logo

Genesys Workforce Optimization: řešení pro optimalizaci pracovní síly

Novinka od Alcatel-Lucent představuje první řešení pro optimalizaci pracovní síly, které se aktivně zaměřuje na hodnocení pracovních dovedností. Manažeři mohou v reálném čase analyzovat výkony zaměstnanců oddělení péče o zákazníky a následně navrhovat úpravy pracovního harmonogramu.

Společnost Alcatel-Lucent představuje Genesys Workforce Optimization, revoluční řešení pro řízení lidských zdrojů v oblasti klientské péče. Novinka umožňuje řídit lidské zdroje napříč celou firmou včetně optimalizace pracovních dovedností a zajištění různých forem školení.

"Manažeři mohou jeho pomocí v reálném čase analyzovat výkony pracovníků oddělení péče o zákazníky, kteří se zákazníky komunikují prostřednictvím různých kanálů: telefonem, SMS zprávami, web chatem či prostřednictvím sociálních médií," říká Marie Udal, marketingová manažerka produktové divize Genesys společnosti Alcatel-Lucent.

Pět kroků k efektivitě a úsporám

Řešení Genesys Workforce Optimization vychází z jedinečného modelu pěti kroků vedoucích k pracovní efektivitě, spokojenosti a růstu zaměstnanců.

  1. plánování a vytváření harmonogramů pro zaměstnance napříč podnikem
  2. zadávání práce prostřednictvím inteligentního směrování
  3. kontrola a úprava v reálném čase
  4. analýza dat a korelace výpadků ve výkonu
  5. rozvoj talentových skupin na základě přesných potřeb školení a přesných harmonogramů

Genesys Workforce Optimization - ohodnotí pracovní dovednosti a pak vyškolí

Technologické řešení Genesys Workforce Optimization nabízí důležité nové funkce. Jejich prostřednictvím je možné centrálně měřit a rozvíjet dovednosti jednotlivých zaměstnanců či rozdělovat práci podle výkonnostních cílů. "V důsledku lze vytvářet plány školení a pracovní harmonogramy, které jsou šité na míru každému zaměstnanci a zvyšují tak efektivitu firmy," vysvětluje Marie Udal. Snižují se tím také náklady na služby a administrativu.

Softwarová sada je součástí technologického řešení Genesys 8 nabízeného společností Alcatel-Lucent. Technologická novinka je nyní již k dispozici.

Vzdělávání má být šité na míru

Analytici potvrzují, že školení pracovní síly by mělo být vytvářeno na míru jednotlivých zaměstnanců, jinak se finanční prostředky na vzdělávání míjí účinkem.

"Zákazníci dnes vyžadují od firem podporu, na které se podílejí zaměstnanci napříč celou společností," říká analytik Jim Davies ze společnosti Gartner. "Klíčovým požadavkem pro optimalizaci pracovní síly je efektivní integrace nástrojů pro řízení pracovní síly kontaktního centra, jako jsou školení, vytváření harmonogramů a řízení výkonu, s centralizovaným řízením jednotlivých dovedností," uzavírá Jim Davies.

Článek ze dne 25. února 2011 - pátek

Další články od Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.