logo KOMIX s.r.o.

Efektivní měření výkonnosti firem

Kurz Certified KPI Professional, který se koná ve dnech 17. - 19.9. 2014 v Praze představuje jedinečnou příležitost k získání špičkové mezinárodní kvalifikace v oboru měření a řízení výkonnosti firem.

Kurz má významné mezinárodní renomé a zajišťuje ho společnost The KPI Institute se sídlem v Melbourne v Austrálii. Organizační podporu v Praze poskytuje společnost KOMIX s.r.o., která rovněž poskytuje konzultace v oblasti měření a řízení výkonnosti.

Pro problematiku měření a řízení výkonnosti firem vytvořil KOMIX vlastní přístup založený na propojení konzultačních aktivit s know-how v oblasti ICT. Tento způsob umožňuje rychle a efektivně řešit potřeby našich klientů, s cílem podpořit jejich strategii a dlouhodobou prosperitu.

"Schopnost efektivně měřit výkonnost každé organizace je jedním z hlavních předpokladů k zajištění jejího růstu. K tomu je nutné správně stanovit měřitelné ukazatele, tzv. KPI (Key Performance Indicators), jejichž vývoj ukazuje směr, kterým se organizace pohybuje. V kurzu Certified KPI Professional získají účastníci všechny potřebné znalosti k tomu, aby KPI dokázali správně nastavit a následně vyhodnotit," říká Miroslav Bauer, Senior Business Consultant společnosti KOMIX.

Kurz je určen především pro vrcholové i střední manažery a specialisty z výkonných i podpůrných útvarů, jako např. finance, audit, obchod, marketing, řízení projektů, řízení zdrojů a kvality, logistika, strategické plánování a řízení.

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru a účasti bude kurz v angličtině. Pro účastníky kurzu je hlavním přínosem, kromě řady praktických dovedností a postupů, především možnost sdílení mezinárodních zkušeností a osvojení "Best Practices" v oboru řízení výkonnosti.

ŠTÍTKY - audit - kurzy - Miroslav Bauer

Článek KOMIX s.r.o. ze dne 15. července 2014 - úterý

Další články od KOMIX s.r.o.