logo

300 Mb/s na klasických DSL linkách s Phantom Mode

Bellovy laboratoře Alcatel-Lucent představují technologii DSL Phantom Mode, která zvyšuje přenosovou rychlost na dvou digitálních uživatelských linkách (DSL). Při testování dosáhly Bellovy laboratoře přenosové rychlosti 300 Mb/s na vzdálenost 400 metrů (respektive 100 Mb/s na 1 km).

Při těchto rychlostech budou poskytovatelé služeb schopni maximálně využít kapacitu stávající měděné infrastruktury, která je široce implementovaná po celém světě. Poskytovatelé tak budou i v následujících letech schopni uspokojit poptávku domácností i firem po širokopásmových hlasových, datových a obrazových službách.

Podstatou technologie DSL Phantom Mode je využití virtuálního kanálu, který doplní dvě fyzické DSL přípojky realizované na dvou měděných párech. Inovace i dramatický nárůst přenosových kapacit s využitím technologie DSL Phantom Mode spočívá v aplikaci analogového režimu kombinovaného se standardními technikami: vektorování, které eliminuje rušení mezi měděnými dráty, a spojování, které umožňuje jednotlivé linky propojit.

"Díky laboratornímu testování řešení DSL Phantom Mode vytváří Bellovy laboratoře společnosti Alcatel-Lucent novou dimenzi v současné diskuzi 100 Mb/s pro všechny. Skutečnost, že stávající měděné smyčky umožňují přenos 300 Mb/s, mění celé konkurenční prostředí širokopásmového připojení nové generace. Otevírá širokou škálu nových obchodních možností pro tradiční hráče na trhu DSL," říká Kamalini Ganguly, analytik společnosti Ovum. "Toto prohlášení dokazuje, že Alcatel-Lucent stále hledá inovace, které jeho zákazníkům umožní zrychlit implementaci sítí nové generace pomocí pokročilých technologií."

"Často přemýšlíme o roli inovací při vytváření nových technologií a implementace DSL Phantom Mode je první ukázka toho, jakou roli mohou hrát inovace pro již existující řešení. Díky nim získávají tato řešení přidanou hodnotu," říká Gee Rittenhouse, vedoucí výzkumu Bellových laboratoří. "To, co dělá využití DSL Phantom Mode tak vysoce průlomovým, je kombinace prvotřídní technologie s přitažlivým obchodním modelem. Ten otevírá zcela nové komerční možnosti pro poskytovatele služeb tím, že jim umožní nabídnout nejnovější IP širokopásmové služby při využití stávajících sítí."

Cílem dalšího výzkumu je vylepšení implementace modelů a specifickace předpokladů vybavení zákazníka - modelů slučitelných s technologií DSL Phantom Mode.

Podle poslední zprávy Dell’Oro je společnost Alcatel-Lucent lídrem v oblasti DSL. Přístupové technologie Alcatel-Lucent využívá každý třetí uživatel pevného broadbandu na světě. Společnost nedávno oznámila dosažení unikátního mezníku, když odeslala svou 200-miliontou DSL linku.

Další články k tématům - DSL - inovace - řešení - technologie - Kamalini Ganguly - Gee Rittenhouse

Článek ze dne 3. června 2010 - čtvrtek

Další články od Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.