logo Genesys Telecommunications Laboratories s.r.o.

Digitalizace zákaznické péče s podporou kontaktního centra v cloudu

Migrace do cloudu se stává trendem péče o zákazníky posledních let - je to dáno zejména rostoucími nároky technologicky vyspělých spotřebitelů, kteří se naučili používat všechny dostupné komunikační kanály podle toho, co je pro ně zrovna výhodnější.

Zákazníci jsou již dnes zvyklí používat více kanálů najednou - chat, SMS, e-mail, sociální sítě či telefonní hovor. Tuto multikanálovou komunikaci - tzv. multichannel nebo omnichannel - perfektně zvládají právě cloudová kontaktní centra. Proto řada firem péči o zákazníky stěhuje do cloudu.

Volba technologie pro kontaktní centrum v cloudu

V užším výběru by neměla chybět platforma PureCloud od společnosti Genesys, která byla v roce 2018 označena za lídra celého segmentu kontaktních center v cloudu.

PureCloud nabízí mnoho funkcí pro spolupráci, komunikaci a péči o zákazníka. Řešení je vysoce škálovatelné, spolehlivé a bezpečné; je vybudováno na dlouhodobě osvědčené a vysoce spolehlivé cloudové platformě AWS (Amazon Web Services). Přináší elastickou architekturu postavenou na dobře navržených mikroslužbách.

"Moderní nástroje pro zajištění péče o zákazníky výrazně usnadňují nastavení, využití i financování provozu. Podporuje tzv. omnichannel komunikaci, tedy interakci se zákazníky prostřednictvím webu, chatu, e-mailu, hlasových služeb i sociálních sítí. Dále umožňuje sběr zákaznických dat napříč kanály a personalizaci interakce pro každý kontakt. Zajistí, že každá interakce klienta s vaší firmou bude smysluplná, konzistentní a bude zasazena do patřičného kontextu, a to bez ohledu na zvolený kanál," říká Jiří Zeman, odborník na cloudová kontaktní centra ve společnosti Genesys.

Důkladné personalizace a kontextové interakce je dosaženo prostřednictvím automatizovaného inteligentního routingu, který pomáhá optimalizovat pracovní zátěž pro operátory. Zákazníka vždy dovede k tomu nejlepšímu odborníkovi, který dokáže problém nejrychleji vyřídit.

Migrace do cloudového kontaktního centra je snadná a rychlá

PureCloud je ideální pro organizace, které hledají jednoduché a okamžitě použitelné řešení pro kontaktní centra ve škále od pěti po více než pět set operátorů.

Platformu PureCloud je možné uvést do provozu během několika dní a škáluje se automaticky v závislosti na aktuálních potřebách a úkolech.

Hlavní výhody výhody migrace do cloudu:

Článek Genesys Telecommunications Laboratories s.r.o. ze dne 15. listopadu 2019 - pátek

Další články od Genesys Telecommunications Laboratories s.r.o.

Digitalizace zákaznické péče s podporou kontaktního centra v cloudu