logo GEM System a.s.

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Portál služeb přináší přehledný a ucelený nástroj na dokumentování integračních služeb a dohled nad jejich provozem. Jeho dvě hlavní části představuje: Evidence a dokumentace služeb a Informace o provozu služeb.

V GEM SOA Governance jsou veškeré integrační služby dokumentovány a stav je on-line kontrolován vůči reálnému stavu prostředí. Dokumentace je tak díky tomu vždy aktuální.

GEM SOA Governance je nejlepším řešením v kategorii Komunikační produkt v rámci soutěže IT Produkt 2018 pořádané pod záštitou odborníků z IDG.

Systém eviduje následující oblasti:

Klíčové vlastnosti:

Zajímavé vlastnosti:

Záruka jako kompletní smluvní podpora - záruka se striktně definovanými SLA v režimu 24 × 7 × 365.

GEM SOA Governance pro Ministerstvo zemědělství

Definice řešení:

Instalované moduly:

Dodávka speciálních komponent Agribus:

Portál služeb poskytuje:

Z hlediska provozu je realizace platformy a celý provoz všech prostředí plně realizován externím dodavatelem. Objednatel má však široké možnosti kontroly funkcí a běhu celé platformy i díky poměrně rozsáhlé dokumentaci a zejména reportingu, který je i přes veškeré automatizace velmi administrativně náročný.

Reporting se vztahuje zejména k provozu a automatizovanému vyhodnocování kritických SLA.

Článek GEM System a.s. ze dne 12. července 2019 - pátek

Další články od GEM System a.s.