logo ITeuro, a.s.

APS systém pro pokročilé plánování a rozvrhování

Existuje řešení, které je schopno nahradit jak účetní software, ERP informační systém a plánovací modul v jednom balíku? Pokud ano, co brání nahrazení stávajících IS jedním, komplexním řešením?

Nejdelší historii v České republice mají účetní systémy - dobře podporují naši legislativu a jsou cenově dostupné. Nebylo tedy špatné rozhodnutí, když vedení firmy zvolilo lokální ekonomický software. V podnicích, které jsou či byly vlastněny zahraničním majitelem však bývá situace jiná - ekonomický systém je nadiktován mateřskou společností.

Pouze účetní systém pro výrobní firmy nedostačuje a je třeba jej doplnit komplexním ERP řešením, případně řešením specificky určeným pro výrobní podniky. Lokální systémy neměly ovšem takovou tradici, zkušenosti ani kvalitu.

Druhou volbou tak byly systémy zahraniční produkce nebo byl ERP systém přímo určen zahraničním vlastníkem - např. proto, že stejný účetní software využívají další firmy patřící do stejné skupiny či stejnému majiteli.

Případně účetní systém zůstal zachován i ze zvyku účetního oddělení nebo obavy, že cizí systémy nejsou dostatečně lokalizovány.

Úspěšné výrobní firmy časem dospěly k názoru, že dalšímu rozvoji nebo zákaznické spokojenosti brání nedostatky v plánování materiálu a výrobních kapacit. Plánování bylo personálně a časově náročné, s vysokou operativou a chybovostí.

Logicky, jako první přišel dotaz na dodavatele stávajícího ERP systému, jestli má a může zprovoznit plánovací modul. V lepším případě tento modul v nějaké podobě ve stávajícím IS existoval a byl i nasazen a využíván. Velmi často ovšem firmy zjistily, že takový modul v jejich ERP neexistuje, je nepoužitelný nebo nedostatečný pro jejich typ výroby.

Vedení firmy, tedy začne hledat systém pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS - Advanced planning and scheduling), kterým doplní stávající dvojici systémů. Proč ale pořizovat další systém?

Důvody, proč vedení firem vůbec neuvažuje či nerozhodne o výměně stávajících IS:

Důvody pro výměnu informačního systému:

Zjistěte si, kolik vás stojí provoz samostatné účetní, ERP a plánovací aplikace - HW, zálohování, náklady na zaměstnance, jejich školení, platba za externí podporu, náklady interní podpory (nebo jen čas), instalace, náklady na opravy dat, přechod na novou verzi, úpravy, údržba propojení aplikací.

Výše uvedené důvody platí a je jedno jestli původním impulsem je výměna zastaralého ERP nebo účetního systému nebo úvaha o pořízení dalšího kousku SW do stávající struktury IS. Doplnění stávajících systémů nebo jejich výměna není rozhodnutí jednoduché ani nemůže být unáhlené.

"Mějte připravenou strategii na několik let dopředu. Již dnes přemýšlejte o budoucích potřebách ať již pořízení dalšího modulu nebo výměně dosluhujícího ERP. Na výměnu či doplnění tak budete předem připraveni personálně i finančně. Náklady na stávající IS a budoucí investice budete lépe plánovat a kontrolovat," doplňuje Tomáš Píšek, vedoucí marketingu společnosti ITeuro.

Zvažujte všechny varianty, jejich klady a zápory, náklady a přínosy. Nezahazujte určitou variantu předem. Není nic jednoduššího, alespoň pro srovnání, přizvat k výběru dodavatele s komplexním řešením, a porovnat náklady a výnosy plynoucí z výměny stávajících systémů oproti jejich podpoře a doplnění.

Článek ITeuro, a.s. ze dne 7. května 2015 - čtvrtek

Další články od ITeuro, a.s.

Speciální nabídka videokonferencí Yealink