logo GEM System a.s.

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

IDM řešení lze rychle a levně postavit na libovolné platformě i pro malé a střední firmy. Správa identit se stará o životní cyklus identity každého uživatele - zaměstnance firmy, a zajišťuje tak efektivní správu jeho přístupových oprávnění.

IDM (Identity Management) je napojen na personální systém, z něhož získává informace o všech změnách v údajích o zaměstnancích. Na druhé straně je IDM integrován s jednotlivými informačními systémy a automaticky spravuje uživatele IS na základě pravidel definovaných v IDM.

Vedle automatických akcí IDM nabízí možnost přidělování přístupů na základě schválených žádostí. Schvalovací proces aktivuje založení žádosti a jednotliví schvalovatelé se odvozují z organizační struktury podniku.

IDM představuje centrální jednotnou evidenci o všech přístupových oprávnění napříč všemi informačními systémy podniku. Pro zajištění souladu informací v IDM a v integrovaných IS je nutné zpětně synchronizovat uživatelská oprávnění.

Proces se nazývá rekonciliace a díky němu je možné detekovat neautorizované modifikace uživatelských oprávnění, které se uskutečnily mimo IDM řešení. Veškeré aplikační účty jsou propojeny s konkrétními uživateli, tudíž jejich veškeré aktivity jsou rychle a jasně identifikovatelné s osobní odpovědností.

Samozřejmostí IDM je i funkce auditu, která zajišťuje evidenci a následnou dohledatelnost změn v záznamech o uživateli.

IDM dovoluje využívat patřičné podnikové role a abstrahovat tak od konkrétních aplikačních rolí informačních systémů. Využívání jednotlivých aplikačních rolí totiž není pro odborné (ne IT) úseky intuitivní a zbytečně jim tak komplikuje pracovní výkon.

Naopak využíváním srozumitelně pojmenovaných podnikových rolí - jak se děje v IDM, se dosahuje výrazného zjednodušení ve všech potřebných úkonech. Navíc podnikové role jsou účinným nástrojem, který minimalizuje kumulování oprávnění při přechodu zaměstnance na jinou pozici.

Zdaleka nejlepší na tom všem je, že nejde o technologii, která by svou robustností či cenou byla dostupná jen velkým podnikům. Dá se totiž rychle a levně postavit na libovolné platformě také pro malé a střední firmy.

Řada zákazníků, a to zejména ze segmentu menších firem, má obavy z finanční náročnosti IDM řešení. Pak jsou překvapeni, když zjistí, že investice nejsou v řádech milionů ale statisíců. Řídit práva a oprávnění zaměstnanců přece musí každá firma nezávisle na tom, zdali zaměstnává sto, tisíc nebo deset tisíc pracovníků.

Na trhu je nyní řada IDM řešení, a to jak na bázi komerčních produktů od softwarových společností Oracle, Microsoft, IBM, Novell či CA, tak i na bázi opensource řešení, jakými jsou například OpenIDM, Apache Syncope, midPoint nebo OpenIAM.

Správa identit

Každá změna u zaměstnance vyžaduje změny v nastavení uživatelských údajů v informačních systémech firmy. Specializovaný software zaručuje efektivní zvládnutí IDM agendy.

Základní IDM agenda:

Článek GEM System a.s. ze dne pátek 23. prosince 2016

Další články od GEM System a.s.

Prediktivní řízení nákupů s řešením Microsoft Power BI

Správa identit nasazením open source Keycloak

eMobilita ŠKODA AUTO s nástroji podpory od GEM system

Projekt vědomostní báze pomáhá dealerům ŠKODA AUTO

Moderní dispečink UAMK s integrací ERP s GIS

Podnikové řešní na platformě Oracle BI

Analýza dat pro plánování a řízení marketingových kampaní

Provozní systém postavený na BPM řešení

Optimalizace procesu vývoje pokladního systému AWIS Kasa

Expresní úpravy v systému VZP pro registraci uprchlíků z Ukrajiny

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch