logo ALGOTECH, s.r.o.
Josef Pavlis

Josef Pavlis

Ředitel divize Telco ve společnosti Algotech

LinkedIn

Komunikačních systémů, které se v moderních call centrech dnes používají, existuje celá řada. Jednou z nich je např. Avaya platforma, nad níž lze vytvořit komplexní řešení a připojovat pomocí API rozhraní další podnikové systémy. Takovou možností je výběr našeho řešení AlgoCC, přes které je pak možné řešit jednotnou obsluhu přes všechny kanály. Výsledkem je, že operátor ihned ví, kdo volá.

Objeví se karta, v níž je zaznamenána kompletní zákaznická historie včetně veškeré komunikace a zákazníkových požadavků či potíží. Takže ve chvíli, kdy operátor přijímá interakci, má již veškeré důležité informace k tomu, aby se zákazníkem hovořil.

Tento přístup tedy umožňuje dokonale vytěžit informace, které firma o zákazníkovi má a to ve všech typech komunikace, kterou organizace zajišťuje.

Během pandemie covidu se život přesunul na dlouhé měsíce do online světa - pobočky byly zavřené a jediným způsobem, jak se s obchodníkem či poskytovatelem služeb bylo možné spojit, byl internet. Tato situace ale současně ukázala, že fyzická komunikace mezi lidmi je základním stavebním kamenem života a nelze ji opomíjet. Online komunikaci chybí emoce a její efektivita závisí zejména na správném zacílení.

Právě proto se začíná prosazovat omnichannel přístup - pravidlo, podle něhož se pro klienta individuálně vybírá forma komunikace, i kdyby mělo jít o telefonáty na pevnou telefonní linku nebo zasílání papírových dopisů.

Produkt AlgoCC se setkává s velkým zájmem a již dnes je jedním z našich klíčových produktů, čemuž nasvědčuje i pečlivě plánovaný další rozvoj produktu na několik let dopředu postavený na potřebách zákazníků a na odborných marketingových analýzách, kde všechny trendy pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme.

Věříme, že AlgoCC se stane průlomovým produktem v oblasti kontaktních center, a to nejen v České republice.