logo GRiT, s.r.o.
David Reichel

David Reichel

Ředitel divize eBusiness společnosti GRiT

LinkedIn

Albert portál je šitý na míru malým dodavatelům, kterým stačí bezpapírová výměna účetních dokladů pouze s Albertem. Je to jednoduché internetové rozhraní, které bych přirovnal k e-mailu. V internetovém prohlížeči si dodavatelé otevřou portál, přihlásí se a fakturují nebo řeší objednávky.

Nic neinstalují, nepotřebují žádný software nebo službu. Zároveň nic neplatí, veškeré náklady nese Albert.

Skvělým příkladem je zpracování faktury, kdy informační systém může fakturu automaticky porovnat s příjemkou a zkontrolovat, zda dodavatel fakturuje správné plnění. Stejně tak lze proti objednávce ověřit, zda je na faktuře očekávaná cena. Pokud vše sedí, je doklad automaticky zpracovaný a fakturant nebo účetní do procesu vstupují pouze v případě, kdy automatická kontrola najde rozdíly.

Aby měl odběratel z EDI co největší užitek, musí se do systému zapojit co nejvíce jeho dodavatelů, zejména pak ti největší. S tímto umíme našim klientům pomoci a bereme to jako důležitou součást zavádění EDI. Budeme rádi, pokud se nám u Pilulky podaří zapojit 100% dodavatelů a firma tak nadobro skoncuje s e-mailovými nebo papírovými objednávkami a fakturami. Věříme totiž, že právě v tom je budoucnost obchodní komunikace.

Implementace nového systému ORiON EDI, který v elektronicky strukturovaných zprávách posílá a přijímá objednávky, dodací listy a faktury, byla hotová za dva měsíce.

Její součástí bylo i zapojení dodavatelů PPG Group - všechny jsme kontaktovali a předali jim přesné pokyny, jak EDI aktivovat nebo na něj přejít. Klient v tomto ohledu nemusel nic řešit.

Příklad Henkelu může být vzorem i pro ostatní dodavatele Lidlu, kteří by s řetězcem rádi komunikovali pomocí EDI. Takový dodavatel se musí nejprve domluvit s Lidlem na registraci do Self EDI Portalu, pak je již proces velmi rychlý.

Například otestování správnosti dokladů je často otázkou jen pár hodin a důležitý je také přehled, který díky portálu nad celým zapojením máte. Jestliže by takový dodavatel potřeboval pomoci s nastavením, jsme samozřejmě k dispozici.

EDI usnadňuje zaměstancům Rohlik.cz práci nejen v účtárně, ale i ve skladu. Struktura EDI dodacího listu je vytvořená tak, aby podporovala skladové procesy. Obsahuje všechny nejnutnější informace včetně expirací a šarží tak, aby jim skladník rozuměl.

Současně umožňuje automatickou přípravu skladového příjmu. Firma díky tomu šetří čas a snižuje chybovost.

Technologická služba ORION Invoice Flow je výjimečná tím, že automatizuje zpracování faktur v různých formátech bez nároků na obsluhu.

Služba sjednocuje všechny potřebné nástroje, aby uživatelé mohli plně využívat přínosy digitalizace účetnictví vždy v souladu s legislativou a bez ohledu na formáty dokladů.

Služba umožňuje našim zákazníkům 100 % všech faktur zpracovat do systému automaticky v elektronickém formátu a u zbožových faktur až 90% všech faktur lze zpracovat procesem likvidace vůči objednávce plně automaticky bez zásahu lidské ruky. Obsluha pak u 10% faktur řeší pouze neshody. ORION Invoice Flow je napojené na další chytré služby centra ORION. Jednou z nich možnost financování faktur pro zhodnocení pracovního kapitálu vázaného v přijatých fakturách.

Služba přináší nejen automatizované pořízení faktur, evidenci a kontrolu, ale díky elektronickému workflow zkracuje schvalování faktur ze dnů na minuty. Bez ručního přepisování a chyb je následně automaticky načte do podnikového systému a zároveň archivuje po zákonem stanovenou dobu.

Řešení ORION EDI od CCV Informační systémy ale Nestlé Česko nevyužívá jenom na výměnu strukturovaných dat z objednávek, faktur a dalších dokladů. V roce 2015 se společnost zaměřila na vydané faktury a díky projektu elektronické fakturace archivuje nyní 100% těchto daňových dokladů elektronicky pomocí konsolidačního centra ORION.

Všechny podoby vydaných daňových dokladů - faktura, dobropis, vrubopis, aj. jsou zároveň zpracovány dle platné legislativy.

U všech tradičních obchodníků a také v nových segmentech byla a stále je cena jedním ze základních požadavků. Proto s ní naši klienti mohou v EDI komunikaci dokladů pracovat již od roku 2002. Dlouhodobě se nám však nedařilo toto prosadit plošně na česko-slovenském trhu. Potěšilo nás tedy, když se stejným požadavkem přišlo na půdu ECR také Makro C&C a za využití společných zkušeností členů ECR na našem trhu vzniklo rozšíření, založené na bázi mezinárodního standardu EDIFACT a lokální verze oborového subsetu.

Vznikla tak modifikovaná verze, kterou Makro C&C pod hlavičkou ECR uvolnilo pro celý trh. Jedná se tedy o unifikovaný technický popis ve světě běžného řešení, jež mohou nyní využívat všechny subjekty zasílající a přijímající objednávky v rámci elektronické výměny dat v obchodním styku EDI v České republice a na Slovensku.

Kombinace tradičního EDI u nadnárodního subjektu s proprietárním českým formátem elektronických faktur ISDOC, implementovaném do ERP od tuzemského dodavatele, je velmi pěknou ukázkou jednoduchosti a efektivity současné elektronické komunikace.

Česká pobočka společnosti Henkel se tak stala po segmentu retailu, lepidel, stavební techniky průkopníkem v zavádění EDI i v dalším oboru - profesionální vlasové kosmetiky.

EDI je pro svou jednoduchost a okamžité přínosy dnes již zcela jednoznačným trendem v celé řadě oblastí obchodu. Je proto logické, že ani tradiční maloobchod nemohl zůstat stranou.

Kromě společnosti ROSA market totiž evidujeme poptávku po zavedení EDI i od dalších nezávislých maloobchodních sítí.

Inspiraci jsme při vzniku ORION EDI 2016 čerpali v první řadě u našich zákazníků. Zejména díky jejich podnětům a přáním je v nové verzi tolik rozšiřujících funkcí a inovací. Práce s elektronickými doklady je navíc nyní nejen bezpečnější, ale také komplexnější a výrazně efektivnější.

Zejména velcí zákazníci nejenže požadují maximální úroveň zabezpečení přenášených informací, ale sami ji i pravidelně testují. Těší mě proto, že jsme v těchto testech vždy plně obstáli.

Naším cílem je postarat se nejen o precizní technické zpracování informací, ale poskytnout jim i nejvyšší možný stupeň ochrany a tuto jistotu předat dál i našim partnerům. Naši tvorbu, implementaci a provozování internetových služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů (EDI), zpracování elektronických dokumentů a elektronické obchodování jsme proto nechali po důkladné přípravě certifikovat světově uznávanou akreditační společností TÜV SÜD.

ISO 27001 je vysoce respektovaný standard informační bezpečnosti a není bez zajímavosti, že jeho držitelé také plní zároveň veškeré bezpečnostní požadavky kybernetického zákona.

S rostoucím podílem obchodních a logistických dokladů zajišťovaných prostřednictvím elektronické výměny dat dochází k násobení výhod, které EDI přináší. Konkrétně v případě elektronického dodacího listu je jednoznačným přínosem odstranění manuálních zásahů v rámci příjmu zboží.

Výsledkem je pak rychlejší získání přesnějších a detailních informací o příjmu. To ovlivňuje nejen samotný příjem zboží. Umožňuje připravit si skladové pozice před samotným příjmem, ale pomáhá také při následném zpracování faktur a zefektivňuje kontrolu věcného plnění.

Jsem velmi rád, že Alza svým přístupem k elektronizaci dokladů ukazuje cestu také dalším partnerům na trhu, kteří široké možnosti a výhody využití EDI teprve objevují. Krok správným směrem jsou pak také úvahy o zavedení dalších EDI zpráv jako například ORDRSP, tedy potvrzení objednávky, ve které dodavatel zákazníkovi v odpovědi na jeho objednávku sděluje, jaké zboží dodá, jaké nikoli, případně zda došlo k nějakým změnám.

EDI je společná řeč mezi systémy. Nenapadá mě jediný obchodní či logistický proces, který by standard EDI nedokázal pokrýt, a to jich evidujeme více než sto. Počínaje výměnou dat o obchodních protistranách přes informace o zboží, nabídky a poptávky, nákup a prodej, logistiku, přepravu, opravné daňové doklady nebo vratky až po platební informace.

Záleží čistě na tom, které konkrétní procesy potřebuje daná firma řešit a elektronicky provázat.

Trendem současnosti je mnohem silnější zaměření odběratelů na kmenová data než dříve. Pokud jsou tato data vadná či neúplná, přenášejí se následně chyby i do veškerých dalších logistických či účetních operací. Platí přitom, že většina chyb vzniká na základě manuálního předávání údajů vzniklých v oddělených systémech dodavatele a odběratele.

Správný elektronický přenos údajů o zboží mezi subjekty nákupního řetězce je proto považován za významný pozitivní krok k odstranění chybovosti, časovým a finančním úsporám. A v neposlední řadě představuje efektivní podporu k plnému elektronickému oběhu obchodních dokladů.

ORION Instantní platba je zcela novou doplňkovou službou řešení ORION EDI. Využívá skutečnosti, že naše konsolidační centrum ORION každý měsíc přenese více než dva miliony dokladů tisícům obchodujících protistran.

Po aktivaci této služby stačí kliknout na vybranou pohledávku a zajistit si tak příslušné finanční prostředky až o několik měsíců dříve, což může být například pro další růst mladé a rychle se rozvíjející firmy zcela klíčové.

Takové firmy přitom v drtivé většině případů na klasický bankovní faktoring s celou řadou překážek a omezení nedosáhnou.

Elektronická výměna obchodních dokladů EDI zažívá v poslední době takový rozvoj, že se o ní začínají zajímat i společnosti z dosud méně penetrovaných oborů. Jako tuzemský lídr mezi poskytovateli EDI služeb si uvědomujeme vyšší potřebu vzdělávat tyto nové uživatele k efektivním způsobům nakládání s elektronickými dokumenty, proto jsme se rozhodli dále posílit i náš marketingový tým.

Pevně věřím, že se Ladislav Chovítek zasadí o další růst služeb našeho konsolidačního centra Orion pro elektronickou výměnu dokladů, které každodenně slouží tisícům obchodujících protistran.

Mám velkou radost, že poptávka po elektronické komunikaci EDI roste nejen v tradičních oblastech, jako je moderní maloobchod, ale rozšiřuje se také do nových segmentů. Není tedy náhoda, že personálně posilujeme na manažerských postech, ale rozšířili jsme tým konzultantů, softwarových inženýrů i centrum služeb.

Celkově jsme naši divizi rozšířili o téměř desítku nových kolegů tak, abychom mohli i nadále zajišťovat odpovídající úroveň služeb.

Za rozšířením EDI je možno vidět více faktorů. Vzhledem k momentální ekonomické situaci jsou hmatatelné zejména efekty při zrychlení dodavatelsko odběratelských procesů. Kromě již běžné objednávky a faktury se odběratelé snaží motivovat partnery k zavádění dalších zpráv, jako je právě avízo o dodání zboží. U odběratelů jsou to pak nejčastěji zprávy avízo o příjmu zboží nebo vratka, které jsou stále častěji využívány.

Obdobně je to s notifikačními zprávami, které jsou často zásadní. Jsou to právě notifikační zprávy, které upozorňují na možné problémy při dodávkách zboží nebo fakturaci. Stále častěji se pak firmy mohou setkat také s obchodní námitkou prostřednictvím zprávy COMDIS. Evidujeme však rovněž takové zprávy, které zatím svůj potenciál ještě plně nevyužily, ale jejich přínos uživatelům může ukázat už rok 2014. Zmínit mohu katalog zboží a cen (PRICAT) nebo zprávu o stavu zásob (INVRPT).