logo CZ.NIC, z.s.p.o.

CZ.NIC, z.s.p.o.

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998 a nyní má již 69 členů. Hlavní činností sdružení je provozování registru doménových jmen .CZ a 0.2.4.e164.arpa (ENUM), zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně CZ a osvěta v oblasti doménových jmen.

Laboratoře CZ.NIC jsou organizačně odděleným vývojovým a výzkumným pracovištěm sdružení, které se zabývá výzkumem v oblasti internetu, internetových protokolů, analýzy síťových provozů, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů pro další vývoj v rámci sdružení CZ.NIC.

Edice CZ.NIC - vydávání knih je jednou z dalších aktivit sdružení CZ.NIC. Cílem tohoto projektu je vydávat odborné, ale i populární publikace spojené s internetem a jeho technologiemi. Kromě tištěných verzí vychází v této edici současně i elektronická podoba knih.

V současné době se sdružení intenzivně věnuje rozšiřování technologie DNSSEC, rozvoji systému správy domén a podpoře nových technologií a projektů prospěšných pro internetovou infrastrukturu v České republice.

CZ.NIC a zajímavosti z oblasti domén a doménových technologií můžete sledovat také díky veřejné e-mailové konferenci NIC-NEWS, .blogu, Google+, Twitteru CZ.NIC nebo facebookové stránce sdružení.

CZ.NIC je členem sdružení EURid, spravující evropskou doménu EU, a dalších obdobně zaměřených mezinárodních společností (CENTR, ccNSO a další).

Aktuální články od CZ.NIC, z.s.p.o.

AddNet - unikátní provozně bezpečnostní DDI/NAC nástroj