřičná oprávnění.

Český trh je obyčejně v přejímání novinek ze zahraničí pomalejší, ale počet firem, které v tuzemsku využívají cloudové služby, jednoznačně roste.

František Zeman

Generální ředitel společnosti Algotech

František Zeman - Algotech, a.s.logo Algotech, a.s.LinkedIn

Informační technologie jsou stále velmi specializovaná oblast, kde si zákazník při řešení problému nevystačí se selským rozumem. Podpora odborníka, který hovoří stejným jazykem a svého klienta už dobře zná, je tedy velmi důležitá.

Pokud jsou tuzemské firmy dotázány, zda by při stejné nabídce preferovaly českého, či zahraničního poskytovatele cloudových služeb, 55% volí zdejší společnost. Nadnárodní firmu by automaticky oslovilo jen 15% firem, zbytek mezi nimi nerozlišuje.

František Zeman

Generální ředitel společnosti Algotech

František Zeman - Algotech, a.s.logo Algotech, a.s.LinkedIn

Status Elite Partner představuje top level mezi Sugar partnery a je dosažen pouze splněním náročných kritérií, které zahrnují rozsáhlou kompetenci produktu, podrobnou technickou certifikaci, společnou realizaci prodeje a udržení zákazníků. Naším hlavním posláním je poskytovat nástroje k tomu, aby naši uživatelé mohli dobře pečovat o své zákazníky, vytvářeli pro ně hodnoty a nemuseli se přitom starat o technologie.

K systematizaci informací o zákazníkovi pomáháme v našem úseku CRM implementací nástroje Sugar CRM, který je na světové špičce těchto softwarů.

František Zeman

Generální ředitel společnosti Algotech

František Zeman - Algotech, s.r.o.logo Algotech, s.r.o.LinkedIn

Algotech pomáhá zákazníkům v oblasti komunikace, kontaktních center, ERP, CRM, GDPR, bezpečnosti a cloudu. Ve vlastním datovém centru umístěném v České republice, kde jsou uložena veškerá data, poskytujeme svým zákazníkům komfort osobní péče nejlepších specialistů, kteří nejsou roboti, ale kreativní odborníci.

Ti jsou vám k dispozici 24 hodin denně sedm dnů v týdnu. To je to, co odlišuje náš cloud od ostatních.

Martina Koutníková

Marketing Manager společnosti Algotech

Martina Koutníková - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Již dnes je zřejmé, že produkt najde své uplatnění. Firmy oceňují jak jednoduché, stabilní a integrovatelné řešení kontaktního centra nabízející množství funkcí dle jejich vlastního výběru, tak přidanou hodnotu spočívající v tom, že se pracovníci kontaktního centra nemusejí zabývat dalšími činnostmi, které obstará právě Balíkonoš.cz. Šetření náklady je zřejmé.

Martina Koutníková

Marketing Manager společnosti Algotech

Martina Koutníková - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Jsme rádi, že jsme mohli podpořit dobrou věc. Naše firma je známá jednak sportovním fanouškovstvím, jednak tím, že mezi našimi zaměstnanci je řada aktivních sportovců. Důvod našeho partnerství byl však u kryahtlonu trochu jiný a velmi emotivní.

Petr Loužecký

Ředitel Centra sdílených služeb společnosti Algotech

Petr Loužecký - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Jsme rádi, že vybudovaný Service Desk splnil očekávání naší společnosti a našich zákazníků. Od počátku se snažíme o zahájení řešení každého požadavku do jedné hodiny a během této hodiny také získání kvalifikovaného odhadu o tom, jak moc je věc náročná a urgentní, což našim zákazníkům dává jasné informace pro jejich další práci a rozhodování, což velmi oceňují.

Neklademe si však malé cíle a rozvoj Service Desku v letošním roce bude dále pokračovat. Zároveň se pracoviště stalo tzv. inkubátorem mladých talentů, kteří později nacházejí uplatnění na dalších místech v naší společnosti.

Roman Kopecký

Ředitel Business Development společnosti Algotech

Roman Kopecký - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Pokud nepotřebujete data, ale informace pro vaše rozhodování, dostupné kdykoliv a kdekoliv, navíc s intuitivní navigací, pak je Oracle Business Intelligence ve spojení s AlgoCloudem to pravé.

Seminář určitě nebyl poslední, takže možnost přesvědčit se a vyzkoušet si produkt budou mít v novém roce samozřejmě i další zájemci.

Alexandr Pomazal

Obchodní ředitel společnosti Algotech

Alexandr Pomazal - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.

Jsme velmi rádi, že zákazníci a uživatelé vnímají Oracle Business Intelligence jako přínosné řešení pro každodenní řízení. To je smysl a cíl Oracle Business Intelligence a zjevně se intenzivně naplňuje i v našich podmínkách.

Alexandr Pomazal

Obchodní ředitel společnosti Algotech

Alexandr Pomazal - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.

Celá konference se opravdu podařila, zástupci Algotech navázali řadu nových kontaktů i se setkali s ostatními partnery a dodavateli. Velmi žádaným tématem diskuze byl AlgoCloud, jehož rozvoj trh velmi pozitivně vnímá. To nás velice těší a utvrzuje nás, že se vyplatí do našeho Centra sdílených služeb dále významně investovat a rozvíjet ho.

Alexandr Pomazal

Obchodní ředitel společnosti Algotech

Alexandr Pomazal - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.

Jsme opravdu rádi, že jsme se stali vítězným partnerem pro implementaci podnikového informačního systému v tak významné společnosti.

Jsem si jistý, že vybraný systém pokryje všechny požadavky a naplní tak na něj kladené nároky, a společnost Algotech jako vybraný partner s bohatými zkušenostmi provede implementaci k maximální spokojenosti zákazníka.

Martina Koutníková

Marketing Manager společnosti Algotech

Martina Koutníková - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Jsme nadšeni zájmem, který produkt vyvolává, a není tedy divu, že se workshop protáhl o téměř dvě hodiny vzhledem k odborným dotazům zájemců. Vzhledem k zájmu jsme přesvědčeni, že tento produkt má před sebou opravdu slibnou budoucnost, a proto již máme připravenou jeho mapu rozvoje až do roku 2017.

To ale samozřejmě neznamená, že pokud některý ze zájemců bude preferovat jiné funkcionality, že jeho potřeby neuspokojíme i mimo náš plán. Naopak, pro nás jsou zákazníci partnery a i díky jejich požadavkům se produkt neustále rychle rozvíjí.

Roman Kopecký

Ředitel Business Development společnosti Algotech

Roman Kopecký - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Díky včasnému zachycení trendu cloudu jsme již s předstihem prošli dětskými chorobami při budování cloudového centra a provoz všech aplikací ustálili na špičkové profesionální úrovni. Kvalita je oceňována všemi zákazníky naší společnosti, a to jak v Čechách, tak v zahraničí.

Ostatní následovníky, budující cloudová centra až nyní, čeká velmi trnitá cesta. Ověřené globální technologie z cloudu s výhodou lokální působnosti se ukazují jako ten správný směr, který zákazníci vyhledávají.

Josef Pavlis

Výkonný zástupce generálního ředitele společnosti Algotech

Josef Pavlis - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Produkt AlgoCC se setkává s velkým zájmem a již dnes je jedním z našich klíčových produktů, čemuž nasvědčuje i pečlivě plánovaný další rozvoj produktu na několik let dopředu postavený na potřebách zákazníků a na odborných marketingových analýzách, kde všechny trendy pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme.

Věříme, že AlgoCC se stane průlomovým produktem v oblasti kontaktních center, a to nejen v České republice.

Martina Koutníková

Marketing Manager společnosti Algotech

Martina Koutníková - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Velmi si vážíme důvěry našich zákazníků, protože právě díky ní může naše společnost takovým způsobem růst. Uvědomujeme si také, jak skvělé zaměstnance máme a děláme vše pro to, aby byli v naší společnosti spokojeni. Zároveň víme, jak je důležité poskytovat současným a novým zaměstnancům možnost dalšího rozvoje, což realizujeme přes náš vzdělávací systém Algouniverzity.

Všestranný rozvoj zaměstnanců a jejich spokojenost je pro nás prvořadá a jsme rádi, že se nám daří zaměstnávat skutečně špičkové odborníky a talenty.

Roman Kopecký

Ředitel Business Development společnosti Algotech

Roman Kopecký - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

To, že společnost Algotech byla vloni zvolena členem této významné skupiny, je nejen velice přínosné, ale také zavazující, a to nejen pro oblast vlastní spolupráce obou společností, ale také pro vytvoření partnerského ekosystému pro rozvoj SaaS.

Globální odhady hovoří již dnes o trendu, kdy se podíl dodávek On premise a SaaS řešení pomalu vyrovná.

Martina Koutníková

Marketing Manager společnosti Algotech

Martina Koutníková - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Domnívám se, že se naší společnosti podařilo vyvinout produkt, který jednak díky svému unikátnímu modulárnímu řešení, uživatelsky přívětivému prostředí, ergonomii, stabilitě, a jednak díky prokazatelným úsporám, které společnostem přinese, vyplní mezeru na trhu a stane se vyhledávaným produktem.

Již dnes, pár měsíců po uvedení na trh, má společnost referenční zákazníky, a brunch jen potvrdil, jaký zájem produkt budí. Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem za zpětnou vazbu, která povede k dalšímu rozvoji produktu.

František Zeman

Generální ředitel společnosti Algotech

František Zeman - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Jsem hrdý na to, že se z akce naší společnosti postupně stává jedno z nejvýznamnějších míst setkání předních ICT společností, jejich zákazníků a ICT odborníků. V letošním roce jsme na Zákaznickém dni představili spolu s partnery akce opět řadu novinek, které, jak pevně věříme, zákazníky zaujmou.

Jsme potěšeni, že nás naši zákazníci, jak vyplývá i ze závěrů uspořádané ankety, vnímají jako preferovaného a velmi spolehlivého partnera, protože to jen potvrzuje, že hodnoty, na kterých v naší společnosti stavíme, jsou správné. Naším cílem je budování dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky, a to nelze bez důvěry, spolehlivosti a zejména osobního přístupu, který se snažíme v naší společnosti plně realizovat ve vztahu ke všem našim zákazníkům.

Také bych chtěl účastníkům akce poděkovat za to, že v rámci Zákaznického dne podpořili náš Nadační fond Algo. Získané prostředky budou hned využity ve prospěch potřebných, protože žádostí našemu fondu neustále přibývá, a my jsme rádi, že můžeme pomoci.

František Zeman

Generální ředitel společnosti Algotech

František Zeman - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Zákaznických a odborných akcí pořádáme ročně poměrně hodně, ale tuto považujeme za nejvýznamnější. Těší mě, že zájem o akci každým rokem roste, jak ze strany samotných zákazníků, tak i odborných a mediálních partnerů. Jsme si vědomi toho, že podobných akcí je pořádána řada, a proto jí věnujeme velkou prioritu.

Naším cílem je skutečně seznámit účastníky s novými možnostmi, které pro ně mohou být přínosem. Věřím, že ta letošní bude minimálně stejně úspěšná, jako akce předchozí.

Alexandr Pomazal

Obchodní ředitel společnosti Algotech

Alexandr Pomazal - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.

Na spolupráci se společností 2P Commercial Agency se velmi těšíme, je to vzhledem k rozsahu požadovaných služeb pro nás další velká výzva. Věřím, že očekávání společnosti 2P Commercial Agency budou naplněna a budou s novým systémem maximálně spokojeni.

Martina Koutníková

Marketing Manager společnosti Algotech

Martina Koutníková - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Mottem našeho Nadačního fondu je, že každá pomoc se počítá. Tato podpora je krásným příkladem, co je možné udělat, když lidé nejsou lhostejní. Věřím, že Jankovi nový vozík budeme moci v krátké době pořídit. Zbytek peněz chceme sehnat sbírkou víček a finančním darem od společnosti ALGOTECH.

Marián Jurík

Ředitel společnosti SEFIRA

Marián Jurík - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Vážíme si, že si společnost Algotech vybrala pro spolupráci naši společnost. Můžeme tak realizovat naše záměry v poskytování digitálního archivu v cloudu se silným partnerem v oblasti sdílených služeb.

Náš produkt OBELISK Archive je tak v dobré společnosti aplikací producentů světových značek, což pro nás nejen velká radost, ale také obrovský závazek.

František Zeman

Generální ředitel společnosti Algotech

František Zeman - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Jako vlastník a provozovatel jednoho z nejmodernějších a z pohledu aplikací nejkomplexnějšího Centra sdílených služeb v regionu CEE jsme hledali spolehlivého partnera s kvalitním produktem také pro oblast správy dokumentů.

Partnerství se společností SEFIRA a uzavření smlouvy s tak významnou společností jako je OSPAP a.s je důkazem toho, že jsme zvolili správně.

Alexandr Pomazal

Obchodní ředitel společnosti Algotech

Alexandr Pomazal - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.

Konferenci hodnotím jako velmi povedenou a obsahově zajímavou, což je nakonec vidět i na každým rokem rostoucím počtu účastníků. Jsem rád, že case study v naší prezentaci měla velký ohlas, stejně jako náš nový produkt AlgoCC - kontaktní centrum v cloudu.

Roman Kopecký

Ředitel Business Development společnosti Algotech

Roman Kopecký - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

ALGOTECH jako rychle rostoucí ICT firma hledá samozřejmě další možnosti diverzifikace svého portfolia a řešení pro big data a dlouhodobá výborná spolurádce se společností Oracle tomu samozřejmě nahrávají.

Na základě referencí k tomuto produktu ze zahraničí a našeho úspěšného projektu pro finanční sektor v ČR předpokládáme v ALGOTECHu další rychlý rozvoj v této oblasti a výrazný růst poptávky po tomto řešení.

Martina Koutníková

Marketing Manager společnosti Algotech

Martina Koutníková - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Z obou seminářů vyplynul jasný nárůst zájmu o taková moderní ICT řešení, u kterých je ve velmi krátké době možné vidět přínos pro firmy a uživatele daných systémů. Přehledné a srozumitelné podklady pro rozhodování přístupné okamžitě a kdekoli, možnost řešit problémy nebo diskutovat na konkrétní témata bez nutnosti scházet se osobně na konkrétním místě, nové trendy v komunikačním řešení dostupné prakticky pro všechny firmy a zvládnutí velkého objemu dat, tzv. BIG DATA.

To vše umocněné možností využít tato řešení z cloudu, tj. bez investiční náročnosti, jsou velkým hitem, a zcela oprávněně. Úspora nákladů a rychlost, s jakou lze rozhodovat, hrají hlavní roli.

Roman Kopecký

Ředitel Business Development společnosti Algotech

Roman Kopecký - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Workshop pořádáme proto, že vidíme, jaký obrovský přínos pro zákazníky tento analytický nástroj má a jaké jim může otevřít možnosti. Zaregistrovaní účastníci budou v rámci workshopu dokonce sami moci vyzkoušet sílu tohoto nástroje cestou našeho cloudového řešení, takže si na místě ověří, že aktuální informace související s podnikáním mohou mít opravdu kdykoli a kdekoli.

Alexandr Pomazal

Obchodní ředitel společnosti Algotech

Alexandr Pomazal - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.

Naším cílem je seznámit účastníky na méně formální akci, jakou brunch bezesporu je, s tím, jak mohou posílit výsledky svého podnikání, a to přece jde. Kromě praktických ukázek jim budou po celou dobu k dispozici naši specialisti, kteří jim tak na místě mohou ihned vše podrobně vysvětlit a ukázat

Martina Koutníková

Marketing Manager společnosti Algotech

Martina Koutníková - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

ALGOTECH je nejen dodavatel špičkových technologií Avaya, ale jeho zaměstnanci jsou také velkými příznivci sportu. Tyto olympijské hry jsou pro nás tedy vícenásobnou radostí a věříme, že výkony našich sportovců ji ještě znásobí.

Fanděte spolu se společností ALGOTECH našim sportovcům a technologiím na sociálních sítích!

František Zeman

Generální ředitel společnosti Algotech

František Zeman - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Oblast telekomunikací se velice rychle rozvíjí a klade velké nároky na udržení aktuálního know-how. Toto je dlouhodobě silná stránka a velká konkurenční výhoda naší společnosti a je to také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli spolupracovat s Katedrou telekomunikační techniky na FEL, ČVUT v Praze.

Sepětí akademického a podnikatelského sektoru je důležité. Samotní studenti pak mohou v rámci diplomových prací ukázat svůj zájem o danou oblast a ti nejlepší pak najít v naší společnosti další uplatnění.

František Zeman

Generální ředitel společnosti Algotech

František Zeman - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Vzhledem k růstu společnosti je vznik pozice výkonného zástupce generálního ředitele Algotech logickým vyústěním a obsazení Josefa Pavlise do této funkce je věcí zkušeností a důvěry.

Josefa si osobně velmi vážím a věřím, že v nové pozici obstojí na výbornou, stejně jako si vedl dosud.

Martina Koutníková

Marketing Manager společnosti Algotech

Martina Koutníková - ALGOTECH, s.r.o.logo ALGOTECH, s.r.o.LinkedIn

Komunikace na sociálních sítích se nám osvědčuje. Na Facebooku se snažíme komunikovat spíše odlehčeným způsobem, LinkedIn a Twitter používáme hlavně pro odbornější komunikaci. Například možnost vyzkoušet si zdarma náš nový produkt Text-to-Speech v praxi využila v prosinci na sociálních sítích řada zájemců a my jsme získali tolik potřebnou zpětnou vazbu.

Pomocí Facebooku se nám podařilo naplnit i další z cílů, který jsme sledovali, a to posílit také vnitrofiremní komunikaci. Naše společnost používání sociálních sítí podporuje, názor zaměstnanců je pro nás stejně důležitý. V měsíci prosinci měli například naši zaměstnanci možnost sledovat proces budování nových prostor sídla až po stěhování prakticky v přímém přenosu a zájem byl veliký.