logo

Alcatel-Lucent vybuduje kompletní telekomunikační sít pro ČEPS

Alcatel-Lucent dodá své nejmodernější technologie na výstavbu telekomunikační sítě společnosti ČEPS ve spolupráci se společností COM PLUS CZ. Nová síť bude pokrývat všechny objekty ČEPS a bude vybudována na kombinaci DWDM, TDM a IP technologie.

Nová telekomunikační síť bude poskytovat přenosové, hlasové a datové služby pro dispečerské řízení, správu a řízení infrastruktury ČEPS, správu a řízení chodu společnosti a komunikaci s partnery.

Miroslav Vrba, člen představenstva a výkonný ředitel úseku Dispečerské řízení a ICT společnosti ČEPS k tomuto kroku dodává : "Hlavním kritériem volby technologie společnosti Alcatel-Lucent byla vysoká míra spolehlivosti a samozřejmě také reference potvrzující profesionalitu dodavatele služeb v oblasti telekomunikací a profesionálního řízení sítě."

Součástí řešení je také přepojení všech stávajících elektronických komunikací do nové telekomunikační sítě, kterou doposud pro ČEPS zajišťovala třetí strana. Alcatel-Lucent dodá své řešení postavené na technologiích 1511 MAX, 1830PSS, 77x0SR, včetně nástrojů pro správu a dohled sítě.

Jan Šamal, obchodní ředitel pro státní správu a průmysl společnosti Alcatel-Lucent Czech uzavírá tuto významnou spolupráci slovy : "Jsme potěšeni, že se budeme podílet na tomto jedinečném telekomunikačním projektu, jehož cílem je tvorba nové spolehlivé komunikační infrastruktury pro potřeby společnosti ČEPS."

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 39 rozvoden s 67 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení o délce 2968 km s napěťovou hladinou 400 kV a 1371 km s napěťovou hladinou 220 kV.

Další články k tématům - ČEPS - DWDM - hlasové - ICT - infrastruktura - IP - Miroslav Vrba - Jan Šamal

Článek ze dne 24. června 2010 - čtvrtek

Další články od Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.