logo GEM System a.s.

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Již nevyhovující řešení bylo realizováno formou konsolidace dat do jednoho souboru typu Microsoft Excel. Nově je finanční reporting postaven na open source nástrojích integrovaných do řešení GEM Data Integration Suite od společnosti GEM System.

Klient extrahoval data manuálně z několika interních systémů, primárně celofiremního ERP řešení. Výsledný přenos do MS Excel a další kumulace dat z několika souborů do jednoho a jeho zpracování mj. pomocí maker se ukázalo jako neudržitelné.

Hlavní nevýhody souborového MS Excel řešení:

Nové řešení finančního reportingu běží na virtuálním stroji s operačním systémem Microsoft Windows Server ve verzi, která je podporovaná pro provoz Microsoft SQL Server.

Díky řešení Microsoft SQL Server a jeho relačnímu databázovému a analytickému systému pro byznys a řešení datových skladů od Microsoft bylo dosaženo efektivního řešení.

Tento server slouží zároveň jako testovací i produkční prostředí - rozdělení prostředí je realizováno na databázové a aplikační úrovni.

Hlavní výhody nového řešení:

Použité komponenty:

Jako ETL nástroj (Extract, Transform and Load) specializující se na připojení k různým datovým zdrojům, jejich vyjmutí, transformaci a uložení do stanoveného umístění byl zvolen GEM Data Integration Suite.

GEM Data Integration Suite

GEM Data Integration Suite je sada open source nástrojů, které jsou vzájemně zaintegrovány a tvoří jeden celek. Svou robustností je porovnatelný s mnohými drahými komerčními enterprise nástroji.

GEM Data Integration Suite je složen z komponent:

Všechny tyto nástroje jsou open source a jsou k dispozici pro komerční užití zdarma. GEM System nabízí implementaci a přípravu až po podporu celého řešení.

Toto řešení je nasazeno u několika významných klientů společnosti GEM System a.s.

Článek GEM System a.s. ze dne 7. března 2019 - čtvrtek

Další články od GEM System a.s.