logo

Zaměstnanci požadují lepší virtuální nástroje pro porady a spolupráci

Podle studie Alcatel-Lucent požaduje 74 % zaměstnanců lepší nástroje pro komunikaci, protože se domnívá, že vyspělé komunikační technologie by mohly významně zvýšit jejich produktivitu práce a angažovanost pro firmu.

Zaměstnanci chtějí udržet krok se současnými nároky na komunikaci, která již dávno nezahrnuje pouze telefonní hovory a e-mail. Od svých zaměstnavatelů požadují stále lepší a hlavně efektivnější pracovní vybavení, které jim pomůže zvládnout nové komunikační kanály, například virtuální konference, chat či vnitropodnikové sociální sítě.

"Mezi takové horké technologie patří například videokonference a takzvaná sjednocená komunikace, tedy integrace různých komunikačních kanálů - hovory, e-maily, SMS zprávy, sociální sítě - do jednoho komunikačního nástroje", říká Patrik Ort, odborník na komunikační technologie společnosti Alcatel-Lucent.

Průzkumu spokojenosti s komunikačními technologiemi ve firmě se letos v 51 zemích zúčastnilo 2000 zaměstnanců z oblasti vědomostní ekonomiky a 750 IT manažerů ze středně velkých a velkých firem. Respondenti z řad zaměstnanců byli požádáni, aby se podělili o své názory na využívání telekomunikačních technologií. IT manažeři odpovídali na otázky týkající se problémů spojených s implementací a podporou těchto vyspělých technologií.

Spolupráce podporuje produktivitu: zvládnout ji může být obtížné

Respondenti z řad zaměstnanců si stěžovali hlavně na nástroje pro virtuální porady (konference), které označovali jako nedostačující. "Poukazovali na to, že je zapotřebí intuitivnějších nástrojů pro spolupráci, které pracovníkům umožní sdílet své vědomosti efektivnějším způsobem", říká Patrik Ort.

Více než polovina oslovených zaměstnanců vyjádřila přesvědčení, že komunikační kanály musí být lépe koordinované: "Pracovníci chtějí, aby konverzace mohla probíhat přes různá zařízení, média a aby mohla zahrnovat i širší skupiny lidí. Informace lze například šířit prostřednictvím vnitrofiremních chatů, sociální sítě či videokonferencí."

"Není překvapením, že tři čtvrtiny oslovených zaměstnanců používají chytré telefony a téměř všechny firmy tyto platformy podporují. Díky těmto zařízením jsou totiž zaměstnanci lépe dosažitelní. „Pozornost nyní směřuje k technologiím, které umožní pohodlnější přístup k lidem a informacím na pracovišti", dodává Patrik Ort.

Za hodné pozornosti proto respondenti označují především následující technologie: sjednocenou komunikaci, videokonference, chat a interní sociální sítě. "Společnosti, které začnou využívat tyto vyspělé systémy, budou mít obrovskou výhodu v oblasti produktivity", konstatuje Patrik Ort.

Technologie zvyšují produktivitu a zapojení zaměstnanců:

IT firmy si stěžují, že je stávající systémy brzdí

Vedení firem se snaží vyslyšet poptávku zaměstnanců po lepších komunikačních technologiích. Slibují si od toho zvýšení produktivity práce a budoucí provozní úspory: "57 procent manažerů dokonce uvedlo, že by dosáhli významných úspor, pokud by své stávající systémy nahradili sjednocujícím nástrojem. Ten by jim umožnil jednotně řídit všechny uživatele a poskytovat jim komunikaci a aplikace jako služby prostřednictvím různých zařízení", upozorňuje Patrik Ort.

Většímu rozmachu nových technologií ale mnohdy brání stará infrastruktura. Správa a řízení stále větších a složitějších sítí byly v průzkumu uváděny jako kritický problém.

"Pouze 40 procent dotázaných manažerů se domnívá, že disponují rozumnými nástroji pro řízení kvality poskytovaných služeb a výkonu jednotlivých aplikací", uzavírá Patrik Ort, odborník na komunikační technologie společnosti Alcatel-Lucent.

Další články k tématům - infrastruktura - SMS - telefonie - videokonference - Patrik Ort

Článek ze dne 18. srpna 2011 - čtvrtek

Další články od Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.