logo

Alcatel-Lucent slučuje divize Genesys a Enterprise

Spojení obou divizí zahrnuje fúzi marketingových aktivit a vytvoření nového portfolia produktů a služeb. Sloučení pomůže k dosažení vize takzvané dynamické společnosti - Dynamic Enterprise, která přináší zcela nové možnosti týmové spolupráce.

Alcatel-Lucent slučuje produktové divize Genesys a ALU Enterprise. Firma tím chce zvětšit svůj tržní podíl a rozšířit produktovou nabídku. Cílem je nabídnout zákazníkům komplexní integrovanou sadu produktů pro péči o zákazníky a firemní komunikaci.

Divize Genesys vyvíjí úspěšná technologická řešení pro provoz a řízení call center, ALU Enterprise se zaměřuje na vývoj řady technologických produktů. Spojením by také mělo dojít k naplnění vize takzvané dynamické společnosti - Dynamic Enterprise.

Organizační kroky spojené se sloučením obou divizí zahrnují fúzi marketingových aktivit Genesys a Enterprise. Produkty a řešení budou vytvářeny společnými silami spojených divizí při využití otevřených softwarových platforem v rámci Application Software Group. Zároveň se tím posílí role podnikových řešení. Společně tyto kroky výrazně posílí vývoj inovativních technologických řešení v oblasti jednotné komunikace (Unified Communication) či IP telefonie. Zároveň se tím rozšíří záběr produktové značky Genesys.

Alcatel-Lucent letos představí technologická řešení naplňující vizi Dynamic Enterprise

Filozofie Dynamic Enterprise přináší zcela nové možnosti týmové spolupráce, která jde napříč různými komunikačními kanály – e-mail, telefon, web chat a další. Tento nový přístup rozšiřuje možnosti interakce mezi zaměstnanci, společnostmi a jejich klienty. Jednotlivá řešení budou představována průběžně během roku 2010.

"Naše nová vize Dynamic Enterprise naplňuje představu konverzace, která bude synchronizovaná s různými způsoby komunikace prostřednictvím celé řady zařízení," řekl Nicolas de Kouchkovsky, marketingový ředitel divize podnikových aplikací společnosti Alcatel-Lucent, a dodal : "To bude vyžadovat nová řešení a radikální nový přístup."

Vize Dynamic Enterprise je postavena na dvou pilířích

Klíčovou vizí společnosti Alcatel-Lucent je posílit pozitivní vnímání firemní klientské péče – aby zákazníci meli vždy dobrou zkušenost při komunikaci s call centrem. A dále podpora inovací angažováním vlastních zaměstnanců.

Projekt Dynamic Enterprise vychází ze dvou klíčových strategií :

Tyto strategie podporuje inteligentní infrastruktura - ta poskytuje nástroje a funkce pro správu a řízení sítí, které jsou s nástupem širokopásmového připojení a prudce rostoucím počtem vzájemně propojených zařízení stále složitější a rozsáhlejší. Inteligentní struktura snižuje provozní náklady a optimalizuje celkové náklady na vlastnictví (TCO). Je bezpečná a otevřená a podporuje široké spektrum modelů pro instalaci aplikací - vlastních, hostovaných či hybridních. Flexibilní model rozvoje umožňuje firmám urychlit implementaci při nižší úrovni kapitálových investic.

Koncept dynamické společnosti je jedinečný ve čtyřech ohledech :

  1. Konverzace se stává novým paradigmatem spolupráce. Tato vize stojí na myšlence, že komunikace v poslední době prošla takovými proměnami, že společnosti musí přistoupit k mezilidské komunikaci ze zcela nové perspektivy. Sdílení informací se dnes odehrává v delším časovém horizontu napříč různými komunikačními kanály a zařízeními a umožňuje účastníkům vstupovat do dynamické interakce s kolektivní pamětí firmy.

  2. Hybridní instalace ve formě cloud computing nabízejí řešení, která mohou běžet buď na vlastní infrastruktuře, v režimu cloud, případně v obou, a to plynulým způsobem, jenž bude efektivně využívat schopností sítě a nabídne možnost cenově efektivních instalací.

  3. Zaměření na uživatele znamená sjednocení komunikace napříč všemi zařízeními - kabelovými i bezdrátovými, v kanceláři i na cestách.

  4. Otevřené systémy hrají klíčovou úlohu, neboť firmy usilují o maximalizaci svých stávajících investic.
Další články k tématům - ALU - divize - Dynamic - Genesys - inteligentní - spolupráce - telefon - Nicolas de Kouchkovsky

Článek ze dne 24. května 2010 - pondělí

Další články od Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.