logo

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Společnost GEM System vyvinula vlastní řešení GEM Winch - univerzální modulární systém pro vytváření řezů, transformaci a anonymizaci dat, který firmám pomáhá s bezpečným uchováváním osobních údajů nebo jiných citlivých či důvěrných informací.

Gem Winch je univerzální a multiplatformní (Oracle, MS SQL, MySQL) modulární systém pro transformaci, migraci, anonymizaci a vytváření řezů dat, který je v SW Enterprise Architect (EA) nainstalován jako Add-In.

Snadno s ním intuitivně určíte, která data mají být obsažena ve vytvořeném vzorku, jaký má být jejich cílový objem, která data budou předmětem anonymizace a jak se budou anonymizovat.

"Gem Winch přináší řešení pro všechny firmy, které se potýkají s problémem poskytnutí osobních nebo citlivých údajů externím dodavatelům aniž by došlo k narušení bezpečnosti pro zacházení s těmito daty. GEM Winch dokáže anonymizovat zvolená data při zachování původních návazných vazeb. Jako příklad si lze představit anonymizaci jmen a příjmení klientů při zachování okresu bydliště - lze tak vytvářet analýzy na základě místa bydliště, ale již bez možnosti zjištění konkrétní osoby," říká Zdeněk Vlček, ředitel společnosti GEM System.

Gem Winch je vytvořen jako Add-in k nástroji Enterprise Architect. Zde pak již můžete určit, která data se budou anonymizovat a jakým způsobem. Tento nástroj také dokáže odhalit, s jakou pravděpodobností se ve zvolených tabulkách nacházejí citlivé údaje.

Nemusíte tak tento problém řešit vy, ale nechat to celé na našem nástroji.

Jak probíhá anonymizace dat

S GEM Winch pracujete v jednotném prostředí EA bez ohledu na to, na jaké databázové platformě systém běží a snadno přenášíte již vytvořené anonymizační a transformační mechanismy mezi různými systémy nezávisle na DB platformě.

Mezi další výhody patří využití knihovny připravených anonymizačních algoritmů pro obvyklé typy dat.

Transformační modul a databázový modul se postará o anonymizaci a o provedení transformace dat v prostředí určené DB platformy.

Průběžné změny datového modelu nevyvolávají nutnost modifikovat anonymizační a transformační mechanismy.

Hlavní přínosy GEM Winch:

Článek ze dne 28. června 2019 - pátek

Další články od GEM System a.s.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch