logo itpoint.cz

Václav Kameníček

Ředitel divize Inovace a mobilní řešení společnosti CCV Informační systémy

Václav Kameníček - CCV, s.r.o.logo CCV, s.r.o.LinkedIn

IT služby se neustále vyvíjejí, proto je pro nás velmi důležité reagovat na požadavky a přání zákazníků a přicházet s novými možnostmi. Příkladem může být nová služba Instantní sklad, díky které jsme schopni za velmi příznivých podmínek menším a středním firmám dopřát některé výhody dostupné dosud jen ve velmi robustních systémech pro řízení skladů.

Andrea De Sousa

Marketingová manažerka společnosti LG Electronics CZ

Andrea De Sousa - LG Electronics CZ s.r.o.logo LG Electronics CZ s.r.o.

Všechna ocenění od asociace EISA nám udělala obrovskou radost. Jsme hrdí, že vyrábíme produkty, které našim zákazníkům zpříjemňují život a nacházejí uznání i u nezávislých hodnotitelů.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Jsme rádi, že díky spojení know-how VZP a softwarové aplikace CGM získali lékaři možnost efektivně se rozhodovat. Celý projekt přináší úspory do zdravotního systému.

Potvrzuje se také, že dobré řešení v rámci elektronizace zdravotnictví by mělo mít okamžitý a měřitelný přínos.

Dalibor Damborský

Jednatel společnosti CCV Informační systémy

Dalibor Damborský - CCV, s.r.o.logo CCV, s.r.o.LinkedIn

Chceme nadále poskytovat jen takové služby, které našim zákazníkům pomáhají a přinášejí jim větší pohodu, výkon a samozřejmě i vyšší zisk. Náš růst tak není náhodný. Rosteme společně s úspěchy našich zákazníků.

Jan Polzer

Lektor Počítačové školy Gopas - Drupal specialist

Jan Polzer - GOPAS, a.s.logo GOPAS, a.s.LinkedIn

S Drupalem pracuji již skoro deset let, tak jsem si hned po přečtení oznámení certifikace řekl, že by bylo dobré se pokusit ji získat. Certifikace poskytnutá touto firmou je tak prakticky na téže úrovni, jako když Microsoft ocení znalosti různých uživatelů jeho produktů.

Ondřej Švrček

Obchodní ředitel společnosti Neogenia

Ondřej Švrček - Neogenia s.r.o.logo Neogenia s.r.o.LinkedIn

Sledujeme zvyšující se poptávku po SMS zprávách v rámci interní komunikace. Mezi subjekty, které SMS zprávy nově využívají, patří například soudy, které informují své zaměstnance o časových harmonogramech při jednotlivých řízeních nebo několik dopravních podniků, které informují řidiče o nenadálých událostech. Dále jsou ve větším množství zastoupeny také nemocnice a zdravotnická zařízení, vysoké školy nebo subjekty státní správy.

Nejčastěji jsou SMS zprávy využívané v době záplav, kdy pomáhají organizovat evakuacím záchranné práce a koordinovat činnost jednotlivých zasahujících útvarů. Používají se i v případě vichřic, smogu nebo úniků nebezpečných látek do ovzduší.

Kromě toho se ze SMS zprávy stává nástroj pro dialog - například v podobě anket nebo průzkumů. Odpovědi, které příjemci na základě přijaté SMS zprávy odešlou, je totiž možné evidovat a není problém je vyhodnocovat.

Jan Vimr

Výkonný manažer Rozvoje elektronického bankovnictví ČSOB a Ery

Jan Vimr - Československá obchodní banka, a. s.logo Československá obchodní banka, a. s.LinkedIn

Počet klientů, kteří aplikaci ČSOB a Era SmartBanking aktivně užívají, přesáhl 100000. Dochází i k nárůstu ortodoxních uživatelů mobilních zařízení, kteří se již vůbec nepřihlašují do standardního internetového bankovnictví a vše řeší pomocí SmartBankingu. Aktuálně tvoří tito klienti více než 10 % všech uživatelů SmartBankingu, což znamená meziroční nárůst o tři procentní body.

Aplikaci SmartBanking využívají klienti i během své tuzemské dovolené, ale také v zahraničí. V létě využívá aplikaci mimo Českou republiku přibližně 6 % klientů, nejčastěji v Chorvatsku, Slovensku, USA nebo Velké Británie. Z dovolené klienti nejčastěji dobíjejí svůj kredit u všech operátorů nebo sjednávají cestovní pojištění.

Roman Kamarýt

Ředitel divize strategická řešení společnosti E LINKX

Roman Kamarýt - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.LinkedIn

Považuji za velmi podstatné, aby ICT průmysl úzce komunikoval se státní a veřejnou správou a nabídl jí své best-practices zejména pro oblast koncepcí, strategií, řízení projektů, ale i nových forem služeb a technologií. A v tom může ICTU hrát poměrně zásadní roli.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

ICT UNIE dlouhodobě usiluje o růst efektivity veřejné správy v ČR i pokračování procesu její elektronizace. Zkušenosti a kompetence firmy E LINKX mj. v této oblasti, které společnost založením nové divize dále posiluje, budou pro činnost našeho sdružení důležitým přínosem.

Pavel Vaněk

Obchodní ředitel společnosti WEBCOM

Pavel Vaněk - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Na českém trhu informačních systému ERP a CRM působí společnost WEBCOM již 16 let. Implementovali jsme stovky podnikový systémů v různých oblastech podnikání. Až poslední rok, s rozvojem nabídky cloudových technologií, jsme pocítili velkou změnu v poptávce zákazníků, na kterou jsme se přirozeně rozhodli reagovat.

Cloudové technologie si našly své místo i v oblasti poskytování softwarových aplikací, a to včetně ERP systémů. Jsem přesvědčen, že Software jako služba (SaaS) je novým trendem uvažování, jak efektivně využívat firemní IT a zvyšovat produktivitu a flexibilitu procesů ve společnosti.

Dušan Taraba

Ředitel supportu společnosti WEBCOM

Dušan Taraba - WEBCOM a.s.logo WEBCOM a.s.LinkedIn

Protože jsou tato ocenění udělována celosvětově, je jejich získání velmi prestižní záležitostí. Jsou uznávána mezinárodní IT komunitou a jsem hrdý na to, že jsme naší společnou snahou a odpovědným plněním požadavků zákazníků dokázali znovu získat titul Reseller of the Year Finalist.

135